Aktiefonde med vækstaktier leverer fortsat årets bedste afkast

Juli har været en forholdsvis stille feriemåned med små bevægelser på verdens børser. De store amerikanske, europæiske og asiatiske aktieindeks har vist små stigninger, mens de store indeks i Danmark og Japan har været præget at tilsvarende fald.

Det er fortsat aktiefonde med fokus på vækstaktier, der har leveret de højeste afkast for året. Vores seneste analyse på investeringsmyter.dk viser, at Top-20 aktiefondene juli år-til-dato har leveret mellem knap 17% og knap 43% i afkast. Vores analyse viser også, at yderligere 41 aktiefonde langsigtet har leveret et gennemsnitligt årligt afkast på mellem 12% og 20% de seneste tre år på trods af et 2020 med Corona og et 2022 med krig i Ukraine, inflation og rentestigninger.

I vores analyse finder du bl.a. følgende 23 aktiefonde med Morningstars højeste ratings baseret på tre års historisk performance (4 eller 5 stjerner), og som samtidig har de mest positive fremadrettede ratings fra Morningstars analytikere (Gold, Silver eller Bronze):

 • BankInvest – BIX Globale Aktier ESG Universal KL
 • BankInvest – Højt Udbytte Aktier KL A
 • BLS Invest – Globale Aktier KL
 • Danske Invest – Europa Indeks KL DKK d
 • Danske Invest – Global Indeks KL DKK d
 • Danske Invest – Japan KL DKK d
 • Danske Invest – Teknologi Indeks KL DKK d
 • Formuepleje Better World – Global Opportunities
 • Nordea Invest – Aktier KL 1
 • Nordea Invest – Europe Enhanced KL 1
 • Nordea Invest – Global Enhanced KL 1
 • Nordea Invest – Globale Aktier Indeks KL 1
 • Nordea Invest – Globale UdbytteAktier KL 1
 • Nordea Invest – Klima & Miljø KL 1
 • Nordea Invest – Stabile Aktier 1
 • Nykredit Invest – Bæredygtige Aktier KL
 • Nykredit Invest – Globale Aktier Basis KL
 • Nykredit Invest – Globale Fokusaktier KL
 • PFA Invest – Danske Aktier
 • Sparinvest Index – DJSI World KL
 • Sparinvest Index – Globale Aktier KL
 • Sparinvest Index – USA Growth KL
 • Sydinvest – Morningstar Sustainable Leaders Index KL

Du kan læse den samlede analyse nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk her på vores webside eller på LinkedIn, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din opsparing og ønsker en individuel tilpasset analyse, kan du også gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Min ”flirt” med Nora blev aldrig den store kærlighed

Som private investorer må vi nok forvente, at AI i fremtiden vil gøre et større og mere markant indtog hos de danske pengeinstitutter. Allerede nu kan man stifte bekendtskab med bl.a. Darwin, June og Nora, som – på trods af navne, der giver personlige associationer – er simple automatiserede investeringsrobotter, som pengeinstitutterne tilbyder blandt andre deres eksklusive private banking kunder.

Forargelsen hos min kære hustru fortager sig hurtigt, da hun opdager min ”flirt” med Nora. Ikke fordi min ”tete-a-tete” ender uden den store kærlighed, som anført i overskriften, men fordi der ikke er tale om en varmblodet elskerinde, men derimod Nordeas investeringsrobot. Nora og andre investeringsrobotter giver digital investeringsrådgivning uden nogen som helst form for personlig kontakt med en rådgiver.

Hos investeringsmyter.dk beslutter vi os for at checke Nora ud og se, hvad hun kan tilbyde. Det skyldtes primært, at vi i dialogen med flere af vores analysekunder erfarer, at pengeinstitutternes investeringsrobotter spiller en betydelig rolle i de meget dyre private banking aftaler, som kunderne nu ønsker at komplementere eller helt erstatte, og dermed selv tage kontrol over deres investeringer og opsparing.

Som enhver anden flirt starter min ”date” med Nora med en høflig udveksling af basale personlige oplysninger, men ikke – som på en normal date – navn, job, fritid og et ”kommer du her tit?”. Derimod følger en ti minutters dialog i netbanken på Macbook’en om min økonomi og mit ønske til at balancere afkast og risiko, og derefter følger Noras anbefalinger af et passende investeringsprodukt.

