Aktiefonde med danske aktier har skuffet de sidste tre år

Aktiefonde med danske aktier har traditionelt leveret flotte investeringsresultater, men er de seneste tre år blevet overgået af aktiefonde med globale eller amerikanske aktier.

De seneste tre år fra 2021 til 2023 er det ledende danske aktieindeks OMX-C25 steget med knap 9% mens det ledende globale indeks MSCI World er steget med 16%. De tre ledende amerikanske indekser S&P 500, Dow Jones og Nasdaq er steget med henholdsvis 27%, 23% og 16%.

Det betyder også, at den såkaldte sharpe ratio i aktiefondene med danske aktier, der måler merafkastet efter omkostninger og i forhold til risikoen (målt som standardafvigelse), har været lavere end de 0,50, der normalt er et udtryk for den gode investering.

Erfarne investorer ved, at dårlige investeringsår efterfølges af gode investeringsår, og spørgsmålet er om de danske aktier, og dermed aktiefondene med danske aktier, står foran et comeback i 2024. År-til-dato er OMX-C25 oppe med 1,3% og flere selskaber som Tryg og Novo har leveret stærke regnskaber.

Følgende børsnoterede aktiefonde med danske aktier har Morningstars højeste ratings:

 • BankInvest Select Fokus Danske Aktier ***** / Bronze
 • PFA Invest Danske Aktier ***** / Bronze
 • BLS Invest Danske Aktier **** / Gold
 • Nykredit Invest Danske Fokusaktier **** / Gold
 • Nykredit Invest Danske Aktier **** / Silver
 • BankInvest Danske Aktier **** / Bronze
 • Nordea Invest Danske Aktier Fokus **** / Bronze

Du kan læse vores analyse af 26 aktiefonde med investeringer i danske aktier nedenfor og du kan også finde flere informationer om Morningstars ratings her på vores webside.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset objektiv investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske udbytter er ingen garanti for fremtidige udbytter. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Årets første udbytter fra danske investeringsforeninger

I den forløbne uge udbetalte de første danske investeringsforeninger udbytter for indkomståret 2023. Det drejer sig bl.a. om udbytter fra 14 børsnoterede aktiefonde fra BLS Invest, C Worldwide, Handelsinvest og Investin. Som altid kan du følge udbyttebetalingerne fra de danske investeringsforeninger her på vores webside på investeringsmyter.dk.

I forhold til de foreløbige udbytter, som vi skrev om på LinkedIn og her på vores webside tilbage i december, så ligger de endelige udbytter for ni af aktiefondene lidt højere, mens to af aktiefondene udbetaler lidt mindre.

Du kan se de aktuelle udbytter for de 14 aktiefonde nedenfor. Vi vil i de kommende uger fortsætte med at opdatere vores liste med aktuelle udbytter efterhånden som de enkelte investeringsforeninger foretager udbyttebetalinger.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset objektiv investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Se indlægget på LinkedIn

Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske udbytter er ingen garanti for fremtidige udbytter. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Kommentar til Børsen: Netto inflow i de bedste aktiefonde

Under overskriften ”Danske forvaltere lider: 60 mia. kr. fosset ud” skriver Børsen onsdag at pengene fosser ud af danske aktiefonde. Analysen understøttes med data fra Finans Danmark, der beskriver et outflow på 17,7 mia. kr. i 2023 alene og et samlet outflow på 60,3 mia. kr. de seneste to år. Børsen har i forbindelse med analysen talt med Formuepleje, Maj Invest, Investering & Tryghed og en professor fra CBS, der alle nikker genkendende til problemstillingen og de underliggende årsager, som lavere risikoappetit, mere sikre afkast i obligationer og på bankkontoen, og mange privatøkonomier ramt af den stigende rente.

