De største kategorier af aktiefonde er ramt af negative afkast den seneste måned?

De fleste investorer med aktiefonde med investeringer i globale, amerikanske og europæiske selskaber har haft anledning til bekymring den seneste måned. Både aktiefonde med fokus på de største vækstaktier (large cap growth), de største valueaktier (large cap value), det generelle marked (large cap blend) eller kombinationen af aktier i store og små selskaber (flexible cap) er ramt af negative afkast. Af de kategorier af aktiefonde, som vi har analyseret, har europæiske large cap valueaktier klaret sig bedst med et gennemsnitligt afkast på -1,86%, mens de globale large cap vækstaktier har klaret sig dårligst med et gennemsnitligt afkast på -4,45% over den seneste måned.

Erfarne investorer ved, at det er et vilkår, at markederne og dermed aktiefondes afkast går op og ned. Vores tidligere analyser af de bedste aktiefondes negative kvartaler fra 2018 og frem til halvåret 2023 viste også, at man historisk set som investor må forvente, at i gennemsnit hver fjerde kvartal leverer et negativt afkast uanset om man investerer i vækstaktier, valueaktier, aktier i det generelle aktiemarked eller balancerede fonde med høj eller moderat risiko. Variationen i risikoen i de forskellige kategorier bestod alene i størrelsen af det gennemsnitlige negative afkast i kvartalet og ikke i antallet af negative kvartaler.  Så selv som investor med den store spredning, som aktiefonde giver, vil man opleve kvartaler med negative afkast.

Nedenfor finder du vores analyse af den seneste måneds afkast i aktiefonde opdelt efter kategorier. Du finder også en liste af de 33 bedste aktiefonde fra danske investeringsforeninger opdelt efter kategori. Vi har inkluderet aktiefonde med >10% i gennemsnitligt årligt afkast de seneste tre år. Her på vores webside finder du også mere information om vores samarbejde med Morningstar.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” også her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Fortsat nervøsitet prægede aktiemarkederne i september

September måned gav næring til fortsat nervøsitet hos alverdens aktieinvestorer. Det gælder ikke mindst indikationerne fra den amerikanske centralbank om endnu et renteløft og færre og senere rentenedsættelser.  Samtidig er både stigende oliepriser og en styrket dollar skidt nyt i kampen mod inflationen. Også estimater for en flad global indtjeningsvækst i de største selskaber i 2023 og flere recessionsindikatorer i Europa og USA, der begynder at lyse rødt, var medvirkende til et fald i MSCI World indekset på knap 5% i september og tilsvarende fald i de fleste underliggende indekser i USA, Europa, Japan og Asien 

Selvom fonde med vækstaktier var hårdest ramt i september, gik heller ikke de mere defensive aktiefonde med investeringer i fx valueaktier eller højt udbytte aktier fri for tab.        

Alligevel viser vores seneste analyse på investeringsmyter.dk, at top-20 aktiefondene september år-til-dato har leveret mellem knap 14% og godt 40% i afkast. Vores analyse af de langsigtede afkast over 3 år viser, at 46 aktiefonde har leveret et gennemsnitligt årligt afkast på mere end 10% de seneste tre år, heraf har 22 aktiefonde opnået Morningstars højeste ratings baseret på tre års historisk performance (4 eller 5 stjerner), og samtidig de mest positive fremadrettede ratings fra Morningstars analytikere (Gold, Silver eller Bronze)

Du kan læse hele september analysen nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på vores webside eller her på LinkedIn, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Aktiefonde med danske aktier i modvind

Den seneste måned er det ledende danske aktieindeks OMX C25 faldet med knap 5%.  Status for året er også et fald på knap 2%. I alt har 12 af de 25 aktier i indekset leveret et negativt afkast i år, heraf 10 aktier på mere end 10% og heraf fire aktier på mere end 20%.

Aktiefonde med investeringer i danske aktier har ligeledes været i modvind igennem året. Alligevel ligger i alt 18 aktiefonde med et positivt afkast for året. 

Aktiefondene fra BLS Invest og PFA Invest er fortsat de eneste fonde med de maksimale fem stjerne for historisk performance fra Morningstar.  De to fonde har også de højeste fremadrettede Morningstar ratings, nemlig Guld og Sølv.

Du kan læse den samlede analyse af de 18 aktiefonde med danske aktier, som har leveret et positivt afkast i år nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Er balancerede fonde igen blevet interessante?