Nora introducerer mig til fem forskellige udfaldsscenarier for en investering på 10.000 kroner over seks år, som jeg skal vælge imellem. Scenarierne viser et minimum afkast, der varierer fra -1.800 til +300 kroner og et maksimum afkast, der varierer fra +4.600 til +15.200 kroner.  Altså en ”worst case”, hvor jeg kan tabe 18% af min investering på 10.000 kroner over seks år.

Jeg lægger mig forsigtigt i midten på nummer tre af de fem afkastscenarier, hvor det historiske minimum afkast viser -300 kroner men til gengæld med muligheden for et maksimalt afkast på +9.000 kroner efter de seks år.  Et minimum afkast på -3% over seks år kan jeg se mig igennem, om end ”offeromkostningen” ved i stedet at lave en bedre investering naturligvis kan være betydelig. Så jeg må håbe på det maksimale afkast på 90% over de seks år.

Samtidig svarer jeg på andre spørgsmål om min risiko; at jeg er delvis afhængig af pengene i min investering i Nora, at min tidshorisont er minimum 6 år, at jeg vil sælge investeringen løbende, når jeg engang trækker mine penge ud, samt at jeg ønsker at øge min opsparing i Nora med et forventet afkast mellem 4-5% og derfor accepterer en moderat risiko. Det er modsat det lavere risikoniveau, hvor ønsket blot er at beskytte min opsparing og derfor kan acceptere et lavere afkast helt ned til 0%.

Min risikoprofil sættes efterfølgende af Nora til ”Vækst”. Denne risiko profil er (citat): ”For dig, der vil have et højt afkast, men kan tolerere udsving i værdi, både på kort og lagt sigt”. Jeg placeres således cirka tre fjerdedele op på skalaen gående fra ”lav risiko” til ”høj risiko”. Her virker det som om, at Nora sendte mig et skridt op på risikoskalaen i forhold til det afkastscenarie, som jeg valgte. Nok på grund af ønsket om et forventet afkast på 4-5%, men som jo i virkeligheden ikke ligger meget over afkastet på en sikker obligation.

Baseret på min tildelte risikoprofil ”Vækst” viser den efterfølgende illustration nu en forværring af mit minimum afkast fra -3% til nu -11% over seks år. Mit maksimale afkast går dog tilsvarende op fra +90% til +118% for perioden. Nora ligestiller altså mine kvalitative svar på hendes risikoprofilspørgsmål med en noget højere risiko – og vejer disse svar tungere – end mit absolutte ønske om et afkast scenarie med et minimum afkast på -3% over seks år. 

Nora foreslår nu baseret på min risikoprofil en aktiv forvaltet balanceret fond ved navn Nora Fund Four med 75% aktier og 25% obligationer. Valget af værdipapirer i fonden er baseret på et særligt udvalg af Nordeas egne investeringsfonde. Nora fortæller, at fonden er egnet til investorer, som har en investeringshorisont på fem år eller mere, hvis investeringen udgør hele eller hovedparten af investors portefølje.

Fondens investeringer fordeles med godt halvdelen i USA, knap 20% i Europa og godt og vel 15% i Fjernøsten og Emerging Markets, mens Japan tildeles godt 5% og Danmark blot lidt over 1%. Fonden repræsenterer 11 forskellige sektorer og med de fleste investeringer i IT, Finans, Medicinal, Cyklisk Forbrug samt Industri i nævnte rækkefølge.  Fonden er akkumulerende og betaler ikke udbytter.

For at øge min interesse for fonden fremhæves et år-til-dato afkast i fonden på 7,88%, et afkast de seneste 12 måneder på 8,53% og et afkast siden start (14/6-18) på +30,89%.  Disse afkast benchmarker vi senere mod andre relevante balancerede fonde i samme kategori.

