Foreløbige udbytter fra danske investeringsforeninger (2)

Hos investeringsmyter.dk fortsætter vi i denne uge rundturen til de danske investeringsforeninger og informerer dig om, hvilke foreløbige udbytter der er blevet annonceret for de børsnoterede og aktiebaserede afdelinger for indkomståret 2023. I den forløbne uge annoncerede både Jyske Invest og Sydinvest foreløbige udbytter og med de fleste til udbetaling ultimo januar.

Du kan se de foreløbige udbytter fra de to investeringsforeninger, samt tidligere annoncerede udbytter fra andre investeringsforeninger, og sammenligne dem med udbytterne for indkomståret 2022 nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på her på vores webside eller LinkedIn, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Pæne afkast i mange aktiefonde i november

November var kendetegnet ved pæne afkast i de fleste danske, europæiske, amerikanske og globale aktiefonde. Efter tre svære måneder tog de største og bredeste aktieindeks i Danmark, Europa, USA og globalt revanche i årets næstsidste måned, hvilket hjalp mange danske investeringsforeninger godt på vej til at kunne levere hæderlige investeringsresultater for 2023.

Det er fortsat især fonde med vækstaktier og såkaldte blendede fonde, der kombinerer strategierne vækst og value, som har leveret de højeste afkast i 2023.

Der er 18 gengangere på vores månedlige top-20 liste over aktiefonde med de højeste år-til-dato afkast, mens to nye aktiefonde, der begge tidligere har været på listen i år, får comeback. De 20 aktiefonde har leveret flotte 24,9% i gennemsnitlig afkast år-til-dato.

Vi har som sædvanlig også kigget på de aktiefonde, som har givet de højeste afkast på længere sigt (over 3 år) og viser dig 26 aktiefonde med et gennemsnitligt årligt afkast på >9% igennem de seneste tre år.

Du kan se analyserne nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på Linked in eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Kritik af Morningstars benchmark for danske aktier

Børsen havde i fredags (side 44) en artikel med overskriften: Investorer: Morningstars benchmark er ”skævt”. Anledningen synes at være, at Morningstar den 31. oktober udskiftede sin brug af MSCI’s indeks “MSCI Denmark” med Morningstars eget indeks “Morningstar Denmark TME NR USD”.

Porteføljeforvaltere fra Artha Kapital Forvaltning, Falcon Invest og PFA Asset Management kritiserer i artiklen Morningstar for ikke at sammenligne de danske aktiefondes resultater med et indeks, som man reelt kan investere i og dermed forsøge at slå.

Problematikken opstår fordi Morningstars indeks indeholder en vægtning af Novo Nordisk på knap 60%, mens aktivt og passivt forvaltede danske aktiefonde lovgivningsmæssigt højst må have en eksponering på henholdsvis 10% og 20% i aktier udstedt af en enkelt koncern.  Derfor kan fondene på nuværende tidspunkt med Novo Nordisks dominans på det danske aktiemarked vanskeligt slå indekset. 

Problematikken er ikke ny. Den 2. januar 2017 blev en “capped” version af det danske OMXC25 indeks indført for dengang at begrænse vægten af A.P. Møller/Mærsk i indekset. En “capped” version af indekset kan hjælpe med til at skabe en mere afbalanceret repræsentation af de enkelte selskaber og reducere en overdreven dominans fra et enkelt eller få store selskaber i indekset.

Morningstar brug af MSCI Denmark indekset før 31. oktober gav imidlertid heller ikke et retvisende sammenligningsgrundlag. I MSCI Denmark indekset vægter Novo Nordiske knap 65% og de 10 største selskaber over 93%. Så svagheden ved Morningstars brug af indeks til sammenligninger for det danske aktiemarked er ikke ny.