Hos investeringsmyter.dk er vi enige i de overordnede konklusioner og de underliggende årsager. Vi mener dog, at der er et andet interessant perspektiv på sagen. Vores analyser viser nemlig, at der fortsat er et betydeligt inflow i de aktiefonde, som leverer de bedste investeringsresultater til de mest konkurrencedygtige priser.  Desværre hører hverken Formueplejes eller Maj Invests aktiefonde igennem de senere år til denne gruppe. Vi har tidligere analyseret aktiefonde fra de to investeringsforeninger og for Formueplejes vedkommende så sent som for en uge siden. For Investering & Trygheds investeringsresultater findes desværre ikke den nødvendige neutrale transparens fx Morningstar analyser af deres aktiefonde.

Vi oplever i vores samtaler med kunder, at private investorer er blevet dygtigere. Der er flere gratis informationer og værktøjer tilgængelige, og investorerne flytter til investeringsforeninger og aktiefonde, der giver bedre afkast til lavere omkostninger.  Det er ikke alene tale om flytning til passivt forvaltede aktiefonde, men også til enkelte aktivt forvaltede aktiefonde, der oplever et stigende inflow baseret på flotte investeringsresultater. Et godt eksempel på sidstnævnte er de to aktivt forvaltede aktiefonde fra MW Compounders, der i løbet af få år har opnået en størrelse på mere end 1 mia. kroner, og som samtidig har opnået den højeste Morning star rating på 5 stjerner.

Vi oplever derfor i forbindelse med vores analyser, at der sker en betydelig markedsændring fra dyrere og dårligere performende aktivt forvaltede aktiefonde til billigere og bedre performende passivt forvaltede aktiefonde. Det rammer især de forvaltere, der har primær fokus på aktivt forvaltede fonde, og som samtidig leverer utilstrækkelige investeringsresultater. Desværre hører både Formuepleje og Maj Invest til denne kategori.

Nedenfor finder du en analyse af syv aktiefonde, hvis inflow i gennemsnit er steget 33% de seneste godt otte måneder. Det er aktiefonde, som ofte indgår i vores analyser til kunder. De syv fonde har alle opnået flotte investeringsresultater til lave omkostninger og har derfor også opnået de højeste Morningstar ratings på henholdsvis 5 og 4 stjerner.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset objektiv investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Svage investeringsresultater klæber sig til Formuepleje

Formuepleje, der er en af Danmarks største bankuafhængige formueforvaltere, kommer i deres seneste udgave af investormagasinet ”Formue” (1. halvår 2024) med et udokumenteret postulat: ”Igen i 2023 var vores foreninger og investeringsløsninger konsekvent på top-3 på listen over Danmarks bedste investeringsforeninger hos det uafhængige analysehus Morningstar”.  

Det er ikke et billede, som vi umiddelbart kan genkende her hos investeringsmyter.dk, hvor vi mener vi normalt har et rigtig godt indblik i Morningstar’s analyser. Vi satte os således for at analysere Formueplejes investeringsresultater nærmere for at se om der kan være hold i påstanden.

Formuepleje har gennemgået en lang række store ændringer, både ledelsesmæssigt og i deres investeringsteam. Samtidig må man forstå, at formueforvalteren rent faktisk er startet helt forfra. Som den adm. direktør selv siger: ”Vi har brugt det seneste år på at skille virksomheden ad, gennemlyse den, forstå den og bygge den op på ny.” Vores logik siger os, at noget sådant gør man ikke, hvis man er blandt de bedste! 

Noget ubeskedent lyder det samtidigt fra topchefen om investeringsåret 2023: ”Har vi gjort det godt nok – nej, ikke hele vejen rundt – det erkender jeg”. En udtalelse, som også umiddelbart synes at være i modstrid med flotte resultater hos Morningstar.

Vores analyse viser, at 2023 på lange stræk igen var et skuffende år for investorerne i Formuepleje. På lignende vis leverede Formuepleje også i 2022 og 2021 utilfredsstillende investeringsresultater til deres investorer.

Morningstar uddeler hver år en række såkaldte Fund Awards til danske investeringsforeninger og fonde på tværs af forskellige investeringskategorier. Hverken i 2022 eller 2023 (for opnåede resultater i henholdsvis investeringsåret 2021 og 2022) opnåede Formuepleje en eneste Fund Award, hvorimod ni af deres største konkurrenter alle opnåede én eller flere Fund Awards.