Nora giver mig nu mulighed for at lave simuleringer før vi eventuelt indgår en mere forpligtende aftale. Jeg får således mulighed for at vælge forskellige tidshorisonter for min investering, samt beløb for min engangsinvestering og for mine efterfølgende månedlige investeringer over den valgte tidshorisont. Jeg vælger en tidshorisont på seks år og indtaster efterfølgende en hypotetisk engangsinvestering, samt en hypotetisk månedlig investering igennem den valgte periode. Resultatet af mine valgt bekræfter min risikoprofil og et minimum afkast på -11% og et maksimum afkast på +118%.

Min ”date” med Nora udvikler sig som forventet, og Nora spørger nu om jeg er seriøs og i givet fald, hvor meget jeg er villig til at investere. Jeg giver hende et mere forsigtigt bud end det bud jeg lidt nonchalant gav hende i vores hypotetiske ”leg”, men fastholder min tidshorisont på seks år.  Nora oplyser mig om, at jeg ”skal binde” mig til hende et sted mellem 10 og 20 år, før jeg kan ramme et scenarie, hvor jeg er 90% sikker på at undgå et negativt minimum afkast.

De løbende omkostninger for mit ”forhold” til Nora vil derudover beløbe sig til 0,85% om året inklusive transaktionsomkostninger og formidlingsprovision (til Nordea).

Nora ”fortæller mig”, at jeg altid kan trække pengene ud eller investere yderligere uden, at det koster mig noget. Noras vilkår for denne del af tilbuddet er dog, at hun ikke yder rådgivning ved indskud af yderligere midler og hun vurderer heller ikke egnetheden af mine efterfølgende investeringer.  Hun foreslår derfor, at jeg regelmæssigt selv gennemgår min investering, da der ikke løbende følges op på hendes igangværende rådgivning.

Noras forslag om at trække pengene ud lyder også som alt andet end en god eller gennemtænkt ide, hvis man kigger lidt nærmere på Noras såkaldte CIS-dokument (Central Investorinformation) for fonden, som man får tilsendt sammen med investeringsplanen. Det skal jeg komme tilbage til.

Investeringsplanen fra Nora er den foreløbige ”kulmination” på vores første ”date”. Hun kan kontaktes på Nordeas hovedtelefonnummer 70333333. Selvom jeg anvender min ”premium” adgang til Nordea for at undgå at sidde for lang tid i kø, så har hverken Nora eller foreløbig to medarbejdere (eller Nordeas chatbot Nova, ikke at forveksle med Nora) kunnet besvare mine spørgsmål til beskatning af afkastet i Nora Fund Four. Nordea kommer i øvrigt aldrig tilbage til mig med et svar efter min henvendelse.

I CIS-dokumentet, som er et standardiseret dokument, der leveres sammen med investeringsplanen, og som alle fonde skal udarbejde, tildeles Nora Fund Four en summarisk risikoindikator på 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse. Indikatoren er baseret på, at man beholder fonden i fem år. Risikoindikatoren inkluderer dog ikke alle risici, men tager forbehold for kreditrisiko, derivatrisiko, renterisiko, eller – nok så vigtigt – forbehold for de risici, som ligger i de godt 15% af investeringerne, der ligger i emerging markets.

CIS-dokumentet giver mig et noget anderledes bud på forventede afkast og risici end jeg hidtil har oplevet i dialogen med Nora. Dokumentet opstiller fire forskellige scenarier. Ønsker man som foreslået at trække pengene ud fx efter et år risikerer man at ende sit ”forhold” til Nora med et beløb i et ”stress scenarie” på kun knap en tredjedel af sin initielle investering, nemlig et afkast for året på -66,36%. I CIS-dokumentet er minimum afkastet fjernet til fordel for et ”hvad du evt. får tilbage efter omkostninger afkast”. Minimum afkastet er derimod, at du risikerer at miste hele din investering. Der nævnes i CIS-dokumentet flere steder, at der ikke ydes garanti, og alle de investerede penge kan gå tabt.

Nu er det jo almindeligt, at danske pengeinstitutter ikke garanterer afkast, samt at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast. Derudover kan man i værste fald tabe alle sine investerede penge. Selv hvis jeg anlægger den mest forsigtige risikoprofil i dialogen med Nora og derefter anbefales Nora Fund Two fonden med 75% obligationer og 25% aktier, som har givet 5,37% i afkast siden fondens opstart, så mødes man igen i fondens CIS-dokument risiko for at tabe alle pengene.  

