Defensive aktiefonde har mindre risiko end balancerede fonde

I vores dialog med kunder omkring risiko ved investeringer i fonde og ETF’er bruger vi i tillæg til de traditionelle nøgletal som standardafvigelse, sharpe ratio og alpha- og betaværdier også en mere pragmatisk tilgang i form af en analyse af de enkelte fondes kvartaler med negative afkast. Fx. viser vi hvor mange kvartaler den enkelte fond har haft med negative afkast igennem de seneste fem år (tallet ligger oftest mellem 20% og 25% af kvartalerne), hvad det gennemsnitlige negative afkast er i de negative kvartaler (her ligger tallet igennem de seneste fem år mellem -5% og -9% afhængig af kategori), samt hvad det største og mindste tab er, som fonden har leveret i et kvartal i den analyserede periode.

I kundernes møde med deres banker eller pensionsselskaber kommer diskussionen omkring risiko sjældent længere end om, hvorvidt kunden ønsker lav, moderat eller høj risiko. Oftest ender kunden med en kombination af aktier og obligationer, hvor obligationsindholdet bruges som et værn mod risiko og derfor øges i talk med kundens risikoaversion.

Det kommer ofte som en overraskelse for vores kunder, når vi med vores analyse af fondes negative kvartaler demonstrerer, at defensive aktiefonde ofte er et bedre værn mod risiko i porteføljen end balancerede fonde, der kombinerer aktier og obligationer.

I vores analyse af negative afkast for seks defensive aktiefonde, hvor vi sammenligner med balancerede fonde, der kombinerer aktier og obligationer, har de defensive aktiefonde både færre negative kvartaler og lavere negativt afkast end de balancerede fonde med høj risiko (der indeholder +/-25% obligationer). En sammenligning med balancerede fonde med moderat risiko (der indeholder +/- 50% obligationer) viser igen færre negative kvartaler, mens det negative afkast kun er marginalt højere i de defensive aktiefonde. Analysen skal ikke ses som komplet, da den kun dækker et begrænset udvalg af de højeste ratede fonde ifølge Morningstar.

Du kan se analysen i præsentationen på vores webside på investeringsmyter.dk.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk her på vores webside eller på LinkedIn, når vi analyserer investeringsforeninger, aktiefonde og ETF’er. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Aktieinvestorer får både ”i pose og i sæk”

Mens mange investorer i aktiefonde og ETF’er vælger en blended strategi, der kombinerer strategierne vækst og value, så er der også investorer der vælger at fokusere på aktiefonde og ETF’er med et mere rent fokus på vækstaktier eller valueaktier.

En vækstaktie er et selskab, hvor aktien er prissat baseret på, at selskabet forventes at skabe en indtjening i fremtiden, men som måske ikke gør det i øjeblikket. Vækstaktier klarer sig typisk relativt bedst, når aktiemarkederne er i ”medvind”. Årene 2023 og 2021, hvor der var ”medvind” på aktiemarkederne efter Covid pandemien og inflationskrisen, var gode år for vækstaktier med afkast på 37,3% og 21,4% i MSCI World Growth indekset. Omvendt var 2022 et dårligt år med ”modvind” på aktiemarkederne som følge af inflationskrisen og stigende renter, der resulterede i et negativt afkast på -29,01% i det globale MSCI vækstindeks.     

En valueaktie er typisk et mere veletableret selskab, som er prissat under eller tæt på sin indre værdi og som vurderes at have potentiale til at stige på sigt. Valueaktier klarer sig typisk relativt bedst, når aktiemarkederne er i ”modvind”, da disse selskaber typisk har en højere og mere stabil indtjening samt er udbyttebetalende. 2022 var et år, hvor valueaktier beskyttede mange investorers aktieporteføljer i den ”modvind” som aktiemarkederne var udsat for som følge af inflationskrisen og stigende renter. I 2022 gav MSCI World Value indekset et negativt afkast på ”kun” -5,8%, hvilket imidlertid var 23,2%-point bedre end det globale MSCI vækst indeks.

I 2024 har investorer år-til-dato fået både ”i pose og i sæk”, da både globale vækstaktier og valueaktier har leveret flotte afkast. Ifølge Morningstars indeks, så er globale vækstaktier steget med 10,4%, mens globale valueaktier er steget med 9,4%.

Vi har i den forbindelse analyseret henholdsvis 21 og 15 aktiefonde fra danske investeringsforeninger og ETF’er med fokus på henholdsvis globale vækst- og valueaktier ifølge Morningstars kategorisering.  Det gennemsnitlige afkast år-til-dato i de analyserede fonde er 10,5% for vækstfondene og 8,3% for valuefondene.  Som du vil se af analysen så svinger de enkelte fondes afkast betydeligt.

Du kan se analysen nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer investeringsforeninger, aktiefonde og ETF’er. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Alle data i analysen er baseret på Morningstar. Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Investeringer er forbundet med risiko for tab. Analysen er ikke en investeringsanbefaling og investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser. Investeringsmyter.dk respekterer alle Morningstars rettigheder og copyrights. Du kan finde mere information om vores samarbejde med Morningstar på vores webside og mere information om Morningstar på https://www.morningstar.dk/dk/

Er aktiefonde med aktier i Asien igen blevet interessante?

Siden udgangen af 2022 har investorer trukket knap 4 mia. kroner ud af danske aktiefonde med investeringer i Asien.  I december 2022 var total net assets i de seks danske aktiefonde med investeringer i Asien 5,5 mia. kroner, mens tallet i dag er 1,6 mia. kroner.

Spørgsmålet er om bunden er nået og kurven er ved at vende og om det igen er tid til som investor at interessere sig for regionen. Mange selskaber er meget lavt prissat målt på P/E og senest finder man både positive analyser, bl.a. hos Maj Invest, og en opblomstring i annonceringen fra danske investeringsforeningers aktiefonde med investeringer i Asien, bl.a. fra Sydinvest. I vores seneste Top 20 analyse af de bedste aktiefonde målt på afkast år-til-dato finder man således også for første gang siden vi begyndte at udarbejde vores analyser en aktiefond med investeringer i Asien på listen.