Fra 2015 til 2022 var de korte boligrenter negative, hvilket gjorde investeringer i obligationer helt uinteressante, og omkring aktieinvesteringer opstod derfor TINA begrebet (”There Is No Alternative”).  

Inflationskrisen har imidlertid siden starten af 2022 bragt alverdens renteniveauer tilbage på et niveau, som vi kender fra før 2010, og i dag ligger de korte og lange obligationsrenter henholdsvis lidt under 3% og omkring de 4.5%.

Det betyder, at en del af såvel udbud som efterspørgsel igen har fokus på obligationer. Fx tilbyder bankerne via selvbetjening og automatiserede investeringsrobotter (”June” hos Danske Bank og ”Nora” hos Nordea) deres kunder at investere i balancerede fonde, der kombinerer aktier og obligationer. Samtidig ser kunderne en gammelkendt mulighed for at sikre spredning og trække risiko ud af deres investeringer ved at inkludere fonde med obligationer i porteføljen.

Hos investeringsmyter.dk bliver vi i forbindelse med analyser for vores kunder ofte spurgt om det er tid til at flytte den mere defensive del af porteføljen af aktiefonde til balancerede fonde i stedet, og om nye midler nu bør investeres i balancerede fonde frem for defensive aktiefonde.   

Defensive aktiefonde og balancerede fonde med høj risiko (med 25-30% obligationer) fra danske investeringsforeninger har, som gennemsnit, stort set samme risiko, målt som standardafvigelse.

Hos investeringsmyter rådgiver vi ikke, men derfor kan vi jo godt analysere problemstillingen, og på den måde give input til vores kunders egne investeringer. Vi analyserede derfor ni børsnoterede defensive aktiefonde og 15 børsnoterede balancerede fonde med høj risiko for at se, hvor man i dag får de bedste investeringsresultater.

Analysens resultater kan kort resumeres i tabellen nedenfor.

På kort sigt (år-til-dato og 1 år) har de balancerede fonde under et givet de bedste afkast, mens de defensive aktiefonde på længere sigt (3, 5 og 10 år) har givet de bedste afkast. Risikoen målt som standardafvigelse og de løbende omkostninger er stort set ens for de to kategorier af investeringer.

Du kan også læse den samlede analyse af de 24 fonde nedenfor, hvor du også kan se, at der er store forskelle på de enkelte fonde, hvad angår afkast, risiko og løbende omkostninger. De balancerede fonde varierer også en del i størrelsen på deres aktieandel, hvilket igen influerer på afkast og risiko. De 24 fonde er sorteret efter højeste afkast over 3 år.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du læse mere her på vores webside og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” også her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Fortsat høje afkast i danske aktiefonde på trods af tilbagegang i august

MSCI World indekset er stadig oppe med mere end 17% i 2023 på trods af en lille tilbagegang i august. De store børser i USA, Europa og Asien har tabt mellem 2% og 5%, mens de store børser i Japan har fortsat fremgangen gennem den seneste måned.

Det er fortsat primært de amerikanske vækstaktier, der har drevet aktiekurserne op i 2023. Amerikanske Nasdaq og S&P500 er oppe med henholdsvis 35% og 18%, ikke mindst drevet af de største globale teknologiselskaber.

De japanske aktier i Topix og Nikkei 225 indeksene er oppe med mere end 25% og leverer dermed de bedste afkast i mere end 30 år, primært drevet af forbedringer i den japanske økonomi, hvor Japan er godt på vej ud af årtiers deflation, samt af større aktionærvenlighed i de store selskaber i form af øgede udbytter og aktietilbagekøb.

Blandt de mindre vækstfokuserede indeks har Eurostoxx 50 og 600 leveret henholdsvis 12% og 8% afkast i år, mens amerikanske Dow Jones ligger på 5%. Faldende vækstrater, generelt økonomisk usikkerhed og geopolitiske spændinger betyder, at de to store indeks i Asien har leveret årets ringeste afkast. HangSeng i HongKong er faldet knap 10%, mens SSE i Shanghai stort set er flad for året.

Vores seneste analyse på investeringsmyter.dk viser, at Top-20 aktiefondene august år-til-dato har leveret mellem knap 16,5% og godt 43% i afkast. Vores analyse viser også, at yderligere 43 aktiefonde langsigtet har leveret et gennemsnitligt årligt afkast på mere end 10% de seneste tre år på trods af et 2020 med Corona og et 2022 med krig i Ukraine, inflation og rentestigninger.