En ”flirt” med Nora kan ende på fem måder. Er din økonomiske formåen for lille, din risikovillighed for lav og dine afkast ambitioner modsat for høje, får du at vide, at hun ikke er interesseret i dig. Hun har ikke noget at tilbyde og forklarer dig ikke, hvad du har gjort galt. Harmonerer din økonomiske formåen med din lave risikovillighed og tilsvarende lave afkast ambitioner tilbyder Nora dig Nordea Fund Two eller Nordea Fund Three, selv hvis din valgte tidshorisont er den korteste mulige, nemlig 3-6 år.

Er din risikovillighed højere, fordi du også har ambitioner om højere afkast, så tilbydes du Nordea Fund Four eller Nordea Fund Five. Igen forudsættes en tilsvarende økonomisk formåen, men også valg af en længere tidshorisont, nemlig henholdsvis 6-10 år og 10-15 år for disse to fonde.

De fire Nora fonde angiver følgende afkastscenarier i den tilsendte investeringsplan for den enkelte fond:

Nora fond:Minimum   afkast:Forventet    afkast:Maksimum afkast:Tidshorisont:
Nora Fund Two-4%+15%35%3 år
Nora Fund Three-9%+17%+48%3 år
Nora Fund Four-11%+45%+118%6 år
Nora Fund Five-12%+102%+279%10 år

CIS-dokumentet som vedhæftes investeringsplanen for hver af de fire Nora fonde angiver følgende afkastscenarier ved udtræden efter 1 år (”jeg kan altid trække pengene ud, uden at det koster noget”) og efter 3 eller 5 år:

Nora fond:Scenarie:Udtræden            1 år:Udtræden   3 år:Udtræden 5 år:
Nora Fund TwoMinimum-100%-100% 
 Stress/ekstreme markedsforhold-37,21%-10,88% 
 Ufordelagtig-13,13%-4,13% 
 Moderat+3,43%+3,50% 
 Fordelagtig+13,45%+6,94% 
Nora Fund ThreeMinimum-100%-100% 
 Stress/ekstreme markedsforhold-53,15%-17,64% 
 Ufordelagtig-13,75%-3,93% 
 Moderat+5,30%+5,37% 
 Fordelagtig+22,83%+11,04% 
Nora Fund FourMinimum-100%-100% 
 Stress/ekstreme markedsforhold-66,36% -20,17%
 Ufordelagtig-13,73% -2,12%
 Moderat+7,22% +7,09%
 Fordelagtig+31,91% +9,32%
Nora Fund FiveMinimum-100% -100%
 Stress/ekstreme markedsforhold-71,98% -23,64%
 Ufordelagtig-13,30% -1,86%
 Moderat+7,24% +6,78%
 Fordelagtig+37,51% +9,75%

Så ifølge CIS-dokumentet, som tegner en noget højere risiko ved at investere i de fire fonde. skal man altså ”op” i de mest fordelagtige scenarier, før man kan få et afkast, der blot matcher inflationen. Det medmindre man vil ”spille hasard” med en udtræden efter 1 år (”jeg kan altid trække pengene ud, uden at det koster noget”), hvor man kan sikre sig et reelt positivt afkast over inflationen, men hvor man som investor også sidder med en meget høj risiko.   

Da jeg indleder min første ”flirt” med Nora har jeg et ønske om et længerevarende forhold og ikke blot en ”one night stand”, men hun tilbyder kun den initielle rådgivning og ikke yderligere rådgivning i forbindelse med indskud af ekstra midler. Hun vil heller ikke vurdere egnetheden af mine efterfølgende investeringer.  Hun beder mig i stedet om selv at gennemgå min investering i Nora fondene regelmæssigt.