Til marts 2024 vil vi se, om Formuepleje opnår en eller flere Fund Awards 2024 (for opnåede resultater i investeringsåret 2023).  I mellemtiden kan du læse vores analyse af Formueplejes investeringsresultater på vores hjemmeside. Du kan se analysen nedenfor.

Af analysen kan du bl.a. se følgende:

 • Vi har analyseret 16 fonde med minimum 3 års historik tilgængelige hos Morningstar, hvor fem er aktiefonde, fire er obligationsfonde, og syv er balancerede fonde.
 • De 16 fonde har i gennemsnit leveret et afkast på 8,2% over det seneste år, mens investorer som har været investeret i tre år har opnået et årligt gennemsnitligt negativt afkast på 0,3%. Over fem og 10 år har det gennemsnitlige årlige afkast været henholdsvis 4,3% og 5,2%
 • Sammenlignet med fondenes benchmark har de 16 fonde i gennemsnit ikke formået at slå deres indeks, hverken i 2022 eller 2023. Kun fire fonde har slået deres indeks i 2022, mens blot en enkelt fond har slået sit indeks i 2023.
 • Den gennemsnitlige sharpe ratio for de 16 fonde er 0,06. Sharpe ratio udtrykker merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko over tre år og et nøgletal over 0,5 er normalt  udtryk for den gode investering. Kun to fonde kniber sig over en sharp ratio på over 0,5 med henholdsvis 0,51 og 0,55. Seks fonde har en negativ sharpe ratio.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset objektiv investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Nej, ”Magnificent Seven” driver ikke aktiemarkedet alene

Har man fulgt aktieanalytikere, aktieeksperter og finansmedierne igennem 2023 har man fået indtrykket af, at uden ”Magnificent Seven” (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA og Tesla) i sin amerikanske eller globale aktieportefølje har man som investor været en mellemting mellem uheldig og udygtig.

Myten har været sejlivet igennem hele 2023 og også ind i 2024 med overskrifter som: ”7 mega-tech-aktier er ansvarlige for de fleste af S&P 500 gevinsterne” og ”7 tech-aktier har slået alle andre”.

Senest skriver Børsen den 5. januar efter at have talt med Nordeas senior strateg: ”Hvis du ikke vil ødelægge dit afkast fuldstændigt, er du nødt til at have en eksponering til Magnificent  Seven”.

Lad os kigge på fakta. De viser, at det ikke alene er ”Magnificent Seven”, der driver det amerikanske (eller globale) aktiemarked. Du kan godt have fået et flot afkast og endda et afkast pænt over gennemsnittet uden ”Magnificent Seven” i porteføljen. Et hurtigt kig ned over selskaberne i S&P 500 og selskabernes afkast det seneste år dokumenterer dette.

Af vores analyse nedenfor kan du bl.a. se følgende:

 1. De syv ”Magnificent Seven” selskaber formår lige præcis alle at komme med på top-20 listen målt på afkast det seneste år
 2. Alphabet, Apple og Microsoft er udenfor top-10 som henholdsvis nummer 16, 20 og 12
 3. Syv andre tech-selskaber er med på top-20, heraf fire i top 10: Advanced Micro Devices, Broadcom, ServiceNow og Salesforce som nummer henholdsvis 3, 5, 6 og 9.
 4. Det er andre sektorer end big-tech, der driver S&P 500, fx er Eli Lilly (medicinal) og General Electric (industri) begge i top-10.
 5. Et hurtigt kig på S&P 500 viser, at mindst 45 selskaber har leveret et to-cifret afkast det seneste år

Om Børsen og Nordea skulle få ret, at man ligefrem ødelægger sit afkast fuldstændigt uden eksponering mod ”Magnificent Seven” vil kun fremtiden vise. Vi vil blot henvise til vores talrige analyser, der viser at de aktieeksperter, som forsøger at se ind i fremtiden, som oftest ender et sted mellem at være uheldige og udygtige i deres spådomme.