Vi har derfor analyseret de seks danske aktiefonde med investeringer i Asien og også holdt dem op mod seks EFT’er med højeste ratings og som er mest udbredte blandt danske investorer hos Nordnet. Analysen viser overraskende flotte afkast på op til knap 13% år-til-dato og afkast på op til mere end 18% igennem det seneste år.

Du kan se analysen nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer investeringsforeninger, aktiefonde og ETF’er. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Alle data i analysen er baseret på Morningstar. Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Investeringer er forbundet med risiko for tab. Analysen er ikke en investeringsanbefaling og investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser. Investeringsmyter.dk respekterer alle Morningstars rettigheder og copyrights. Du kan finde mere information om vores samarbejde med Morningstar på vores webside og mere information om Morningstar på https://www.morningstar.dk/dk/

April var en vanskelig måned for de børsnoterede aktiefonde

I april vendte aktiemarkederne i USA, Europa og Japan og investorer oplevede årets første måned med fald i de ledende aktieindeks. Omvendt synes bunden at være nået i Asien, hvor de store indeks for første gang i år leverede en måned med fremgang. Det er tiltagende usikkerhed om inflations- og renteniveau i den vestlige verden, som har været afgørende for udviklingen igennem april. Det på trods af, at mange af de største selskaber har leveret regnskabsresultater på niveau eller over forventningerne i markedet.

Med udgangen af april har de 20 aktiefonde fra danske investeringsforeninger med højeste afkast leveret mellem 10% og 23% afkast i år. Top 20 listen inkluderer aktiefonde med globale aktier – vækst og blend (9), danske aktier (6), nordiske aktier (2), amerikanske aktier (1), fjernøsten aktier (1) og teknologiaktier (1).

For den mere langsigtede investor har vi i analysen også inkluderet en liste med 14 aktiefonde fra danske investeringsforeninger, som har leveret over 10% (og op til 15,5%) afkast i gennemsnit pr. år de seneste tre år.  Udviklingen i april betyder, at 23 aktiefonde har forladt listen i forhold til marts.

På listen finder du i denne måned blot 5 aktiefonde med Morningstars højeste ratings (4 eller 5 stjerne for historiske investeringsresultater og Bronze, Silver eller Gold for fremadrettet potentiale). Det er 12 aktiefonde færre end for en måned siden.

 • BankInvest – BIX Globale Aktier ESG Universal KL
 • BankInvest – Select Fokus Danske Aktier
 • Danske Invest – Teknologi Indeks KL
 • Nordea Invest – Global Enhanced KL 1
 • Sydinvest Invest – Morningstar Sustainability Leaders Index KL

Du kan se analyserne nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer investeringsforeninger, aktiefonde og ETF’er. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Alle data i analysen er baseret på Morningstar. Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser. Investeringsmyter.dk respekterer alle Morningstars rettigheder og copyrights. Du kan finde mere information om vores samarbejde med Morningstar på vores webside og mere information om Morningstar på https://www.morningstar.dk/dk/

Banker og investeringsforeninger svigter passive aktiefonde

Investorer flytter i stor stil investeringer fra de dyrere aktivt forvaltede aktiefonde til de billigere passivt forvaltede ETF’er og fonde. Siden 2021 er der på verdensplan investeret for mere end 1.700 mia dollars i passivt forvaltede ETF’er og fonde, mens alverdens investorer har trukket mere end 1.500 mia dollars ud af de traditionelle aktivt forvaltede fonde.

Alligevel tilbyder kun to danske investeringsforeninger en rimelig portefølje af passivt forvaltede børsnoterede aktiefonde, nemlig Sparinvest og Danske Invest med henholdsvis 15 og 9 aktiefonde. Derudover tilbyder yderligere otte investeringsforeninger mellem en og tre passivt forvaltede børsnoterede aktiefonde. I alt tilbyder de 10 investeringsforeninger, der har børsnoterede aktiefonde i deres portefølje af fonde, kun i alt 36 passivt forvaltede børsnoterede aktiefonde. Knap 30 investeringsforeninger har slet ikke passive forvaltede børsnoterede aktiefonde i deres portefølje af aktiefonde.

Ifølge Morningstars globale analyseunivers findes der knap 16.000 passivt forvaltede ETF’er og fonde, mens antallet af aktivt forvaltede fonde er godt 23.000. Det betyder, at knap en tredjedel af alle ETF’er og fonde er passivt forvaltede. Når den passivt forvaltede andel af børsnoterede aktiefonde i Danmark er blandt de laveste skyldes det, at bankernes indtjening er højere på de aktivt forvaltede fonde, der også er hjørnesten i bankernes højprofitable private banking aftaler med formuende kunder.    

Imidlertid har de passivt forvaltede fonde og ETF’er i årevis leveret bedre investeringsresultater end de aktivt forvaltede alternativer, hvilket flere og flere private uafhængige danske investorer også har fået øjnene op for.  Med de begrænsede muligheder der er for at investere i passivt forvaltede børsnoterede ETF’er og aktiefonde igennem de traditionelle banker har flere og flere flyttet deres investeringer til fx Nordnet. Nordnet har netop annonceret, at de har rundet 457.000 danske kunder, som dermed har mulighed for at nyde godt af Nordnets store udbud af og erfaring med passivt forvaltede ETF’er og fonde.  

I analysen nedenfor kan du læse mere om de kun 16 passivt forvaltede børsnoterede aktiefonde fra danske investeringsforeninger, der har opnået Morningstars højeste ratings (4 eller 5 stjerner for historiske investeringsresultater og Bronze, Silver eller Gold for fremadrettet potentiale).  