Jeg udtrykker derudover ønske om at øge formuen ved min investering (og ikke blot bevare værdien af mine penge) og dermed accepterer jeg både en vis risiko for tab for at få et afkast over den almindelige rente på en bankkonto (4-5%) og et muligt udfaldsrum over seks år, der spænder fra et minimum afkast på -3% og et maksimum afkast på +90% (med 90% sandsynlighed). Men Nora tilbyder mig en Nora Fund Four, som viser sig at have afkastscenarier, der igennem vores ”date” ændrer sig markant mod højere risiko og kun positive afkast over et inflationsniveau i de mest fordelagtige scenarier. Jeg synes, at Nora udviser en skidt moral, når man skal helt ned i bunden af investeringsplanen til det lovpligtige CIS-dokument og læse det med småt før man får det fulde billede af de fire fondes reelle afkast muligheder, der er markant værre end tidligere anført i dialogen med Nora. Nej, min ”flirt” med Nora blev aldrig den store kærlighed.

Vi har analyseret de fire Nora fonde og sammenlignet dem med balancerede fonde indenfor samme Morningstar kategori, og som enhver investor kan købe igennem deres bank eller internetmægler. For at sikre sammenlignelighed har vi anvendt data fra Morningstar. Du kan læse mere om Morningstar og vores samarbejde med Morningstar her på vores webside.

Nora Fund Four og Nora Fund Five tilhører Morningstar kategorien balancerede fonde med høj risiko, og her har vi sammenlignet 20 fonde. Da de 20 fonde varierer meget på deres aktieandel fra under 50% og helt op til knap 90% skal man være forsigtig med blot at sammenligne afkast, men også kigge på fx risiko målt som standardafvigelse, og måske især fondenes sharp ratio (der udtrykker merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko over tre år). Især Nora Fund Five ligger godt til og har haft glæde af sin meget store aktieandel (knap 90%) igennem de seneste år, mens Nora Fund Four ligger cirka midt i feltet af de 20 fonde.

Nora Fund Two og Nora Fund Three tilhører Morningstar kategorien balancerede fonde med moderat risiko, og her har vi sammenlignet 29 fonde. Igen varierer de 29 fonde i deres aktieandel fra knap 30% til over 60%, hvilket man tilsvarende bør tage hensyn til i sin vurdering af de enkelte fondes resultater. Nora Fund Three ligger cirka midt i feltet, medens Nora Fund Two ligger i den tunge ende af feltet af de 29 fonde.

Du kan læse den samlede analyse nedenfor.

Tak for du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din opsparing og ønsker en individuel tilpasset analyse, kan du også gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Aktiefonde med fokus på vækstaktier har domineret første halvår

Første halvår har leveret flotte afkast for danske aktiefonde.  Efter et miserabelt 2022 præget af inflationskrise og rentestigninger, krig i Ukraine, samt usikkerhed omkring Kina, har investorerne oplevet et flot comeback i 2023. Det generelle MSCI World Index er oppe med 14% i årets første seks måneder og med 20% i forhold til for præcist et år siden.  

Det er specielt aktiefonde med fokus på vækstaktier, der har vist flotte afkast. Vores seneste analyse på investeringsmyter viser, at Top-20 aktiefondene juni år-til-dato har leveret mellem 13% og 37% i afkast. Vores analyse viser også, at i alt 39 aktiefonde har leveret et gennemsnitligt årligt afkast på mere end 12% de seneste tre år på trods af et negativt 2022.

I vores analyse finder du bl.a. følgende 17 aktiefonde med Morningstars højeste ratings baseret på tre års historisk performance (4 eller 5 stjerner), og som samtidig har de mest positive fremadrettede ratings fra Morningstars analytikere (Gold, Silver eller Bronze):

 • BankInvest BIX Globale Aktier ESG Universal KL
 • BankInvest – Højt Udbytte Aktier KL A
 • BLS Invest – Globale Aktier KL
 • Danske Invest – Global Indeks KL
 • Danske Invest – Teknologi Indeks KL
 • Formuepleje Better World – Global Opportunities
 • Nordea Invest – Global Enhanced KL 1
 • Nordea Invest – Globale Aktier Indeks KL 1
 • Nordea Invest – Klima & Miljø KL 1
 • Nykredit Invest – Bæredygtige Aktier KL
 • Nykredit Invest – Danske Fokusaktier KL
 • Nykredit Invest – Globale Aktier Basis KL
 • Nykredit Invest – Globale Fokusaktier KL
 • PFA Invest – Danske Aktier
 • Sparinvest Index – Europa Growth KL
 • Sparinvest Index – USA Growth KL
 • Sydinvest – Morningstar Sustainable Leaders Index KL

Du kan se den samlede analyse nedenfor. Ønsker du mere information om Morningstar og vores samarbejde, finder du også informationen her på vores webside.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din opsparing og ønsker en individuel tilpasset analyse, kan du også gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Er globale aktiefonde stadig en god investering?