I vores analyse finder du bl.a. følgende 24 aktiefonde med Morningstars højeste ratings baseret på tre års historisk performance (4 eller 5 stjerner), og som samtidig har de mest positive fremadrettede ratings fra Morningstars analytikere (Gold, Silver eller Bronze):

 • BankInvest BIX Globale Aktier ESG Universal KL
 • BankInvest – Højt Udbytte Aktier KL A
 • BLS Invest – Globale Aktier KL
 • Danske Invest – Europa Indeks KL DKK d
 • Danske Invest – Europa Indeks BNP KL DKK d
 • Danske Invest – Global Indeks KL DKK d
 • Danske Invest – Japan KL DKK d
 • Danske Invest – Teknologi Indeks KL DKK d
 • Nordea Invest – Europe Enhanced KL 1
 • Nordea Invest – Global Enhanced KL 1
 • Nordea Invest – Globale Aktier Indeks KL 1
 • Nordea Invest – Globale UdbytteAktier KL 1
 • Nordea Invest – Global Small Cap Enhanced KL 1
 • Nordea Invest – Klima & Miljø KL 1
 • Nordea Invest – Stabile Aktier 1
 • Nykredit Invest – Bæredygtige Aktier KL
 • Nykredit Invest – Globale Aktier Basis KL
 • Nykredit Invest – Globale Fokusaktier KL
 • PFA Invest – Danske Aktier
 • Sparinvest Index – DJSI World KL
 • Sparinvest Index – Globale Aktier KL
 • Sparinvest Index – USA Growth KL
 • Sparinvest Index – USA Small Cap KL
 • Sydinvest – Morningstar Sustainable Leaders Index KL

Du kan læse hele analysen nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du også læse mere her på vores webside og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere”.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Japanske aktiefonde og ETF’er har leveret flotte afkast i 2023

Investeringer i aktiefonde og ETF’er med fokus på japanske aktier har givet flotte afkast i 2023. De ledende japanske aktieindeks Nikkei 225 og Topix er steget til de højeste niveauer i mere end 30 år og ligger nu henholdsvis 26% og 24% højere end ved årets start.

Japanske aktier, der igennem længere tid har været ude i kulden, er nu kommet i medvind hos investorerne af primært to grunde. Den økonomiske situation i Japan er forbedret fra en periode på mere end 30 år med deflation, til en i dag mere normal inflationær økonomi drevet af centralbankens ultralempelige pengepolitik. Derudover er Tokyo Stock Exchange begyndt at stimulere japanske selskaber til store udbyttebetalinger og aktietilbagekøb efter en periode, hvor selskaberne har akkumuleret egenkapital på grund af deflationen.

Spørgsmålet er om de japanske aktier kan fortsætte opturen fra de nuværende niveauer og værdiansættelser, der fortsat er attraktive i forhold til amerikanske aktier. De kommende kvartalers regnskabsaflæggelser vil vise om selskaberne kan leve op til investorernes højere forventninger.  Samtidig vil investorerne være opmærksomme på risikoen for en normalisering af pengepolitikken.

Der findes kun fire japanske aktiefonde fra danske investeringsforeninger, hvorfor vi i vores analyse har inkluderet ETF’er (Exchange Traded Funds), som er en alternativ måde for investorer at få en eksponering mod Japan. Kun to af de japanske aktiefonde fra danske investeringsforeninger (Danske Invest og Nordea Invest) har leveret historiske resultater og Morningstar ratings på niveau med de bedste ETF’er, og er således inkluderet i vores analyse.   

Du kan læse hele analysen nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du læse mere her på vores webside eller gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” også her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Hvor stor betydning har porteføljeforvalters anciennitet for en aktiefonds afkast?

Hos investeringsmyter.dk får vi ofte spørgsmålet, i hvor høj grad anciennitet i jobbet har indflydelse på det afkast, som en porteføljeforvalter leverer i en aktivt forvaltet aktiefond.  Selvom der naturligvis er mange forhold, som influerer på en aktiefonds afkast, er der ingen tvivl om, at porteføljeforvalterens anciennitet og kontinuitet i jobbet har stor betydning. Som I så mange andre af livets forhold spiller øvelse, indsigt og erfaring bygget op over tid – gerne lang tid – en rolle for at opnå de bedste resultater.