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer investeringsforeninger, aktiefonde og ETF’er. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” også her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Alle data i analysen er baseret på Morningstar. Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser. Investeringsmyter.dk respekterer alle Morningstars rettigheder og copyrights. Du kan finde mere information om vores samarbejde med Morningstar på vores webside og mere information om Morningstar på https://www.morningstar.dk/dk/

Hvilke aktiefonde havde de højeste afkast i marts?

Igennem marts måned fortsatte fremgangen og optimismen på alverdens aktiemarkederne drevet af bl.a. fortsat positive økonomiske nøgletal, generelt stærke årsregnskaber og investorernes tro på en fortsat innovations- og produktivitetsdreven fremgang.

Med udgangen af marts har de 20 aktiefonde fra danske investeringsforeninger med højeste afkast leveret mellem 12% og 26% afkast år-til-dato. Top 20 liste inkluderer bl.a. aktiefonde med danske aktier, globale og amerikanske aktier (vækst og blend), japanske aktier og teknologiaktier.

For den mere langsigtede investor har vi i analysen også inkluderet en liste med 37 aktiefonde fra danske investeringsforeninger, som har leveret over 10% (og op til knap 17%) afkast i gennemsnit pr. år de seneste tre år.

På listen finder du følgende 17 aktiefonde med Morningstars højeste ratings (4 eller 5 stjerne for historiske investeringsresultater og Bronze, Silver eller Gold for fremadrettet potentiale). Flest aktiefonde på listen har BankInvest og Nykredit Invest med hver tre aktiefonde, mens Danske Invest og Nordea Invest har hver to aktiefonde.

 • BankInvest – BIX Globale Aktier ESG Universal KL
 • BankInvest – Højt Udbytte Aktier A
 • BankInvest – Select Fokus Danske Aktier
 • Danske Invest – Global Indeks KL
 • Danske Invest – Teknologi Indeks KL
 • Formuepleje – Better World Global Opportunities
 • Lån & Spar Invest – Globale Aktier Basis
 • Nordea Invest – Global Enhanced KL 1
 • Nordea Invest – Globale Aktier Indeks KL 1
 • Nykredit Invest – Bæredygtige Aktier KL
 • Nykredit Invest – Globale Aktier Basis KL
 • Nykredit Invest – Globale Fokusaktier KL
 • PFA Invest – Danske Aktier
 • Sparinvest Index – DJSI World KL
 • Storebrand Indeks – Alle Markeder A5
 • Sydinvest Invest – Morningstar Sustainability Leaders Index KL
 • Wealth Invest – AKL SEB Globale Aktier SRI I

Du kan se analyserne nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Alle data i analysen er baseret på Morningstar. Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Invester aldrig uden professionel rådgivning. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser. Investeringsmyter.dk respekterer alle Morningstars rettigheder og copyrights. Du kan finde mere information om vores samarbejde med Morningstar på vores webside og mere information om Morningstar på https://www.morningstar.dk/dk/

BLS Invest Globale Aktier taber momentum blandt aktiefonde med kvalitetsaktier

I næste måned (23/4) holder BLS Invest sit traditionelle årsmøde for investorer. Deres børsnoterede globale aktiefond, BLS Invest – Globale Aktier KL, er blandt de største i Danmark med mere end 11 mia. kr. investeret (assets).er blandt de største i Danmark med mere end 11 mia. kr. investeret (assets). Fonden er kendetegnet ved at være en aktivt forvaltet ”stock-pick” aktiefond med langsigtede investeringer i få udvalgte selskaber af høj kvalitet (i alt 29), som porteføljeforvalterne har opbygget et indgående kendskab til.

Flere danske investeringsforeninger har tilsvarende aktivt forvaltede globale ”stock-pick” aktiefonde, hvor strategien er at udvælge forholdsvis få selskaber af høj kvalitet, som forventes at kunne slå det generelle marked eller valgte indeks.  

Vi har i dette indlæg valgt at analysere BLS Invest Globale Aktier KL (den udbyttebetalende afdeling), der har leveret mere end 12% i afkast efter omkostninger i gennemsnit de seneste 10 år.  Igennem de senere år synes aktiefonden imidlertid at have tabt momentum sammenlignet med både de aktivt forvaltede konkurrenter og de passivt forvaltede ETF’er med fokus på kvalitetsselskaber.  Så spørgsmålet er, om aktiefonden stadig er en god investering, der retfærdiggør løbende omkostninger på 1,84% (analysens højeste).

I analysen inkluderer vi ni andre store (assets >1 mia. kr.) globale ”stock-pick” aktiefonde fra danske investeringsforeninger samt to globale ETF’er. Alle har de fokus på globale kvalitetsaktier. Seks af de ni sammenlignede aktiefonde og begge ETF’er har leveret højere gennemsnitligt afkast end aktiefonden fra BLS Invest de seneste fem år. Fire af de ni sammenlignede fonde og begge ETF’er har også leveret højere merafkast målt som sharpe ratio målt over tre år (merafkast efter omkostninger i forhold til risiko målt som standardafvigelse).

Vi har som altid sammenlignet aktiefondene og ETF’erne på deres investeringsmæssige resultater. Derudover har vi sammenlignet dem på finansielle nøgletal for de underliggende selskaber. Denne del af analysen  er med til at beskrive kvalitetsniveauet af de selskaber, som hver af aktiefondene og ETF’erne har investeret i. Du kan læse analysens nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset objektiv investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Alle data i analysen er baseret på Morningstar den 20/3. Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Invester aldrig uden professionel rådgivning. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser. Investeringsmyter.dk respekterer alle Morningstars rettigheder og copyrights. Du kan finde mere information om vores samarbejde med Morningstar på vores webside og mere information om Morningstar på https://www.morningstar.dk/dk/

Aktiefonde med højeste bæredygtighedsratings og høje afkast

24 børsnoterede aktiefonde fra danske investeringsforeninger har opnået den højeste rating for bæredygtighed hos Morningstar i form af fem glober.  De fleste aktiefonde findes i kategorien ”Aktier – Globale Large Cap Blend” (13) mens kategorien ”Aktier – Globale Large Cap Growth” har næstflest aktiefonde (4).