Aktiemarkederne har været igennem nogle nervøse handelsdage i kølvandet på flere renteforhøjelser fra en række centralbanker. Den amerikanske centralbank fastholdt godt nok sin toneangivende rente, men indikerede samtidig to yderligere renteløft inden nytår. Tilsvarende indikationer er kommet fra den europæiske centralbank. Renterne er derfor blevet presset op og har øget frygten for en økonomisk opbremsning og en mulig recession med negativ indvirkning på selskabernes indtjening til følge.

Alligevel ligger de globale aktiefonde fra danske investeringsforeninger med flotte afkast her tæt på halvårsskiftet. Top-20 blandt de globale aktiefonde viser år-til-dato afkast på mellem 10% og 30%. Set over en treårig tidshorisont har mere end 40 globale aktiefonde leveret et årligt gennemsnitligt afkast på mellem 10% og 17%. Det fremgår af vores seneste analyse fra investeringsmyter.dk, som du kan læse nedenfor.

Følg investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du også gratis rekvirere vores opdaterede guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Hvor billige er danske passive aktiefonde?

Ved indgangen til 2023 blev nøgletallet ÅOP (årlig omkostning i procent) udfaset til fordel for nye standardiserede EU-regler for opgørelse af en aktiefonds omkostninger. Investeringsforeninger er nu forpligtede til at stille mere fyldestgørende informationer til rådighed for investorerne i form af et standardiseret dokument med detaljerede oplysninger om en aktiefonds karakteristika, risiko, afkastscenarier og omkostninger.

Det betyder, at det nu som investor er sværere at få et enkelt overblik over den enkelte aktiefonds omkostninger, da den enkelte investeringsforening nu skal opgive både engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger for den enkelte aktiefond.

Vi har analyseret 23 passive aktiefonde fra danske investeringsforeninger for at give dig et overblik over de enkelte aktiefondes samlede omkostningsbillede. De 23 analyserede aktiefonde har minimum 3 års afkasthistorik, en Morningstar rating for historisk performance på minimum 3 ud af 5 stjerner, samt de mest positive fremadrettede ratings fra Morningstars analytikere (Gold, Silver eller Bronze).

I analysen finder du følgende omkostninger for de enkelte aktiefonde:

 1. Emissionstillæg, der svinger fra 0,08% til 0,36% (prisen for udstedelse af nye beviser ved køb af investeringsbeviser)
 2. Indløsningsfradrag, der svinger fra 0,07% til 1,5% (prisen for at få investeringsbeviser indfriet ved salg af investeringsbeviser)
 3. Maksimale årlige administrationsomkostninger, der svinger fra 0,1% til 2,5%
 4. Løbende omkostninger, der svinger fra 0,35% til 0,56% (fx husleje, it, løn, revision, gebyr til depotbanken, gebyrer til staten, markedsføring)
 5. Løbende formidlingsprovision, der svinger fra 0% til 0,3% (til banker og andre distributionskanaler)

De analyserede aktiefonde fra Nykredit, SEBinvest og Sparinvest Index har et højere omkostningsniveau end aktiefondene fra BankInvest, Danske Invest, Nordea Invest og Sydinvest. Det er altså de analyserede passive aktiefonde fra investeringsforeningerne, der er tættest forbundet i partnerskab med bankerne, der har et lavere omkostningsniveau.

Du kan se den samlede analyse nedenfor.