Læren er som altid, at du skal være uhyre kritisk over for alle de gode og velmenende råd om investeringer og: 1) Holde fast i din investeringsstrategi, 2) Investere langsigtet, 3) Sprede dine investeringer fx gennem investeringsforeninger, 4) Minimere dine omkostninger ved nøje at vurdere hvem og hvad du betaler for og hvor ofte.

Klik på billedet for at forstørre det

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset objektiv investeringsanalyse af de bedste aktiefonde, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Hvilke aktiefonde havde de højeste afkast i 2023?

Her på årets første arbejdsdag er vi allerede klar med årets første investeringsanalyse. Vi har udarbejdet en top-20 liste over de aktiefonde fra danske investeringsforeninger, som har leveret de højeste afkast i 2023. 

I det forgange år er det især aktiefonde med et globalt eller amerikansk fokus på vækst og eller IT aktier. Men på listen er der også globale aktiefonde med en blended strategi, som kombinerer både vækst- og valueaktier i porteføljen.

De 20 aktiefonde har leveret mellem knap 55% og knap 22% i afkast i løbet af året.

For den langsigtede investor har vi i analysen også inkluderet en liste over de 33 aktiefonde fra danske investeringsforeninger, som har leveret mere end 10% i gennemsnitligt afkast pr. år igennem de seneste tre år.

Du kan se analyserne nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset objektiv investeringsanalyse af de bedste aktiefonde, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Aktieeksperterne tager fejl

Vi har tidligere skrevet indlæg om aktieeksperternes evne, eller rettere manglende evne, til ved nyårstide at forudsige, hvilket aktier, der skal op eller ned i det kommende år. Du kan bl.a. læse vores indlæg fra den 8. december her på vores webside om aktieeksperternes forudsigelser ved indgangen til 2023.

Lad os tage et kig på året før. Ved indgangen til 2022, som blev et af de vanskeligste år for investorer på grund af bl.a. inflation og rentestigninger, svarede en af de meget brugte eksperter: “Opad!” til spørgsmålet: “Hvor skal aktiemarkedet hen fra det nuværende rekordhøje niveau”.

En anden udtalelse omkring nytår 2022, som man i dag kun kan smile af er: “Jeg tror inflationen vil aftage igen”. Jo, den aftog igen, men som vi ved, så var inflationen langt fra toppet ved årets start. Det skete først i årets sidste kvartal og havde derfor store konsekvenser for aktiemarkedet igennem hele 2022.

Endelig dette eksempel: “Jeg regner med at aktier som udgangspunkt skal give 8% i gennemsnit i år”. Som vi ved, så faldt globale aktier omkring 17% og danske aktier i OMX-C25 med omkring 14% i 2022.

13 specifikke aktieanbefalinger for året 2022 fra tre aktieeksperter gav en succes-rate på under 40%, da kun fem af aktierne leverede den forventede stigning eller det forventede fald i 2022.

Læren er som altid, at man skal være uhyre kritisk over for alle de gode og velmenende aktieanbefalinger, som det flyder over med omkring nytårstid og: 1) Holde fast i sin strategi, 2) Investere langsigtet, 3) Sprede sine investeringer fx gennem investeringsforeninger, 4) Minimere sine omkostninger ved nøje at vurdere hvem og hvad man betaler for og hvor ofte.

Godt nytår og tak fordi du følger investeringsmyter.dk på vores webside eller her på LinkedIn, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset objektiv investeringsanalyse, kan du læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” på vores webside.

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Godt nytår og tak for 2023 – Årets mest efterspurgte aktiefonde

Vi ønsker alle vores kunder, partnere og følgere et rigtig godt nytår. Tak for den tillid, som I alle har vist os igennem året og for de mange positive tilbagemeldinger, som vi har fået fra jer.

Vi har leveret et rekord antal investeringsanalyser i 2023 og er glade for det afkast, som vores kunder har opnået ved at bruge vores analyser. De fleste kunder har oplevet både højere afkast og lavere omkostninger ved selv at tage kontrol over deres opsparing i stedet for at lægge ansvaret i hænderne på deres bank eller pensionsselskab. Som vi plejer at sige: ”I kan godt selv!”.