Afkastet i de 24 aktiefonde svinger meget, ikke mindst af den grund, at de tilhører forskellige kategorier. Men de 17 aktiefonde i de globale kategorier har leveret et gennemsnitligt årligt afkast på 10,5% de seneste tre år efter omkostninger. Målt på sharpe ratio (over tre år) som måler merafkastet efter omkostninger og i forhold til risikoen (målt som standardafvigelse) er gennemsnittet for de 17 globale aktiefonde 0,67. Normalt anses en sharpe ratio >0,50 for den gode investering.

Nedenfor finder du en nærmere analyse af de fire bedste globale aktiefonde. De fire fonde har leveret flotte 14% i gennemsnitligt årligt afkast de seneste tre år efter omkostninger og med en imponerende sharpe ratio på 0,85.

 • Investin – I&T Globale Aktier ESG Select
 • Sydinvest – Morningstar Sustainability Leaders Index KL
 • Lån & Spar Invest – Globale Aktier Basis
 • Nykredit Invest – Globale Fokusaktier

Du finder også en oversigt over de 24 globale aktiefonde med de højeste bæredygtighedsratings.

Investin – I&T Globale Aktier ESG Select (ISIN DK0061276573)

Den børsnoterede aktiefond I&T Globale Aktier fra Investin opnår de maksimale fem Morningstar stjerner for historisk performance. Fremadrettede har aktiefonden imidlertid kun en Neutral Morningstar medalist rating, hvor de bedste ratings er Gold, Silver og Bronze. Denne rating er et udtryk for analytikernes vurdering af aktiefondens evne til at overgå andre aktiefonde indenfor samme kategori og aktiefondens benchmark/indeks på et risikojusteret grundlag på lang sigt. 

Fonden er en mellemstor aktiefond med investeringer i globale bæredygtige aktier og dens aktiver udgør knap 700 mio. kroner. Fonden er en forholdsvis ny fond og blev etableret i 2020. Fonden er aktivt forvaltet og udbyttebetalende.

Fonden kombinerer indeksinvestering med fokus på virksomheder, der arbejder aktivt med ESG og aktiv udvælgelse af selskaber med attraktive finansielle karakteristika. Aktieudvælgelsen sker med udgangspunkt i de 50% bedste selskaber i verden målt på ESG, inden for hver deres branche. På den måde forfordeles hverken sektorer eller selskaber og fonden sikrer dermed en bred diversifikation på tværs. Udvælgelsen sker blandt 800 globale aktier fra GSIN-indekset, som er en ESG-screenet variant af det anerkendte MSCI World. ESG-kriterierne kombineres herefter investeringsforeningens egenudviklede kvalitetsscore, som bygger på udvalgte parametre.

Fonden er placeret i Morningstars kategori “Morningstar Gbl TME NR USD”, der definerer den som en global investeringsfond med fokus på total markedseksponering og angivet afkast i amerikanske dollars. Fonden har fem af de maksimale fem Morningstar glober for bæredygtighed. Et investeringsbevis koster 132,09 kroner og for investor er fondens årlige løbende omkostninger 0,73%.

25% af fondens aktiver er investeret i de 10 største positioner, som er selskaberne Microsoft, NVIDIA, Applied Materials, Lam Research, Visa, Tokyo Elektron, Coca-Cola, Salesforce, W. W. Grainger, Intuit. Fonden har i alt 49 aktiepositioner.

Fonden er kommet rimeligt fra start i 2024 og har leveret et afkast på 5,51% år til dato. Det gennemsnitlige årlige afkast for 1 og 3 år er henholdsvis 19,95% og 13,75%,2%. Fondens seneste 12 måneders udbytteprocent var 2,34% af slutkursen i 2023 og seneste udlodning var på 3,00 kr. den 25/1-24.

Fondens risiko målt som standardafvigelse er 15,60% og fondens merafkast målt som sharpe ratio (afkast efter omkostninger i forhold til risiko målt som standardafvigelse) er 0,89. En sharp ratio >0,50 anses normalt som den gode investering. Fondens alpha værdi, som sammenligner fondens afkast med afkastet i det sammenlignelige Morningstar benchmark, er 3,14%. En alpha på 1% fortæller, at aktien har givet et afkast 1 procent højere end det tilsvarende benchmarkafkast. Alle tre nøgletal er beregnet over 3 år og indikerer, at fonden har et flot afkast i forhold til Morningstars kategoribenchmark, men også en risiko, der ligger mellem moderat og høj.

Risikoen i en fond kan også udtrykkes ved antallet af negative kvartaler. Fonden har haft et negativt afkast i tre af fondens levetid på 13 kvartaler. I de tre negative kvartaler var det gennemsnitlige negative afkast -6,0%. Oftest har de mere risikofyldte fonde ikke relativt flere negative kvartaler end de mindre risikofyldte aktiefonde, men det gennemsnitlige negative afkast i de negative kvartaler er højere.  Det kompenseres der så til gengæld for med højere gennemsnitlige afkast i de positive kvartaler. Så de mere risikofyldte fonde kendetegnes ved større udsving i afkast over tid.        

Sydinvest – Morningstar Sustainability Leaders Index KL (ISIN DK0061111572)

Den børsnoterede aktiefond Morningstar Sustainability Leaders Index KL fra Sydinvest opnår de maksimale fem Morningstar stjerner for historisk performance. Fremadrettede har aktiefonden den næsthøjeste Silver Morningstar medalist rating. Denne rating er et udtryk for analytikernes vurdering af aktiefondens evne til at overgå andre aktiefonde indenfor samme kategori og aktiefondens benchmark/indeks på et risikojusteret grundlag på lang sigt. 