Følg investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du også gratis rekvirere vores opdaterede guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Her er de danske aktiefonde ”aristokrater”

Når vi laver investeringsanalyser for vores kunder, er de enkelte aktiefondes aktuelle og historiske afkast naturligvis i centrum. Men derudover bliver vi ofte spurgt om, hvilke aktiefonde der har både en lang og solid historik og en stor stabilitet i deres resultater og bedømmelser fra analytikere.

Der findes i dag 16 aktiefonde fra danske investeringsforeninger, der har 10 års afkasthistorik, og som samtidig stabilt igennem alle 10 år har opnået Morningstars højeste ratings baseret på historisk performance (4 eller 5 stjerner). Derudover har de 16 aktiefonde i dag fortsat de mest positive fremadrettede ratings fra Morningstars analytikere (Gold, Silver eller Bronze).

Danske Invest og Sparinvest Index har hver fire aktiefonde på listen. Nykredit Invest og BLS Invest har henholdsvis tre og to aktiefonde på listen, mens C WorldWide, Nordea Invest og PFA Invest hver har en enkelt aktiefond på listen.

Du kan læse vores analyse af disse 16 “aristokrater” blandt aktiefonde fra danske investeringsforeninger nedenfor.

Følg investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du også gratis rekvirere vores opdaterede guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Hvilke aktiefonde er de mest succesfulde maj år-til-dato?

Mange aktiefonde fra danske investeringsforeninger er på vej med flotte afkast for første halvår. Det er især de mere vækstorienterede aktiefonde, der har leveret de bedste afkast for året, hjulpet godt på vej af de lysere tider for den globale økonomi, hvor inflationen er kommet bedre under kontrol, og hvor bekymringerne om en eventuelt recession er blevet gjort til skamme.

Vores seneste analyse viser de 20 aktiefonde, der har leveret de højeste afkast maj år-til-dato.  Afkastene i de 20 aktiefonde varierer fra knap 11% og knap 33% for året.

På Top-20 finder du bl.a. følgende fem aktiefonde med Morningstars højeste ratings baseret på tre års historisk performance (4 eller 5 stjerner), og som samtidig har de mest positive fremadrettede ratings fra Morningstars analytikere (Gold, Silver eller Bronze):

 • Danske Invest – Teknologi Indeks KL
 • Sparinvest Index – USA Growth KL
 • Sydinvest – Morningstar Sustainable Leaders Index KL
 • Sparinvest Index – Europa Growth KL
 • BLS Invest – Danske Aktier KL

Du finder også listen med yderligere 32 aktiefonde fra danske investeringsforeninger, der har leveret et gennemsnitligt langsigtet afkast på over 12% om året igennem de seneste tre år.

På denne liste finder du følgende aktiefonde med de maksimale 5 stjerner:

 • PFA Invest – Danske Aktier
 • BLS Invest – Globale Aktier KL
 • Nordea Invest – Klima & Miljø KL1
 • Nordea Invest – Global Enhanced KL1
 • Nykredit Invest – Bæredygtige Aktier KL
 • Nykredit Invest – Globale Fokusaktier KL
 • Formuepleje – Better World Global Opportunities

Læs hele analysen nedenfor.

Følg investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du også gratis rekvirere vores opdaterede guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Forklarer corona, inflation og krig i Ukraine kunders tab?

I Jyllands-Posten lørdag (27/5) forklarer finansdirektør Sten Erlandsen fra Ringkjøbing Landbobank en bankkundes tab på -7.2% siden 2019 med corona, inflation og krig i Ukraine (foruden bankens egne opkrævede årlige omkostninger på cirka 2,7%).

Banken anbefalede kunden at investere i aktivt forvaltede puljer fra BankInvest med mellem risiko og med en tidshorisont på seks år.

Hvis kunden i stedet havde valgt selv at investere sin opsparing ligeligt mellem BankInvests aktivt forvaltede fonde med en tilsvarende risikoprofil, så ville resultatet have været et gennemsnitligt årligt positivt afkast på henholdsvis 3,7% og 2,1% over henholdsvis 3 år og 5 år.

Det fremgår af vores seneste analyse, hvor vi har analyseret BankInvests i alt 13 aktivt forvaltede fonde, som ifølge Morningstars risikokategorier har en “gennemsnitlig risiko” (9), en “risiko over gennemsnittet” (3) eller en “risiko under gennemsnittet” (1).

