Hvilke aktiefonde havde de højeste afkast i februar?

Med mange af de store indeks tæt på eller i ’all time high’, bl.a. amerikanske NASDAQ og S&P 500, det globale MSCI ACWI (all countries in the world) og japanske Nikkei 225, er det næppe overraskende, at de 20 aktiefonde fra danske investeringsforeninger med højeste afkast februar år-til-dato i februar har vist flotte afkast.

Vores februar top-20 liste over aktiefonde fra danske investeringsforeninger inkluderer bl.a. aktiefonde med danske aktier, globale og amerikanske vækstaktier, teknologiaktier og japanske aktier. De 20 aktiefonde har leveret mellem knap 9% og godt 20% afkast år-til-dato.

For den langsigtede investor har vi i analysen også inkluderet en liste over 51 aktiefonde fra danske investeringsforeninger, som har leveret over 10% (og op til godt 18%) afkast i gennemsnit pr. år de seneste tre år.

På listen finder du følgende 22 aktiefonde med Morningstars højeste ratings (4 eller 5 stjerne for historiske investeringsresultater og Bronze, Silver eller Gold for fremadrettet potentiale). Flest aktiefonde på listen har Nordea Invest (4 aktiefonde), BankInvest, Nykredit Invest og Storebrand (alle med 3 aktiefonde).

 • BankInvest – BIX Globale Aktier ESG Universal KL
 • BankInvest – Højt Udbytte Aktier A
 • BankInvest – Select Fokus Danske Aktier
 • Danske Invest – Global Indeks KL
 • Danske Invest – Teknologi Indeks KL
 • Formuepleje – Better World Global Opportunities
 • Independent – Generations ESG
 • Lån & Spar Invest – Globale Aktier Basis
 • Nordea Invest – Global Enhanced KL 1
 • Nordea Invest – Globale Aktier Indeks KL 1
 • Nordea Invest – North America Enhanced KL 1
 • Nordea Invest – Stabile Aktier 1
 • Nykredit Invest – Bæredygtige Aktier KL
 • Nykredit Invest – Globale Aktier Basis KL
 • Nykredit Invest – Globale Fokusaktier KL
 • PFA Invest – Danske Aktier
 • Sparinvest Index – DJSI World KL
 • Storebrand – Global ESG Plus A5
 • Storebrand – Global Multifactor A5
 • Storebrand Indeks – Alle Markeder A5
 • Sydinvest Invest – Morningstar Sustainability Leaders Index
 • Wealth Invest – AKL SEB Globale Aktier SRI I

Du kan se analyserne nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på vores webside eller her på LinkedIn, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset objektiv investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske investeringsresultater er ingen garanti for fremtidige investeringsresultater. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

To førsteklasses ETF’er fra iShares med mere end 100.000 danske investorer

De fleste banker i Danmark har efterhånden åbnet op for, at deres kunder kan handle børsnoterede ETF’er (Exchange Traded Funds) i deres depoter. Bankerne har ellers traditionelt beskyttet deres egne aktivt forvaltede fondes høje indtjening ved at holde de mere prisbillige ETF’er ude af sortimentet, ligesom de har været tilbageholdende med selv at introducere egne billigere passivt forvaltede investeringsalternativer i et betydende omfang.

Men nu har tabet af mere end 400.000 kunder alene til Nordnet i Danmark øjensynligt tvunget bankerne til at begynde at åbne op for det store udvalg af børsnoterede fonde til meget lave omkostninger, som ETF’erne byder på.  Vores tidligere analyser har tilmed vist, at ETF’erne ofte leverer bedre risikojusterede afkast end fonde fra de bankejede danske investeringsforeninger.

De to mest efterspurgte ETF’er i Danmark er fra amerikanske iShares. iShares er den største ETF udbyder i Danmark og er ejet af BlackRock Inc. Black Rock Inc. er verdens største investeringsforvalter med hovedsæde i New York og opererer i mere end 100 lande.