Fonden er en stor aktiefond med investeringer i globale bæredygtige aktier og dens aktiver udgør knap 1,9 mia. kroner. Fonden er en forholdsvis ny fond og blev etableret i 2018. Fonden er passivt forvaltet og udbyttebetalende.

Mindst 90% af fondens formue er investeret i aktier, som indgår i Morningstars Global Market Sustainability Leaders Index. Investeringspolitikken baserer sig således på Morningstars regler for konstruktion af indekset (indeks for bæredygtige investeringer). Investeringsstrategien er passiv og investeringerne er sammensat med det formål at følge afkastudviklingen i indekset bedst muligt.

Fonden er placeret i Morningstars kategori “Morningstar Gbl TME NR USD”, der definerer den som en global investeringsfond med fokus på total markedseksponering og angivet afkast i amerikanske dollars. Fonden har fem af de maksimale fem Morningstar glober for bæredygtighed. Et investeringsbevis koster 193,30 kroner og for investor er fondens årlige løbende omkostninger 0,50%.

Godt 50% af fondens aktiver er investeret i de 10 største positioner, som er selskaberne NVIDIA, ASML, Home Depot, Adobe, Accenture, SAP, LMVH, Applied Materials, Walt Disney, og Danaher. Fonden har i alt 99 aktiepositioner.

Fonden er kommet rigtig flot fra start i 2024 og har leveret et afkast på 17,34% år til dato. Det gennemsnitlige årlige afkast for 1, 3 og 5 år er henholdsvis 39,42%, 19,25% og 16,74%. Fondens seneste 12 måneders udbytteprocent var 8,95% af slutkursen i 2023 og seneste udlodning var på 16,10 kr. den 30/1-24.

Fondens risiko målt som standardafvigelse er 19,65% og fondens merafkast målt som sharpe ratio (afkast efter omkostninger i forhold til risiko målt som standardafvigelse) er 0,89. En sharp ratio >0,50 anses normalt som den gode investering. Fondens alpha værdi, som sammenligner fondens afkast med afkastet i det sammenlignelige Morningstar benchmark, er 5,69%. En alpha på 1% fortæller, at aktien har givet et afkast 1 procent højere end det tilsvarende benchmarkafkast. Alle tre nøgletal er beregnet over 3 år og indikerer, at fonden har et meget flot afkast i forhold til Morningstars kategoribenchmark, men også en risiko, der ligger højt.

Risikoen i en fond kan også udtrykkes ved antallet af negative kvartaler. Fonden har haft et negativt afkast i fem af fondens seneste 20 kvartaler. I de fem negative kvartaler var det gennemsnitlige negative afkast -9,1%. Oftest har de mere risikofyldte fonde ikke relativt flere negative kvartaler end de mindre risikofyldte aktiefonde, men det gennemsnitlige negative afkast i de negative kvartaler er højere.  Det kompenseres der så til gengæld for med højere gennemsnitlige afkast i de positive kvartaler. Så de mere risikofyldte fonde kendetegnes ved større udsving i afkast over tid.        

Lån & Spar Invest – Globale Aktier Basis (ISIN DK0061134277)

Den børsnoterede aktiefond Globale Aktier Basis fra Lån & Spar Invest opnår fire af de maksimale fem Morningstar stjerner for historisk performance. Fremadrettede har aktiefonden den næsthøjeste Silver Morningstar medalist rating. Denne rating er et udtryk for analytikernes vurdering af aktiefondens evne til at overgå andre aktiefonde indenfor samme kategori og aktiefondens benchmark/indeks på et risikojusteret grundlag på lang sigt. 

Fonden er en mellemstor aktiefond med investeringer i globale bæredygtige aktier og dens aktiver udgør knap 500 mio. kroner. Fonden er en forholdsvis ny fond og blev etableret i 2019. Fonden er passivt forvaltet og udbyttebetalende.

Fonden følger Dow Jones Sustainability Index og har til formål at opnå et afkast svarende til sit benchmark fratrukket fondens omkostninger.

Fonden er placeret i Morningstars kategori “Morningstar Gbl TME NR USD”, der definerer den som en global investeringsfond med fokus på total markedseksponering og angivet afkast i amerikanske dollars. Fonden har fem af de maksimale fem Morningstar glober for bæredygtighed. Et investeringsbevis koster 137,24 kroner og for investor er fondens årlige løbende omkostninger 0,49%.

Godt 40% af fondens aktiver er investeret i de 10 største positioner, som er selskaberne Microsoft, Alphabet, United Health, Taiwan Semiconductor Manufacturing,  Adobe, ASML, AbbVie, Salesforce, Novartis og Linde. Fonden har i alt 173 aktiepositioner.

Fonden er kommet rimeligt fra start i 2024 og har leveret et afkast på 5,07% år til dato. Det gennemsnitlige årlige afkast for 1 og 3 er henholdsvis 19,94% og 11,89%. Fondens seneste 12 måneders udbytteprocent var 3,41% af slutkursen i 2023 og seneste udlodning var på 4,60 kr. den 15/2-24.

Fondens risiko målt som standardafvigelse er 13,20% og fondens merafkast målt som sharpe ratio (afkast efter omkostninger i forhold til risiko målt som standardafvigelse) er 0,85. En sharp ratio >0,50 anses normalt som den gode investering. Fondens alpha værdi, som sammenligner fondens afkast med afkastet i det sammenlignelige Morningstar benchmark, er 1,19%. En alpha på 1% fortæller, at aktien har givet et afkast 1 procent højere end det tilsvarende benchmarkafkast. Alle tre nøgletal er beregnet over 3 år og indikerer, at fonden har et flot afkast, der ligger over Morningstars kategoribenchmark og med en moderat risiko.