Se hele analysen nedenfor.

Følg investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du også gratis rekvirere vores opdaterede guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Virker passive investeringer i emerging markets?

I det seneste nummer af bladet Aktionæren (nr. 4, maj 2023) udtaler Peter Lundgreen, stifter og administrerende direktør i Lundgreens Capital, at (citat) ”al statistik viser, at passive investeringer virker fint i likvide og modne markeder. Passive investeringer virker til gengæld ikke i emerging markets. Det er der en god forklaring på: I emerging markets er der en del kæmpestore børsnoterede og statskontrollerede konglomerater, som kan være zombievirksomheder, der ikke er værd at investere i (citat slut)”.  

Hos investeringsmyter.dk satte vi os for at afprøve denne påstand. Vi har derfor analyseret de 30 emerging markets aktiefonde, der har leveret det højeste afkast, og som du som almindelig dansk privat investor har adgang til at investere i. Vi har valgt aktiefonde, der har minimum 3 års historik, både aktive og passive aktiefonde fra danske investeringsforeninger, samt ETF’er fra Skats positivliste (så deres afkast beskattes som aktieindkomst i dit åbne depot) og som du fx kan handle hos Nordnet (mange traditionelle banker tilbyder ikke deres kunder selv at handle ETF’er via netbanken). Vi har sorteret de 30 aktiefonde baseret på deres langsigtede afkast over 5 år, som opgjort af Morningstar den 25. maj 2023.

Vores analyse viser, at syv af de 10 aktiefonde med det højeste annualiserede afkast over 5 år er passive aktiefonde / ETF’er:

 • Wisdom Tree – Emerging Markets Equity Income ETF (3,46%)
 • Wisdom Tree – Emerging Markets Equity Income ETF Acc (3,32%)
 • iShares – MSCI EM SRI ETF Acc (2,58%)
 • Nordea Invest – Emerging Markets KL 1 (2,11%)
 • MMI – Nye Aktiemarkeder – Sands (1,78%)
 • Sparinvest Index – Emerging Markets KL (1,72%)
 • iShares – Edge MSCI EM Minimum Volatility ETF Acc (1,70%)
 • iShares – Core MSCI EM IMI ETF Acc (1,61%)
 • iShares – Core MSCI EM IMI EFT Dist (1,61%)
 • Gudme Raaschou – Emerging Markets Aktier Udb (1,56%)  

Du finder hele analysen af de 30 aktiefonde nedenfor.

Følg investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde, samt EFT’er. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du også gratis rekvirere vores opdaterede guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Tryk på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Er de tid til at tage risiko ud af sin portefølje af aktiefonde?

Hvis du som investor overvejer at tage risiko ud af din portefølje af aktiefonde, kan dette indlæg give dig inspiration. Vi har analyseret de aktiefonde fra danske investeringsforeninger, som har den laveste risiko målt som standardafvigelse. Standardafvigelsen viser, hvordan de månedlige afkast i en aktiefond gennem de seneste 36 måneder har svinget i forhold til gennemsnitsafkastet i aktiefonden. Jo lavere standardafvigelsen er, jo mere stabil er aktiefonden.

Standardafvigelsen for de 14 analyserede fonde svinger fra knap11% til knap 13%. Det betyder, at risikoen i disse relativt defensive fonde er på niveau med risikoen i de balancerede fonde, som inkluderer cirka 25% obligationer, og hvis afkast også beskattes som aktieindkomst i et åbent depot.  Afkast i balancerede fonde med en højere andel af obligationer beskattes som kapitalindkomst i et åbent depot.   

De fem aktiefonde i vores analyse som har det højeste annualiserede afkast over 3 år er:

 • BankInvest Højt Udbytte Aktier A (14,1%)
 • Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL 1 (12,6%)
 • Nordea Invest Stabile Aktier 1 (11,9%)
 • Wealth Invest Linde & Partners Dividende Fond (10,3%)
 • Wealth Invest Linde & Partner Global Value Fond (10,2%)

Se hele analysen nedenfor.

Følg investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du også gratis rekvirere vores opdaterede guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.