De to ETF’er er:

 • iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUR)
 • iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Begge har cirka 45.000 investorer alene på Nordnet. Nordnet tilbyder handel med ETF’er fra iShares på flere børser, herunder den tyske børs Xetra. Xetra er en af Europas største handelsplatforme for aktier og ETF’er, og det er særligt populært for handel med ETF’er på grund af sin likviditet og konkurrencedygtige priser. Handlerne foretages i euro.

Når UCITS er nævnt i forbindelse med en ETF’s navn, indikerer det, at denne ETF er reguleret og overholder UCITS-direktivet. Dette betyder, at ETF’en opererer inden for rammerne af de standarder og krav, der er fastsat af EU for investeringsfonde. Dette kan give investorer en vis grad af sikkerhed og beskyttelse, da UCITS-reglerne sætter bestemte grænser og krav til diversificering, risikostyring og investeringsmål for de fonde, der opererer inden for denne ramme.

Vi vil i det følgende beskrive de to ETF’er yderligere.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Denne ETF opnår de maksimale 5 Morningstar stjerner for historisk performance. Desuden har ETF’en den næstmest positive fremadrettede Morningstar medalist ”Silver” rating. Denne rating er et udtryk for analytikernes vurdering af ETF’ens evne til at overgå andre fonde indenfor samme kategori og ETF’ens benchmark/indeks på et risikojusteret grundlag på lang sigt.

ETF’en er den største ETF med investeringer i globale aktier og dens aktiver udgør knap 70 mia. dollars. Til sammenligning har den største passivt forvaltede børsnoterede globale aktiefond fra en dansk investeringsforening aktiver på omkring 14 mia. kroner (Danske Invest – Global Index KL).

ETF’en blev etableret i 2009 og er passivt forvaltet og akkumulerende, så der betales ikke udbytter. ETF’ens investeringsmål er at give investorerne et totalt afkast, som reflekterer afkastet på MSCI World indekset. For at opnå dette mål, er ETF’ens investeringspolitik at investere i en portefølje af aktier, der så vidt muligt og praktisk består af komponenterne i MSCI World indekset, som er denne ETF’s benchmark.

MSCI World indekset er et bredt globalt aktieindeks, der repræsenterer udviklede markeder over hele verden. Indekset indeholder aktier fra store og mellemstore virksomheder i 23 udviklede lande. Disse lande omfatter USA, Canada, det meste af Europa (herunder Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Schweiz), Japan, Australien og flere andre.

Indekset er vægtet efter markedsværdi, hvilket betyder, at større virksomheder har en større indflydelse på indeksets samlede værdi end mindre virksomheder. MSCI World indekset er det mest populære benchmark for investorer, der ønsker at følge udviklingen af de globale aktiemarkeder, især inden for udviklede økonomier.

MSCI World indekset indeholder aktier fra omkring 1.600 selskaber fordelt over de 23 udviklede lande, der er inkluderet i indekset. Disse selskaber repræsenterer en bred vifte af sektorer og brancher, og indekset sigter mod at give en omfattende dækning af de større og mellemstore virksomheder i de udviklede markeder. Antallet af selskaber kan variere over tid på grund af ændringer i sammensætningen af indekset og tilføjelse eller fjernelse af virksomheder fra listen over indekskomponenter.

ETF’en er placeret i Morningstars kategori “Morningstar Gbl TME NR USD”, der refererer til en global investeringsfond, der søger at give investorer eksponering mod hele aktiemarkedet over hele verden, med angivelse af den samlede afkast efter omkostninger i amerikanske dollars.

ETF’en har 3 af de maksimale 5 Morningstar globusser for bæredygtighed. Et investeringsbevis koster 88,04 euro og for investor er ETF’ens årlige løbende omkostninger 0,20%.

Godt 73% af ETF’ens investeringer er i USA, mens Europa står for godt 17%, Japan godt 6% og Asien og Nye Markeder knap 4%.