Hos investeringsmyter.dk analyserer vi danske investeringsforeninger og fonde for vores kunder til brug for deres egne investeringer. Her oplever vi ikke, at Morningstars valg af indeks er et problem overhovedet. Vores analyser, der baserer sig på Morningstars store mængder af investeringsdata giver så mange andre muligheder for at sammenligne de enkelte fonde med hinanden og på det grundlag træffe beslutninger om, i hvilke fonde man kan opnå de bedste investeringsresultater.

Som eksempel på nogle af de tilgængelige data i vores analyser kan du nedenfor se vores seneste analyse af 26 aktiefonde med investeringer i danske aktier fra danske investeringsforeninger.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast og udbytter er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Første foreløbige udbytter fra danske investeringsforeninger  

Hos investeringsmyter.dk kan du som altid følge med, når knap 40 danske investeringsforeninger igennem de næste uger annoncerer deres foreløbige udbytter for indkomståret 2023.

I den forløbne uge annoncerede Handelsinvest som den første danske investeringsforening foreløbige udbytter for sine udloddende afdelinger for indkomståret 2023.  Foreningen planlægger at udbetale udbytterne ultimo januar.

Du kan nedenfor se de foreløbige udbytter for de børsnoterede og aktiebaserede afdelinger fra Handelsinvest og sammenligne dem med udbytterne for indkomståret 2022.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk enten på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast og udbytter er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Høje afkast i amerikanske udbytteaktier

I to artikler skrev Berlingske for nogle dage siden (4/11) om amerikanske udbytteaktier. Udbytter betyder mere i forhold til det samlede afkast på amerikanske aktier end på danske aktier, som fortsat udgør langt den største del af danske investorers aktieporteføljer.

I artiklen fremhæves med støtte fra tre investeringseksperter en række fordele ved at investere i amerikanske udbytteaktier, men også forhold man som investor skal være opmærksom på, bl.a. omkring dobbeltbeskatning af udbytter, højere omkostninger og valutarisici ved investeringen, samt den mere generelle usikkerheden omkring det enkelte udbytteselskabs evne og vilje til løbende at udbetale fornuftige udbytter.

Avisen viser afkast i det amerikanske S&P 500 Dividend Aristocrats udbytteindeks, der igennem de seneste 20 år har givet et gennemsnitligt årligt afkast på 11,3% målt op i mod 10,1% for det almindelige S&P 500 aktieindeks.  

For investorer, som ikke selv ønsker at investere i amerikanske udbytteaktier og sammensætte sin egen portefølje, men som alligevel gerne vil have en eksponering mod amerikanske selskaber og høje udbyttebetalinger, kan man med fordel kigge på amerikanske aktiefonde fra danske investeringsforeninger.

Udbyttet fra en udloddende aktiefond beregnes som modtagne udbytter fra selskaber i porteføljen plus realiserede kursgevinster minus realiserede kurstab (inklusive en eventuel ubrugt tabssaldo fra tidligere år) minus udbytteskat.

Man skal være opmærksom på, at da urealiserede gevinster ikke indgår i beregningen, fortæller et stort udbytte faktisk intet om, hvor godt aktiefonden har gjort det i det forløbne år, men kun at aktiefonden har eller ikke har realiseret store gevinster.

Alligevel viser historiske data, at fx passivt forvaltede amerikanske aktiefonde fra SEBinvest og Sparinvest generelt har udbetalt flotte udbytter.

Du kan se vores analyse nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast og udbytter er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Flotte afkast i amerikanske aktiefonde og ETF’er

På trods af fald på alverdens aktiebørser igennem de seneste tre måneder, så har aktiefonde og ETF’er med investeringer i det amerikanske aktiemarked leveret flotte afkast i 2023.

Det er investorer med aktiefonde og ETF’er med rene vækstaktier eller som kombinerer vækst- og valueaktier (blend), der med tilfredshed kan gøre status på deres porteføljer her blot seks uger før årets sidste handelsdag. 