Risikoen i en fond kan også udtrykkes ved antallet af negative kvartaler. Fonden har haft et negativt afkast i fem af fondens levetid på 17 kvartaler. I de fem negative kvartaler var det gennemsnitlige negative afkast -6,2%. Oftest har de mere risikofyldte fonde ikke relativt flere negative kvartaler end de mindre risikofyldte aktiefonde, men det gennemsnitlige negative afkast i de negative kvartaler er højere.  Det kompenseres der så til gengæld for med højere gennemsnitlige afkast i de positive kvartaler. Så de mere risikofyldte kendetegnes ved større udsving i afkast over tid.        

Nykredit Invest – Globale Fokusaktier KL (ISIN DK0060360824)

Den børsnoterede aktiefond Globale Fokusaktier KL fra Sydinvest opnår de maksimale fem Morningstar stjerner for historisk performance. Fremadrettede har aktiefonden den næsthøjeste Silver Morningstar medalist rating. Denne rating er et udtryk for analytikernes vurdering af aktiefondens evne til at overgå andre aktiefonde indenfor samme kategori og aktiefondens benchmark/indeks på et risikojusteret grundlag på lang sigt. 

Fonden er en af de største aktiefonde med investeringer i globale bæredygtige aktier og dens aktiver udgør knap 3,3 mia. kroner. Fonden blev etableret i 2011 og er aktivt forvaltet og udbyttebetalende.

Fonden er en fokuseret global aktiefond med investering i 25-50 aktier. Nykredit Invest vurderer nøje afkastpotentialet og risikoen i de enkelte selskaber ud fra en egenudviklet model. Med udgangspunkt i modellen vurderes de enkelte selskaber ud fra en systematisk tilgang baseret på forskellige parametre. Derudover goldes en løbende dialog med de selskaber, som der investeres i.

Fonden er placeret i Morningstars kategori “Morningstar Gbl TME NR USD”, der definerer den som en global investeringsfond med fokus på total markedseksponering og angivet afkast i amerikanske dollars. Fonden har fem af de maksimale fem Morningstar glober for bæredygtighed. Et investeringsbevis koster 127,82 kroner og for investor er fondens årlige løbende omkostninger 1,38%.

Godt 35% af fondens aktiver er investeret i de 10 største positioner, som er selskaberne Microsoft, Visa, Fiserv, Schneider Electric, S&P Global, Novo, Alphabet, United Health, Nasdaq og Taiwan Semiconductor Manufacturing. Fonden har for øjeblikket i alt 39 aktiepositioner.

Fonden er kommet godt fra start i 2024 og har leveret et afkast på 6,90% år til dato. Det gennemsnitlige årlige afkast for 1, 3 og 5 år er henholdsvis 16,71%, 11,27% og 13,30%. Fondens seneste 12 måneders udbytteprocent var 3,00% af slutkursen i 2023 og seneste udlodning var på 3,70 kr. den 1/2-24.

Fondens risiko målt som standardafvigelse er 14,40% og fondens merafkast målt som sharpe ratio (afkast efter omkostninger i forhold til risiko målt som standardafvigelse) er 0,77. En sharp ratio >0,50 anses normalt som den gode investering. Fondens alpha værdi, som sammenligner fondens afkast med afkastet i det sammenlignelige Morningstar benchmark, er 0,67%. En alpha på 1% fortæller, at aktien har givet et afkast 1 procent højere end det tilsvarende benchmarkafkast. Alle tre nøgletal er beregnet over 3 år og indikerer, at fonden har et flot afkast, der ligger lidt over Morningstars kategoribenchmark og med en moderat risiko.

Risikoen i en fond kan også udtrykkes ved antallet af negative kvartaler. Fonden har haft et negativt afkast i fire af fondens seneste 20 kvartaler. I de fire negative kvartaler var det gennemsnitlige negative afkast -8,0%. Oftest har de mere risikofyldte fonde ikke relativt flere negative kvartaler end de mindre risikofyldte aktiefonde, men det gennemsnitlige negative afkast i de negative kvartaler er højere.  Det kompenseres der så til gengæld for med højere gennemsnitlige afkast i de positive kvartaler. Så de mere risikofyldte fonde kendetegnes ved større udsving i afkast over tid.     

Klik på billedet for at forstørre det

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset objektiv investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Alle data i analysen er baseret på Morningstar den 7/3. Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Invester aldrig uden professionel rådgivning. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser. Investeringsmyter.dk respekterer alle Morningstars rettigheder og copyrights. Du kan finde mere information om vores samarbejde med Morningstar på vores webside og mere information om Morningstar på https://www.morningstar.dk/dk/

Se indlægget på LinkedIn

Hvilke aktiefonde havde de højeste afkast i februar?

Med mange af de store indeks tæt på eller i ’all time high’, bl.a. amerikanske NASDAQ og S&P 500, det globale MSCI ACWI (all countries in the world) og japanske Nikkei 225, er det næppe overraskende, at de 20 aktiefonde fra danske investeringsforeninger med højeste afkast februar år-til-dato i februar har vist flotte afkast.

Vores februar top-20 liste over aktiefonde fra danske investeringsforeninger inkluderer bl.a. aktiefonde med danske aktier, globale og amerikanske vækstaktier, teknologiaktier og japanske aktier. De 20 aktiefonde har leveret mellem knap 9% og godt 20% afkast år-til-dato.

For den langsigtede investor har vi i analysen også inkluderet en liste over 51 aktiefonde fra danske investeringsforeninger, som har leveret over 10% (og op til godt 18%) afkast i gennemsnit pr. år de seneste tre år.

På listen finder du følgende 22 aktiefonde med Morningstars højeste ratings (4 eller 5 stjerne for historiske investeringsresultater og Bronze, Silver eller Gold for fremadrettet potentiale). Flest aktiefonde på listen har Nordea Invest (4 aktiefonde), BankInvest, Nykredit Invest og Storebrand (alle med 3 aktiefonde).