Godt 20% af ETF’ens aktiver er investeret i de 10 største positioner, som er selskaberne Microsoft, Apple, NVIDIA, Amazon, Meta, Alphabet Class A, Alphabet Class C, Eli Lilly, Tesla og Broadcom. ETF’en har i alt 1.479 aktiepositioner.

ETF’en er kommet godt fra start i 2024 og har leveret et afkast på 7,02% år til dato. Det gennemsnitlige årlige afkast for 1, 3, 5 og 10 år er henholdsvis 22,26%, 12,56%, 12,62% og 11,74%.

ETF’en har en sharpe ratio på 0,85, en beta-værdi på 0,68, en alpha-værdi på 6,72, samt en standardafvigelse på 13,52% (alle nøgletal er beregnet over 3 år). Disse tal indikerer, at ETF’en har et både relativt og absolut højt afkast i sin kategori og med en moderat risiko.

Risikoen i en ETF kan også udtrykkes ved antallet af negative kvartaler. ETF’en har haft et negativt afkast i 4 af de sidste 20 kvartaler. I de fire negative kvartaler var det gennemsnitlige negative afkast -8,61%.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Denne ETF opnår de maksimale 5 Morningstar stjerner for historisk performance. Desuden har ETF’en den mest positive fremadrettede Morningstar medalist ”Gold” rating. Denne rating er et udtryk for analytikernes vurdering af ETF’ens evne til at overgå andre fonde indenfor samme kategori og ETF’ens benchmark/indeks på et risikojusteret grundlag på lang sigt.

ETF’en er den største ETF med investeringer i amerikanske aktier og dens aktiver udgør knap 78 mia. dollars. Til sammenligning har den største passivt forvaltede børsnoterede amerikanske aktiefond fra en dansk investeringsforening aktiver på omkring 2,4 mia. kroner (Sparinvest Index – USA Growth KL).

ETF’en blev etableret i 2010 og er passivt forvaltet og akkumulerende, så der betales ikke udbytter. ETF’ens investeringsmål er at levere samme totale nettoafkast som benchmark (det amerikanske S&P 500 indeks) fratrukket ETF’ens omkostninger.  For at opnå dette mål, er ETF’ens investeringspolitik at investere i en portefølje af aktier, der så vist muligt og praktisk består af komponenterne i S&P 500 indekset, som er denne ETF’s benchmark.

S&P 500 indekset er et af verdens mest anerkendte aktieindeks og repræsenterer en bred vifte af store amerikanske virksomheder. Indekset indeholder typisk 500 af de største og mest veletablerede virksomheder i USA, målt efter deres markedsværdi.

S&P 500 indekset omfatter virksomheder fra forskellige sektorer, herunder teknologi, finans, sundhedsvæsen, forbrugsgoder, industri og mange flere. Indekset er vægtet efter markedsværdi, hvilket betyder, at større virksomheder har større indflydelse på indeksets værdi end mindre virksomheder.

De virksomheder, der er inkluderet i S&P 500 indekset, er udvalgt af Standard & Poor’s, et førende finansielt serviceselskab, og de udvælges baseret på visse kriterier, herunder størrelse, likviditet og andre faktorer.

S&P 500 indekset betragtes som en nøglebenchmark for det amerikanske aktiemarked og anvendes af investorer over hele verden til at måle præstationen af amerikanske aktier og som et referenceniveau for investeringsfonde og porteføljer.

ETF’en er placeret i Morningstars kategori “Morningstar US LM NR USD”, der refererer til en amerikansk investeringsfond, der primært fokuserer på store selskaber i USA, med angivelse af den samlede afkast efter omkostninger i amerikanske dollars.

ETF’en har 3 af de maksimale 5 Morningstar globusser for bæredygtighed. Et investeringsbevis koster 492,20 euro og for investor er ETF’ens årlige løbende omkostninger blot 0,07%.

Godt 30% af ETF’ens aktiver er investeret i de 10 største positioner, som er selskaberne Microsoft, Apple, NVIDIA, Amazon, Meta, Alphabet Class A, Berkshire Hathaway, Alphabet Class C, Eli Lilly og Broadcom. ETF’en har i alt 503 aktiepositioner.