Til eksempel analyserede vi 18 aktivt forvaltede aktiefonde fra danske investeringsforeninger med investeringer i danske selskaber og som alle har minimum fem års afkasthistorik. I de 18 aktiefonde har porteføljeforvalterne i gennemsnit siddet i jobbet i 10,5 år og leveret et årligt gennemsnitligt (annualiseret) afkast på 8,46%.

Den generelle konklusion fortæller, at syv af de ni aktiefonde (78%), som har leveret de højeste annualiserede afkast over fem år, altså den bedst performende halvdel af aktiefondene, også har en porteføljeforvalter, som har siddet i længere tid i jobbet end gennemsnittet af porteføljeforvalterne i de 18 aktiefonde. Derimod er der blandt de ni aktiefonde, som har leveret de laveste annualiserede afkast over fem år, altså den dårligt performende halvdel af aktiefondene, kun fire porteføljeforvaltere (44%) som har siddet i jobbet i længere tid end gennemsnittet.

Analysens resultater er ikke helt entydige og bekræfter, at der også er undtagelser fra reglen om, at jo længere tid i jobbet, jo bedre afkast i en aktiefond. Således findes der blandt top-3 aktiefondene, målt på annualiseret afkast over fem år, to aktiefonde med porteføljeforvaltere med anciennitet betydeligt under gennemsnittet. Omvendt er der også en af aktiefondene blandt de tre dårligst performende, hvor porteføljeforvalteren har en anciennitet langt over gennemsnittet.

Analyserer vi top-5 og bottom-5 af de 18 aktiefonde målt på annualiseret afkast over fem år, er vores initielle konklusion igen tydeligere, idet henholdsvis 60% (3 af 5) og 20% (1 af 5) af porteføljeforvalterne har længere anciennitet i jobbet end gennemsnittet af porteføljeforvalterne i de 18 aktiefonde.       

De ni porteføljeforvaltere med gennemsnitlig længst anciennitet (godt 14,5 år) har leveret et annualiseret afkast på 8,82% over fem år, mens de ni porteføljeforvaltere med gennemsnitlig kortest anciennitet (knap 6,5 år) har leveret et annualiseret afkast på 8,09% over 5 år. Så i dette eksempel betyder den længere anciennitet altså omkring 4% point i merafkast over fem år.

Du kan læse den samlede analyse nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk her på vores webside eller på LinkedIn, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du starte med gratis at rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Udbyttebetalende aktiefonde eller udbytteaktier?

Dansk Aktionærforening bringer jævnligt indlæg om udbytteaktier i deres nyhedsbrev. I den seneste uge bragte de et indlæg fra en af deres faste skribenter udbytteinvestor Morten Sørensen, der skriver om den seneste udskiftning i sin udbytteaktieportefølje.

Der er tale om en aktieportefølje, som indeholder 10 udbytteaktier, heraf ni fra USA og en enkelt fra Canada, og som siden januar har givet et samlet afkast på 0,7% (inkl. udbytte). Porteføljen har i samme periode udbetalt 3,8% i udbytte. Udbytteresultatet sammenholdes med S&P500 indekset og ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF’en, der har leveret henholdsvis 1,5% og 1,9% i udbytte i samme periode.

Flere analytikere har igennem tiderne skrevet om udbytteaktier og -porteføljer, der med udbytteprocenter på typisk 5-7% om året kan være en god investering for investorer, som netop prioriterer udbyttebetalinger som en del af deres afkast i stedet for rene kursstigninger.

Hos investeringsmyter.dk har vi med jævne mellemrum skrevet om aktiefonde og deres udbyttebetalinger. Som udbytteinvestor i aktiefonde skal man imidlertid være opmærksom på, at udbytter fra aktiefonde ikke alene inkluderer udbytter fra selskaberne i porteføljen men også realiserede kursgevinster fratrukket realiserede kurstab (inklusive en eventuel ubrugt tabssaldo fra tidligere år) og udbytteskat.

I alt 66 aktiefonde fra danske investeringsforeninger udloddede i starten af 2023 mere end 5% i udbytte for det vanskelige investeringsår 2022. De 66 aktiefonde udloddede i gennemsnit 17,08 kroner pr. investeringsbevis eller 9,01% af slutkursen den 31/12-22. For det langt mere positive investeringsår 2021 var udlodningen for de samme 66 danske aktiefonde 27,09 kroner, altså 59% højere.