I anledning af årets afslutning har vi udarbejdet en top-12 liste over de fonde, som oftest har fundet vej til de individuelt tilpassede og objektive investeringsanalyser, som vi har udarbejdet for vores kunder igennem året.

Top-12 listen har otte globale aktiefonde, to amerikanske aktiefonde, en enkelt aktiefond med danske aktier, samt en enkelt aktiefond med amerikanske IT aktier. 10 af aktiefondene er blendede og kombinerer derfor strategierne vækst og value, mens de to sidste aktiefonde er vækstfonde. Syv aktiefonde er passivt forvaltede og de gennemsnitlige løbende omkostninger i de 12 aktiefonde er 0,7%. Det gennemsnitlige afkast år-til-dato i de 12 aktiefonde er 24,5% og over fem år er det gennemsnitlige årlige afkast 15,9% pr. år (alle afkast er efter omkostninger). Den gennemsnitlige risiko i de 12 aktiefonde målt som standardafvigelse er 15,7%, mens den gennemsnitlige sharpe ratio er 0,67. Sharpe ratio udtrykker merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko over 3 år og et nøgletal over 0,5 er som regel udtryk for den gode investering.

Du kan se top-12 listen over de mest efterspurgte aktiefonde i vores investeringsanalyser nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset objektiv investeringsanalyse af de bedste aktiefonde, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

15 børsnoterede aktiefonde med højeste Morningstar ratings (5 stjerner)

Her bare en enkelt handelsdag før børserne lukker for sidste gang i 2023 kan vi konkludere, at året på langt de fleste dimensioner blev et godt aktieår med flotte afkast til investorerne. Det skyldes ikke mindst en fantastisk slutspurt på børserne igennem november og december efter en lidt mat periode i august, september og oktober.

Jovist, der har været bump på vejen igennem året og nogle kategorier har gjort det bedre end andre, men langt de fleste investorer med en portefølje med fokus på spredning, lang tidshorisont og stabilitet i porteføljen vil kunne kigge med tilfredshed på årets afkast.

Det betyder også, at mange aktiefonde fra de danske investeringsforeninger har leveret flotte afkast i 2023.  Baseret på vores seneste opgørelse findes der i alt 719 aktiefonde fra 61 danske investeringsforeninger. Det er både børsnoterede aktiefonde og aktiefonde, der kræver en særlig porteføljepleje-, investerings- eller private banking-aftale fx med din bank.

I alt 42 aktiefonde fra danske investeringsforeninger har i dag den højeste Morningstar rating på 5 stjerner, hvilket betyder de er blandt de top-10% bedst performende aktiefonde i verden. Heraf er de 15 aktiefonde børsnoterede og du kan derfor kan købe dem direkte via din netbank eller online børsmægler, fx Nordnet. I alt 176 aktiefonde har Morningstars næsthøjeste rating på 4 stjerner, hvilket betyder de er blandt de 22,5% bedst performende aktiefonde i verden. 

Du kan læse analysen af de 15 børsnoterede aktiefonde med de højeste Morningstar ratings (5 stjerner) nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset objektiv investeringsanalyse af de bedste aktiefonde, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Foreløbige udbytter fra danske investeringsforeninger (4)

I den forløbne uge annoncerede yderligere 14 investeringsforeninger foreløbige udbytter for i alt 86 børsnoterede udloddende aktiefonde. På listen over investeringsforeninger finder du bl.a. BankInvest, BLS Invest, C WorldWide, Formuepleje, Nordea Invest, Nykredit Invest, PFA Invest, Sparinvest og Sparinvest Index. Det betyder, at der igennem de seneste fire uger nu er blevet annonceret foreløbige udbytter for i alt 144 børsnoterede udloddende aktiefonde fra 22 danske investeringsforeninger.

Nedenfor kan du se de foreløbige udbytter for indkomståret 2023 for alle 144 aktiefonde og sammenligne dem med udbytterne for indkomståret 2022.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset objektiv investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske udbytter er ingen garanti for fremtidige udbytter. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.