ETF’en er kommet stærkt fra start i 2024 og har leveret et afkast på 8,40% år til dato. Det gennemsnitlige årlige afkast for 1, 3, 5 og 10 år er henholdsvis 26,75%, 15,39%, 15,29% og 14,95%.

ETF’en har en sharpe ratio på 0,96, en beta-værdi på 0,69, en alpha-værdi på 7,08, samt en standardafvigelse på 14,65% (alle nøgletal er beregnet over 3 år). Disse tal indikerer, at ETF’en har et både relativt og absolut højt afkast i sin kategori og med en moderat risiko.

Risikoen i en ETF kan også udtrykkes ved antallet af negative kvartaler. ETF’en har haft et negativt afkast i 4 af de sidste 20 kvartaler. I de fire negative kvartaler var det gennemsnitlige negative afkast -6,29%.

Data i denne analyse er baseret på data fra Morningstar den 27/2-24. Du kan læse mere om Morningstar og vores samarbejde med Morningstar her på vores webside.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset objektiv investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske investeringsresultater er ingen garanti for fremtidige investeringsresultater. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Bedste danske aktiefond med amerikanske aktier

Den børsnoterede aktiefond USA Growth KL fra Sparinvest Index (ISIN DK0010298272) er den højest ratede danske aktiefond med investeringer i amerikanske aktier. Aktiefonden opnår de maksimale 5 Morningstar stjerner for historisk performance over 10 år. Over de seneste 3 år har fonden opnået 4 Morningstar stjerner. Desuden har fonden den mest positive fremadrettede Morningstar medalist ”Gold” rating. Denne rating er et udtryk for analytikernes vurdering af aktiefondens evne til at overgå andre aktiefonde indenfor samme kategori og aktiefondens benchmark/indeks på et risikojusteret grundlag på lang sigt.

Fonden er også den største danske aktiefond med investeringer i amerikanske aktier og dens aktiver udgør 2,7 mia. kroner. Fonden er tre gange større end den næststørste danske aktiefond med investeringer i amerikanske aktier.

Fonden blev etableret i 2001 og er passivt forvaltet og udbyttebetalende. Fondens investeringsstrategi er at være neutralt placeret i forhold til fondens benchmark (så at opnå så lav tracking error som muligt). Fonden fokuserer udelukkende på amerikanske vækstaktier og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i MSCI USA Growth indekset.

Screeningen, som ligger til grund for MSCI USA Growth indekset, foretages på baggrund af fem nøgletal: 1) Langsigtet forward indtjening per aktie, 2) kortsigtet indtjening per aktie, 3) nuværende intern vækstrate, 4) langsigtet historisk indtjening per aktie og 5) langsigtet historisk salg per aktie. I fonden foretages der ikke valutaafdækning.

Fonden er placeret i Morningstars kategori “Morningstar US LM Brd Growth NR USD”, der definerer den som en amerikansk investeringsfond med primær eksponering mod store vækstaktier på tværs af forskellige sektorer og med angivelse af den samlede afkast efter omkostninger i amerikanske dollars. Fonden har 3 af de maksimale 5 Morningstar globusser for bæredygtighed. Et investeringsbevis koster 157,70 kroner og for investor er fondens årlige løbende omkostninger 0,50%.

Knap 60% af fondens aktiver er investeret i de 10 største positioner, som er selskaberne Apple, Microsoft, Amazon, NVIDIA, Alphabet Class A, Meta, Alphabet Class C, Tesla, Eli Lilly og Visa. Fonden har i alt 226 aktiepositioner.

Fonden er kommet stærkt fra start i 2024 og har leveret et afkast på 12% år til dato. Det gennemsnitlige årlige afkast for 1, 3, 5 og 10 år er henholdsvis 43,2%, 14,3%, 19,7% og 17,8%. Fondens seneste 12 måneders udbytteprocent var 2,5% og seneste udlodning var på 3,60 kroner den 6/2-24.