Når et selskab betaler udbytte, kunne man logisk set forvente et kursfald i aktien på 100 procent af udbyttets størrelse. Det er dog ikke det, der sker. I stedet falder aktiekursen i gennemsnit med 80 procent af udbyttets størrelse, når udbyttet fragår aktien. Det viser en gennemgang af udbyttebetalinger fra 2018 til 2020, som Finanstilsynet tidligere har lavet for Dansk Aktionærforening.

Hos investeringsmyter vil vi i den kommende udbyttesæson naturligvis holde dig opdateret om udbyttebetalinger fra aktiefonde fra danske investeringsforeninger for investeringsåret 2023. Vi starter med at kigge på de foreløbige udbytter, der typisk annonceres i december, og analyserer derefter de faktiske udbytter, som udbetales i slutningen af januar og hele februar.

Kan du ikke vente til slutningen af året med at se på mulighederne for udbyttebetalinger fra aktiefonde, kan du nedenfor læse vores analyse af en udbytteportefølje med 12 aktiefonde.

Porteføljen består af 12 aktiefonde med stor spredning, høje Morningstar ratings og en stærk historik for årlige udbyttebetalinger.

Porteføljen består af fire globale, tre amerikanske, to europæiske, to danske og en japansk aktiefond. Syv fonde er aktivt forvaltet, mens fem fonde er passive indeksfonde. Spredningen sikres også ved at kombinere aktiefonde med investeringer i selskaber af forskellig størrelse. Aktiefondene har også forskellige aktiestile for at undgå for stor samvariation og koncentration i porteføljen.

De 12 aktiefonde udbetalte i gennemsnit 25,73 kroner i udbytte pr. investeringsbevis for investeringsåret 2022, hvilket svarer til 10,9% af den gennemsnitlige lukkekurs for de 12 aktiefonde den 31/12-22. Den gennemsnitlige årlige udbyttebetaling har varieret mellem 15,64 kroner og 44,90 kroner i perioden 2017 til 2022. Porteføljen udbetaler pæne udbytter, både når aktiemarkederne er “i modvind”, som i 2022, hvor den samlede portefølje havde et afkast på -9,1%, og når aktiemarkederne er “i medvind”, som i 2021, hvor den samlede portefølje havde et afkast på 27%.

År-til-dato i 2023 har de 12 aktiefonde givet 9,20% i afkast og den gennemsnitlige lukkekurs den 4/8-23 var 293,65 kroner, altså blot 5,50 kroner fra lukkekursen den 31/12-22.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk her på vores webside eller på LinkedIn, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du starte med gratis at rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” også her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Danske aktiefonde er blandt verdens bedste

Ved indgangen til august har ni aktiefonde fra danske investeringsforeninger opnået Morningstars højeste performance rating baseret på tre års historisk performance (de maksimale 5 stjerner).  De ni fonde har i gennemsnit givet mere end 12% i afkast pr. år igennem de seneste tre år. For de af aktiefondene, som har 5 og 10 års historik er de gennemsnitlige afkast tilsvarende flotte.

Tre af de ni aktiefonde er passivt forvaltede med løbende omkostninger på 0,50% om året, mens seks fonde er aktivt forvaltede og i gennemsnit har 1,25% i løbende omkostninger pr. år.

Fem af de ni aktiefonde investerer globalt, heraf den ene alene indenfor klima & miljø. To fonde investerer i amerikanske selskaber, heraf den ene alene indenfor IT. Af de sidste to aktiefonde investerer den ene i store europæiske selskaber med højt udbytte, mens den anden investerer i danske selskaber.

Danske Invest, Nordea Invest og Sparinvest har hver to aktiefonde på listen, mens Formuepleje, Nykredit Invest og PFA Invest hver har en enkelt aktiefond.

Listen over de ni aktiefonde ser således ud:

 • Danske Invest – Europa Højt Udbytte KL DKK d
 • Danske Invest – Teknologi Indeks KL
 • Formuepleje – Better World Global Opportunities
 • Nordea Invest – Global Enhanced KL 1
 • Nordea Invest – Klima & Miljø KL 1
 • Nykredit Invest – Bæredygtige Aktier KL
 • PFA Invest – Danske Aktier
 • Sparinvest Index – DJSI World KL
 • Sparinvest Index – USA Growth KL

Målt på sharpe ratio (der udtrykker merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko over 3 år, og hvor en score på mere 0,50 normalt anses som den gode investering) leverer de ni aktiefonde i gennemsnit en ratio på 0,82.