Når det gælder amerikanske aktier, kan danske investorer med fordel overveje ETF’er som et supplement til traditionelle aktiefonde fra danske investeringsforeninger, da de amerikanske ETF’er i  et historisk perspektiv oftest har leveret højere afkast.

I vores analyse har vi sammenlignet samtlige 10 amerikanske aktiefonde fra danske investeringsforeninger (1 vækst-, 5 blendede, 2 value- og 2 small cap fonde) med 17  ETF’er med amerikanske aktier og som har opnået de højeste Morningstar ratings i deres kategori og som samtidig har mere end 250 investorer på Nordnets handelsplatform (4 vækst-, 8 blendede, 1 value- og 4 small cap fonde).

Du kan se analysen nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på vores LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” også her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Oktober gav fald på alverdens aktiebørser

De fleste aktiebørser oplevede fald igennem oktober måned. Faldene fortsætter dermed trenden fra august og september. Man skal som investor have investeret i aktiefonde i de amerikanske Nasdaq eller S&P 500 indekser, det japanske Nikkei 225 indeks, eller indekser i fx Indien (BSE) eller Brasilien (IBOVESPA) for overhovedet at have fået positive afkast de seneste seks måneder.

Grundene er åbenlyse og drejer sig om den store og mangeartede usikkerhed, som alverdens investorer oplever. Usikkerhed om varigheden af inflation og høje renter og centralbankernes næste skridt. Usikkerhed om makroøkonomien og risiko for recession (hvor, hvornår, hvor hård, hvor længe?). Usikkerhed om erhvervslivets indtjening i 2. halvår og ind i 2024. Geopolitisk usikkerhed, senest konflikten i Israel-Gaza og risikoen for en spredning i Mellemøsten (mens Putin accelererer både krigshandlingerne i Ukraine og -retorikken mod Vesten).

Samtidig er obligationer og balancerede fonde blevet et fornuftigt investeringsalternativ til aktier, hvilket trækker flere investorer og investeringer ud af de rene aktiefonde, når usikkerheden i aktiemarkederne accelererer.

Heldigvis giver aktiefonde fra danske investeringsforeninger fortsat investorerne en fornuftig spredning og vores oktoberanalyse viser top-20 aktiefonde med år-til-dato afkast på >10%.  På top-20 listen finder du bl.a. to nye aktiefonde i forhold til forrige måned. Vi har som sædvanlig også kigget på de aktiefonde, som har givet de højeste afkast på længere sigt (over 3 år) og viser dig 46 aktiefonde med et gennemsnitligt årligt afkast på >9% igennem de seneste tre år.

Du kan som altid læse analyserne nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Rotation i globale aktiefonde fra vækstaktier til valueaktier?

I de seneste tre måneder har aktiemarkederne været ramt af fald. Det er fortsat robustheden og varigheden af de høje inflations- og renteniveauer, der skaber bekymring hos investorerne. Dette på trods af fortsat stærke BNP tal for den amerikanske økonomi. Derudover er der stor usikkerhed om, hvor vidtrækkende konsekvenser Israel-Gaza konflikten får i Mellemøsten og om styrken og holdbarheden af erhvervslivets indtjening i 2. halvår. Bl.a. har Google og Meta leveret skuffende resultater i 3. kvartal, mens Microsoft overraskede positivt.

Siden august har aktiefonde med globale valueaktier tabt mindre end aktiefonde med globale vækstaktier ifølge Morningstars indeks for de to kategorier (henholdsvis -5,8% og -8,5%). Det store spørgsmål er, om der efter en periode på mere end et halvt år med flotte afkast for aktiefonde med vækstaktier nu er en større rotation på vej mod valueaktier, som vi også så det i 2022?

Vi har analyseret ni aktiefonde fra danske investeringsforeninger, som er placeret i Morningstars kategori for globale valueaktier. Derudover har vi suppleret analysen med de to mest efterspurgte ETF’er med globale valueaktier hos Nordnet.