Fonden har en sharpe ratio på 0,62, en beta-værdi på 1,03, en alpha-værdi på 0,99, samt en standardafvigelse på 20,80% (alle nøgletal er beregnet over 3 år). Disse tal indikerer, at fonden har et højt absolut og relativt afkast men også en høj risiko. Derudover er fonden en smule mere kursfølsom end dens benchmark.      

Risikoen i en fond kan også udtrykkes ved antallet af negative kvartaler. Sparinvest Index USA Growth har haft et negativt afkast i 5 af de sidste 20 kvartaler. I de fem negative kvartaler var det gennemsnitlige negative afkast -9,1%. Oftest har de mere risikofyldte vækstfonde ikke flere negative kvartaler end de mindre risikofyldte defensive aktiefonde, men det gennemsnitlige negative afkast i de negative kvartaler er højere.  Det kompenseres der så til gengæld for med højere gennemsnitlige afkast i de positive kvartaler. Så de mere risikofyldte fonde kendetegnes ved større udsving i afkast over tid.    

Målt på nøgletal har selskaberne, som fonden har investeret i en gennemsnitlig kurs/indtjening (P/E) på 28,71, en kurs/pengestrøm (P/CF) på 8,61 og en kurs/indre værdi (P/B) på 4,39. Disse tal indikerer, at selskaberne i fonden er relativt dyre kvalitetsselskaber med en høj prissætning i forhold til indtjening og genererede frie cash flows.  

Data i denne analyse er baseret på Morningstar 26/2-24. Du kan læse mere om Morningstar og vores samarbejde med Morningstar her på vores webside.

Nedenfor finder du den analyse, som vi lavede midt på måneden, hvor vi sammenlignede fonden med de 9 andre fonde fra danske investeringsforeninger med investeringer i amerikanske aktier. 

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset objektiv investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske investeringsresultater er ingen garanti for fremtidige investeringsresultater. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Endelige udbytter fra danske investeringsforeninger (4)

I den forløbne uge udbetalte yderligere seks danske investeringsforeninger udbytter for indkomståret 2023. Det drejer sig om Fundamental Invest, Great Dane, Gudme Raaschou, IA Invest, Lån & Spar Invest og PFA Invest.

De seks investeringsforeninger udbetalte bl.a. udbytter for 12 aktiefonde. I forhold til de 12 aktiefondes foreløbige udbytter, som vi skrev om tilbage i december, så ligger de endelige udbytter for 10 af aktiefondene lidt højere, mens 2 af aktiefondene udbetaler lidt mindre.

Nedenfor kan du se de aktuelle udbytter for de aktiefonde, som indtil nu har udbetalt udbytter for indkomståret 2023.

Vi er nu stort set igennem udbyttesæsonen for aktiefonde fra de danske investeringsforeninger, idet der blot udestår få aktiefonde med udbyttebetalinger i marts og april.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset objektiv investeringsanalyse, kan du læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske udbytter er ingen garanti for fremtidige udbytter. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

EFT’er slår danske aktiefonde marginalt på globale aktier

Globale aktier giver investorer en naturlig spredning på tværs af Nordamerika, Europa, Japan, Asien og Nye Markeder og er derfor et godt fundament for enhver investeringsportefølje med aktiefonde.

Vi har analyseret 12 passivt forvaltede aktiefonde fra danske investeringsforeninger med investeringer i globale aktier og sammenlignet dem med 22 ETF’er med en tilsvarende global investeringsprofil. Analysen fokuserer på aktiefonde og ETF’er med en blended investeringsstrategi, der kombinerer investeringer i både vækstaktier og valueaktier, og som samtidig har de højeste Morningstar ratings (4 eller 5 stjerner for historiske investeringsresultater og Gold, Silver eller Bronze for fremadrettet potentiale).

Da ETF’er i dag ikke alene kan handles hos Nordnet og Saxo, men også på flere traditionelle bankers handelsplatforme, synes vi at sammenligningen i stigende grad er interessant at lave for investorer.