Du kan læse den samlede analyse af de ni aktiefonde nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk her på vores webside eller på LinkedIn, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du starte med gratis at rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Negative kvartaler som risikoindikator i aktiefonde og balancerede fonde

Når det drejer sig om investeringer i aktiefonde er risiko et svært begreb at få hold om, bl.a. fordi investorer ofte har vidt forskellige forudsætninger. Diskussionen med banken eller rådgiveren starter ofte med den traditionelle tredeling i høj, moderat og lav risiko, selvom disse ikke giver et videre præcist billede af, hvor meget der er at vinde eller tabe.

Vores tidligere analyse af Nordeas investeringsrobot ”Nora” her på investeringsmyter.dk viste, at kunder med en moderat risikoprofil “dirigeres” til de to balancerede fonde “Nora Two” og “Nora Three”, der har henholdsvis 25% og 50% aktieandel, mens kunder med en høj risikoprofil “dirigeres” til de to balancerede fonde “Nora Four” og “Nora Five”, der har en større aktieandel på henholdsvis 75% og 90%. Kunder med en lav risikoprofil tilbydes slet ikke en Nora fond. Det er interessant, at Nordeas investeringsrobot således ikke tager højde for, at det på mange stræk kan være forbundet med både et højere risikojusteret afkast og lavere omkostninger at investere i de mere defensive rene aktiefonde. Det er blot en af begrænsningerne ikke alene i Nordeas investeringsrobot, men også i andre investeringsrobotter på markedet, hvor obligationer og ikke aktiefaktoren bruges til at reducere risikoen.

”Nora” fastlægger risikoprofilen ud fra spørgsmål om, hvornår kunden skal bruge pengene, med hvor stor en afhængighed, og hvor hurtigt pengene skal kunne trækkes ud. Kunden bedes også tage stilling til konkrete afkastmuligheder og udsagn om risiko, samt hvordan kunden vil reagere på et stort fald i investeringens værdi over relativ kort tid.

Investorer, der ønsker mere faktuel information om risiko henvises til det EU lovpligtige CIS-dokument, der ikke særligt opløftende anfører, at minimum afkastet er, at man risikerer at miste hele sin investering. Derudover skal man også undgå de to scenarier kaldet ”stress/ekstreme markedsforhold” og ”ufordelagtigt”, der begge kan medføre potentielt store tab (uden man dog får informationer om med hvilken sandsynlighed disse to scenarier kan indtræffe). En læsning af CIS-dokumentet kan let få den uerfarne og dårligt rådgivede investor til at sælge ud i panik, hvis markederne rammes af en nedtur.  

Den erfarne investor kigger derimod på forskellige nøgletal for risiko som fx standardafvigelse, sharpe ratio, price/earnings ratio, samt alfa- og betaværdier, der alle beskriver forskellige aspekter af investeringsrisikoen ved at investere i en fond. Anvendelsen af disse nøgletal og viden om, hvordan man opbygger en portefølje med den rigtige kombination af fonde, så man kan styre sin risiko optimalt, kræver både indsigt og erfaring og er ikke intuitivt let at forstå eller implementere i praksis for den mindre erfarne investor.

Hos investeringsmyter.dk har vi i vores investeringsanalyser til kunder haft succes med at adressere investeringsrisiko ved simpelthen at vise fondes faktuelle afkast og dermed hvilken risiko for tab investorer historisk har løbet ved at investere i de pågældende fonde.  Selvom historiske afkast (positive eller negative) ikke er en garanti for fremtidige afkast, så er denne pragmatiske tilgang til risiko intuitivt lettere for investorer uden stor investeringserfaring at forholde sig til.

Lad os vise et eksempel: En kunde ønsker en specifik analyse af risikoen i de bedst performende globale aktiefonde, samt de bedst performende globale balancerede fonde med både høj og moderat risiko. I tillæg til den traditionelle analyse baseret på de relevant nøgletal for risiko viser vi kunden antallet af kvartaler med negative afkast i en periode på 5,5 år (eller 22 kvartaler) fra 1. kvartal 2018 til 2. kvartal 2023 for hver af de analyserede fonde i de tre kategorier af globale fonde.