Du kan læse analysen nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” også her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Billige globale aktiefonde slår de største pensionsselskaber på afkast

Euroinvestor skriver i dag om de største pensionsselskabers afkast i årets første ni måneder. I toppen ligger AP Pension, der har leveret et afkast på 6% for kunder med middel risiko og 15 år til pension. Lige efter har PFA på andenpladsen leveret 5,9% i afkast til samme kundegruppe. Samtidig kalder chefstrategen for PFA, ifølge Euroinvestor, perioden fra årsskiftet for ”et godt år for kunderne”. Sidst i feltet af pensionsselskaber ligger PensionDanmark med et afkast  på kun 2,7%, hvorom de siger til Euroinvestor: ”Overordnet er vi godt tilfredse med at have en positiv forrentning på 2,7% år til dato”. Det gennemsnitlige afkast i de analyserede puljer fra landets fem største pensionsselskaber er på 4,45% for årets første ni måneder.

For de investorer, som selv har valgt selv at forvalte deres opsparing gennem investeringer i globale aktiefonde med stor spredning og lave omkostninger, viser vores analyse, at der i gennemsnit har været 6,51% at hente i afkast i årets første ni måneder, altså et betydeligt bedre gennemsnitligt afkast end i landets største pensionsselskaber.   

Nedenfor kan du læse vores analyse af de syv globale aktiefonde med stor spredning og lave omkostninger.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” også her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Aktiefonde med solide selskaber af høj kvalitet

Hvordan afgør man som investor, om en aktiefond investerer i solide selskaber af høj kvalitet?  Der er som minimum tre kriterier eller nøgletal, som man bør forholde sig til.

Det vigtigste kriterie er porteføljeselskabernes evne til effektivt at forrente deres investerede kapital. Her måles forholdet mellem selskabernes årlige driftsindtjening efter skat og den kapital, som er investeret i driften. Det finansielle nøgletal, som kaldes for ROIC (Return On Invested Capital) viser altså hvor dygtige selskaberne er til at bruge deres kapital til at generere profit.

Selskaber, der leverer en høj ROIC over en længere årrække, har typisk en betydelig konkurrencemæssig fordel. Disse selskaber kan genere et afkast til aktionærerne over gennemsnittet igennem en længere periode og er derfor mere værd, end selskaber der ikke kan. Har selskaberne en høj ROIC opererer de typisk i et marked med et mindre antal dominerende virksomheder, der har stor prisindflydelse og derfor gode muligheder for at opnå høj profitabilitet.

Det andet vigtige kriterie er porteføljeselskabernes gældsniveau. Her måles forholdet mellem selskabernes totale gæld og summen af selskabernes totale gæld og aktiekapital. Det finansielle nøgletal, som kaldes D/C Ratio (Debt / Capital Ratio), viser altså hvor solide og modstandsdygtige selskabernes balance er. Selskaber som både har en høj ROIC og en lav gæld er naturligvis meget robuste overfor ugunstige påvirkninger og ændringer i deres omverden.

Det tredje vigtige kriterie er porteføljeselskabernes evne til at generere frie pengestrømme. De frie pengestrømme er det beløb, der er til rådighed fx til at sende retur til aktionærerne i form af udbytte eller tilbagekøb af aktier. De frie pengestrømme beregnes som pengestrømmene fra driften minus pengestrømme til driftskapital og anlægsaktiver. Det frie cash flow er således et finansielt solvensnøgletal, som viser selskabernes virkelige evne til at tjene penge til deres ejere. Store frie cash flows er derfor et tegn på meget succesfulde selskaber. Det er typisk modne virksomheder med succesfulde forretningsmodeller og stærke markedspositioner, der genererer de største frie cash flows.

Nedenfor finder du vores analyse af 44 aktivt forvaltede globale aktiefonde med en Morningstar rating på minimum 3 stjerner, som vi har målt på ROIC, D/C Ratio, Frie Pengestrømme og andre kvalitetskriterier.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” også her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.