 • BankInvest – BIX Globale Aktier ESG Universal KL
 • BankInvest – Højt Udbytte Aktier A
 • BankInvest – Select Fokus Danske Aktier
 • Danske Invest – Global Indeks KL
 • Danske Invest – Teknologi Indeks KL
 • Formuepleje – Better World Global Opportunities
 • Independent – Generations ESG
 • Lån & Spar Invest – Globale Aktier Basis
 • Nordea Invest – Global Enhanced KL 1
 • Nordea Invest – Globale Aktier Indeks KL 1
 • Nordea Invest – North America Enhanced KL 1
 • Nordea Invest – Stabile Aktier 1
 • Nykredit Invest – Bæredygtige Aktier KL
 • Nykredit Invest – Globale Aktier Basis KL
 • Nykredit Invest – Globale Fokusaktier KL
 • PFA Invest – Danske Aktier
 • Sparinvest Index – DJSI World KL
 • Storebrand – Global ESG Plus A5
 • Storebrand – Global Multifactor A5
 • Storebrand Indeks – Alle Markeder A5
 • Sydinvest Invest – Morningstar Sustainability Leaders Index
 • Wealth Invest – AKL SEB Globale Aktier SRI I

Du kan se analyserne nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på vores webside eller her på LinkedIn, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset objektiv investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske investeringsresultater er ingen garanti for fremtidige investeringsresultater. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

To førsteklasses ETF’er fra iShares med mere end 100.000 danske investorer

De fleste banker i Danmark har efterhånden åbnet op for, at deres kunder kan handle børsnoterede ETF’er (Exchange Traded Funds) i deres depoter. Bankerne har ellers traditionelt beskyttet deres egne aktivt forvaltede fondes høje indtjening ved at holde de mere prisbillige ETF’er ude af sortimentet, ligesom de har været tilbageholdende med selv at introducere egne billigere passivt forvaltede investeringsalternativer i et betydende omfang.

Men nu har tabet af mere end 400.000 kunder alene til Nordnet i Danmark øjensynligt tvunget bankerne til at begynde at åbne op for det store udvalg af børsnoterede fonde til meget lave omkostninger, som ETF’erne byder på.  Vores tidligere analyser har tilmed vist, at ETF’erne ofte leverer bedre risikojusterede afkast end fonde fra de bankejede danske investeringsforeninger.

De to mest efterspurgte ETF’er i Danmark er fra amerikanske iShares. iShares er den største ETF udbyder i Danmark og er ejet af BlackRock Inc. Black Rock Inc. er verdens største investeringsforvalter med hovedsæde i New York og opererer i mere end 100 lande.

De to ETF’er er:

 • iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUR)
 • iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Begge har cirka 45.000 investorer alene på Nordnet. Nordnet tilbyder handel med ETF’er fra iShares på flere børser, herunder den tyske børs Xetra. Xetra er en af Europas største handelsplatforme for aktier og ETF’er, og det er særligt populært for handel med ETF’er på grund af sin likviditet og konkurrencedygtige priser. Handlerne foretages i euro.

Når UCITS er nævnt i forbindelse med en ETF’s navn, indikerer det, at denne ETF er reguleret og overholder UCITS-direktivet. Dette betyder, at ETF’en opererer inden for rammerne af de standarder og krav, der er fastsat af EU for investeringsfonde. Dette kan give investorer en vis grad af sikkerhed og beskyttelse, da UCITS-reglerne sætter bestemte grænser og krav til diversificering, risikostyring og investeringsmål for de fonde, der opererer inden for denne ramme.

Vi vil i det følgende beskrive de to ETF’er yderligere.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Denne ETF opnår de maksimale 5 Morningstar stjerner for historisk performance. Desuden har ETF’en den næstmest positive fremadrettede Morningstar medalist ”Silver” rating. Denne rating er et udtryk for analytikernes vurdering af ETF’ens evne til at overgå andre fonde indenfor samme kategori og ETF’ens benchmark/indeks på et risikojusteret grundlag på lang sigt.

ETF’en er den største ETF med investeringer i globale aktier og dens aktiver udgør knap 70 mia. dollars. Til sammenligning har den største passivt forvaltede børsnoterede globale aktiefond fra en dansk investeringsforening aktiver på omkring 14 mia. kroner (Danske Invest – Global Index KL).

ETF’en blev etableret i 2009 og er passivt forvaltet og akkumulerende, så der betales ikke udbytter. ETF’ens investeringsmål er at give investorerne et totalt afkast, som reflekterer afkastet på MSCI World indekset. For at opnå dette mål, er ETF’ens investeringspolitik at investere i en portefølje af aktier, der så vidt muligt og praktisk består af komponenterne i MSCI World indekset, som er denne ETF’s benchmark.

MSCI World indekset er et bredt globalt aktieindeks, der repræsenterer udviklede markeder over hele verden. Indekset indeholder aktier fra store og mellemstore virksomheder i 23 udviklede lande. Disse lande omfatter USA, Canada, det meste af Europa (herunder Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Schweiz), Japan, Australien og flere andre.

Indekset er vægtet efter markedsværdi, hvilket betyder, at større virksomheder har en større indflydelse på indeksets samlede værdi end mindre virksomheder. MSCI World indekset er det mest populære benchmark for investorer, der ønsker at følge udviklingen af de globale aktiemarkeder, især inden for udviklede økonomier.

MSCI World indekset indeholder aktier fra omkring 1.600 selskaber fordelt over de 23 udviklede lande, der er inkluderet i indekset. Disse selskaber repræsenterer en bred vifte af sektorer og brancher, og indekset sigter mod at give en omfattende dækning af de større og mellemstore virksomheder i de udviklede markeder. Antallet af selskaber kan variere over tid på grund af ændringer i sammensætningen af indekset og tilføjelse eller fjernelse af virksomheder fra listen over indekskomponenter.