Tallene viser, at de 18 analyserede bedst performende globale aktiefonde i gennemsnit har haft 5,78 negative kvartaler (altså godt hvert fjerde kvartal i gennemsnit). Som investor må man altså forvente (baseret på de seneste 5,5 års historik, der har budt på både handelskrig, Brexit, faldende vækstrater i Kina, coronakrise, oliekrise mellem Saudi-Arabien og Rusland, krig i Ukraine, inflationskrise og rentestigninger), at der i gennemsnit er cirka et negativt kvartal for hver tre positive kvartaler. Spørgsmålet er jo så, om fremtiden viser sig at blive mere usikker end de seneste 5,5 år. De fleste bestrider, at det vil ske med nogen rimelig sandsynlighed.

Det er interessant at se, at hvis investor vælger at ”gardere sig” risikomæssigt ved at investere i globale balancerede fonde, der kombinerer både aktier og obligationer, så er antallet af negative kvartaler faktisk ikke færre end for de globale aktiefonde. Tværtimod viser analysen af de 12 bedst performende globale balancerede fonde med høj risiko, at de i gennemsnit har haft 5,92 negative kvartaler, mens de 20 bedst performende globale balancerede fonde med moderat risiko i gennemsnit har haft 6,40 negative kvartaler.

Så uanset om investeringen foretages i globale aktiefonde eller i globale balancerede fonde med moderat eller høj risiko, så viser historikken, at investors risiko ligger i, at fondene i cirka hver fjerde kvartal i gennemsnit har leveret et negativt afkast, hvor investor sætter penge til. Kunden er dermed forberedt på, at der altså vil være kvartaler, også potentielt flere kvartaler i træk, med negativt afkast. Men heldigvis vil antallet af kvartaler med positivt afkast være i overtal baseret på historiske data med cirka 3:1.  

Den opmærksomme læser vil spørge om det gennemsnitlige tab i de negative kvartaler, så ikke er lavere i de globale balancerede fonde end i de globale aktiefonde. Her er svaret ikke entydigt. I de tre første kvartaler i 2022, der alle var negative, har de globale aktiefonde faktisk i alle kvartaler på nær et enkelt kvartal haft et mindre negativt afkast end både de globale balancerede fonde med høj risiko og moderat risiko. Dette må formodes at hænge sammen med de stigende renter og dermed faldende kurser på obligationer som følge af inflationskrisen igennem 2022.

For det negative kvartal i 2020 (1. kvt. 2020 i forbindelse med Corona) leverede de globale balancerede fonde med høj risiko i gennemsnit et 3%-point mindre negativt tab og de globale balancerede fonde med moderat risiko i gennemsnit et 5%-point mindre negativt tab end tabet i de globale aktiefonde. Det samme var tilfældet i de to kvartaler med tab i 2018 (1. kvt. og 4. kvt. 2018 i forbindelse med handelskrig, Brexit og faldende vækstrater i Kina), selvom forskellen her ikke var nær så markant.

Når man ser på det akkumulerede afkast over de 5,5 år eller 22 kvartaler i de tre kategorier af globale fonde, overstiger merafkastet i de positive kvartaler i de globale aktiefonde dog langt det lavere negative afkast i de globale balancerede fonde. Således har de bedst performende globale aktiefonde leveret i gennemsnit 55,6% i akkumuleret afkast igennem perioden, mens de globale balancerede fonde med høj risiko og moderat risiko har leveret i gennemsnit henholdsvis 31,9% og 19,8% i akkumuleret afkast igennem perioden.

Så for den langsigtede investor med en tidshorisont på 5 år, er der umiddelbart intet, der historisk taler for at vælge de globale balancerede fonde med høj eller moderat risiko frem for de globale aktiefonde med det formål at reducere sin investeringsrisiko. Heller ikke omkostningsmæssigt, kan man tilføje, da de løbende omkostninger i de globale balancerede fonde er højere end i de globale aktiefonde. Vi lavede hos investeringsmyter.dk tidligere en analyse af de løbende omkostninger i de bedst performende aktiefonde versus de bedst performende globale balancerede fonde med moderat og høj risiko. De gennemsnitlige løbende omkostninger for aktiefondene var 1,01%, mens de for de globale balancerede fonde var 1,26% og 1,09% for henholdsvis høj og moderat risiko. Dette skyldes ikke mindst, at der blandt aktiefondene var en større andel af de billigere passivt forvaltede fonde.

Du kan læse den samlede analyse af de negative kvartaler for de tre kategorier af globale fonde nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk her på vores webside eller på LinkedIn, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du starte med gratis at rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” også her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.