ETF’en er placeret i Morningstars kategori “Morningstar Gbl TME NR USD”, der refererer til en global investeringsfond, der søger at give investorer eksponering mod hele aktiemarkedet over hele verden, med angivelse af den samlede afkast efter omkostninger i amerikanske dollars.

ETF’en har 3 af de maksimale 5 Morningstar globusser for bæredygtighed. Et investeringsbevis koster 88,04 euro og for investor er ETF’ens årlige løbende omkostninger 0,20%.

Godt 73% af ETF’ens investeringer er i USA, mens Europa står for godt 17%, Japan godt 6% og Asien og Nye Markeder knap 4%.

Godt 20% af ETF’ens aktiver er investeret i de 10 største positioner, som er selskaberne Microsoft, Apple, NVIDIA, Amazon, Meta, Alphabet Class A, Alphabet Class C, Eli Lilly, Tesla og Broadcom. ETF’en har i alt 1.479 aktiepositioner.

ETF’en er kommet godt fra start i 2024 og har leveret et afkast på 7,02% år til dato. Det gennemsnitlige årlige afkast for 1, 3, 5 og 10 år er henholdsvis 22,26%, 12,56%, 12,62% og 11,74%.

ETF’en har en sharpe ratio på 0,85, en beta-værdi på 0,68, en alpha-værdi på 6,72, samt en standardafvigelse på 13,52% (alle nøgletal er beregnet over 3 år). Disse tal indikerer, at ETF’en har et både relativt og absolut højt afkast i sin kategori og med en moderat risiko.

Risikoen i en ETF kan også udtrykkes ved antallet af negative kvartaler. ETF’en har haft et negativt afkast i 4 af de sidste 20 kvartaler. I de fire negative kvartaler var det gennemsnitlige negative afkast -8,61%.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Denne ETF opnår de maksimale 5 Morningstar stjerner for historisk performance. Desuden har ETF’en den mest positive fremadrettede Morningstar medalist ”Gold” rating. Denne rating er et udtryk for analytikernes vurdering af ETF’ens evne til at overgå andre fonde indenfor samme kategori og ETF’ens benchmark/indeks på et risikojusteret grundlag på lang sigt.

ETF’en er den største ETF med investeringer i amerikanske aktier og dens aktiver udgør knap 78 mia. dollars. Til sammenligning har den største passivt forvaltede børsnoterede amerikanske aktiefond fra en dansk investeringsforening aktiver på omkring 2,4 mia. kroner (Sparinvest Index – USA Growth KL).

ETF’en blev etableret i 2010 og er passivt forvaltet og akkumulerende, så der betales ikke udbytter. ETF’ens investeringsmål er at levere samme totale nettoafkast som benchmark (det amerikanske S&P 500 indeks) fratrukket ETF’ens omkostninger.  For at opnå dette mål, er ETF’ens investeringspolitik at investere i en portefølje af aktier, der så vist muligt og praktisk består af komponenterne i S&P 500 indekset, som er denne ETF’s benchmark.

S&P 500 indekset er et af verdens mest anerkendte aktieindeks og repræsenterer en bred vifte af store amerikanske virksomheder. Indekset indeholder typisk 500 af de største og mest veletablerede virksomheder i USA, målt efter deres markedsværdi.

S&P 500 indekset omfatter virksomheder fra forskellige sektorer, herunder teknologi, finans, sundhedsvæsen, forbrugsgoder, industri og mange flere. Indekset er vægtet efter markedsværdi, hvilket betyder, at større virksomheder har større indflydelse på indeksets værdi end mindre virksomheder.

De virksomheder, der er inkluderet i S&P 500 indekset, er udvalgt af Standard & Poor’s, et førende finansielt serviceselskab, og de udvælges baseret på visse kriterier, herunder størrelse, likviditet og andre faktorer.

S&P 500 indekset betragtes som en nøglebenchmark for det amerikanske aktiemarked og anvendes af investorer over hele verden til at måle præstationen af amerikanske aktier og som et referenceniveau for investeringsfonde og porteføljer.

ETF’en er placeret i Morningstars kategori “Morningstar US LM NR USD”, der refererer til en amerikansk investeringsfond, der primært fokuserer på store selskaber i USA, med angivelse af den samlede afkast efter omkostninger i amerikanske dollars.

ETF’en har 3 af de maksimale 5 Morningstar globusser for bæredygtighed. Et investeringsbevis koster 492,20 euro og for investor er ETF’ens årlige løbende omkostninger blot 0,07%.

Godt 30% af ETF’ens aktiver er investeret i de 10 største positioner, som er selskaberne Microsoft, Apple, NVIDIA, Amazon, Meta, Alphabet Class A, Berkshire Hathaway, Alphabet Class C, Eli Lilly og Broadcom. ETF’en har i alt 503 aktiepositioner.

ETF’en er kommet stærkt fra start i 2024 og har leveret et afkast på 8,40% år til dato. Det gennemsnitlige årlige afkast for 1, 3, 5 og 10 år er henholdsvis 26,75%, 15,39%, 15,29% og 14,95%.

ETF’en har en sharpe ratio på 0,96, en beta-værdi på 0,69, en alpha-værdi på 7,08, samt en standardafvigelse på 14,65% (alle nøgletal er beregnet over 3 år). Disse tal indikerer, at ETF’en har et både relativt og absolut højt afkast i sin kategori og med en moderat risiko.

Risikoen i en ETF kan også udtrykkes ved antallet af negative kvartaler. ETF’en har haft et negativt afkast i 4 af de sidste 20 kvartaler. I de fire negative kvartaler var det gennemsnitlige negative afkast -6,29%.

Data i denne analyse er baseret på data fra Morningstar den 27/2-24. Du kan læse mere om Morningstar og vores samarbejde med Morningstar her på vores webside.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset objektiv investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske investeringsresultater er ingen garanti for fremtidige investeringsresultater. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.