For ETF’er skal man dog være opmærksom på omkostninger til valutaveksling til og fra euro, samt at beskatningen i åbne depoter sker som en årlig lagerbeskatning, mens aktiefonde fra danske investeringsforeninger beskattes efter realisationsprincippet.

Vores analyse viser bl.a. følgende:

 • Langsigtet har EFT’erne gennemsnitligt et marginalt højere afkast end aktiefondene fra de danske investeringsforeninger.
 • Samtidig har ETF’erne gennemsnitligt en marginal lavere risiko, målt som standardafvigelse, end aktiefondene fra de danske investeringsforeninger.
 • Generelt har både de analyserede ETF’er og aktiefonde givet flotte årlige afkast de seneste fem år. Den bedste fond har givet knap 16,5% pr. år i gennemsnit, mens 27 af de 34 analyserede fonde har givet et gennemsnitligt årligt afkast på mere end 10%.
 • Sharpe ratio for ETF’erne er gennemsnitligt 0.80 og for aktiefondene fra danske investeringsforeninger 0,72. Sharpe ratio måler merafkastet efter omkostninger og i forhold til risikoen (målt som standardafvigelse). Normalt er en sharpe ratio >0,50 udtryk for den gode investering.
 • De løbende omkostninger for ETF’erne er gennemsnitligt cirka halvdelen af de løbende omkostninger for de passivt forvaltede aktiefonde (0,26% versus 0,51%).

Du kan studere analysen nærmere nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset objektiv investeringsanalyse, kan du læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske investeringsresultater er ingen garanti for fremtidige investeringsresultater. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

EFT’er slår danske aktiefonde stort på amerikanske aktier

Amerikanske aktier har slået alle andre aktier på afkast igennem det seneste årti, og alene siden august har danske aktiefonde med investeringer i amerikanske aktier øget deres netto aktiver med 1,5 milliard kroner, hvilket vidner om investorernes store interesse.

Vi har analyseret de 10 eksisterende aktiefonde fra danske investeringsforeninger med investeringer i amerikanske aktier og sammenlignet dem med de 23 bedste ETF’er med investeringer i amerikanske aktier. Vi har lavet sammenligningen inden for fire aktiekategorier: Vækst, blended, value, small & mid cap.

Da ETF’er i dag ikke alene kan handles hos Nordnet og Saxo, men også på flere traditionelle bankers handelsplatforme, synes vi at sammenligningen i stigende grad er interessant at lave.

For ETF’er skal man dog være opmærksom på omkostninger til valutaveksling til og fra euro, samt at beskatningen i åbne depoter sker som en årlig lagerbeskatning, mens aktiefonde fra danske investeringsforeninger beskattes efter realisationsprincippet.

Vores analyse viser bl.a. følgende:

 • Langsigtet og inden for alle kategorier har EFT’erne leveret højere afkast end aktiefondene fra de danske investeringsforeninger.
 • På både kort og lang sigt har kategorierne vækstaktier og blendede aktier leveret højere afkast end valueaktier og small/mid cap aktier.
 • Alle analyserede ETF’er og aktiefonde med vækstaktier og blendede aktier har givet flotte årlige afkast de seneste fem år (fra godt 11% for den svageste fond til knap 22,5% for den bedste fond i gennemsnit).
 • Sharpe ratio for ETF’erne er gennemsnitligt 0.79 og for aktiefondene fra danske investeringsforeninger 0,66. Sharpe ratio måler merafkastet efter omkostninger og i forhold til risikoen (målt som standardafvigelse). Normalt er en sharpe ratio >0,50 udtryk for den gode investering.
 • De løbende omkostninger for ETF’erne er gennemsnitligt under halvdelen af de løbende omkostninger for de passivt forvaltede aktiefonde (0,20% versus 0,49%).
 • De danske aktiefonde der følger en passiv eller en ”enhanced” passiv strategi leverer både på kort og lang højere afkast end de aktivt forvaltede aktiefonde.

Du kan studere analysen nærmere nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset objektiv investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske investeringsresultater er ingen garanti for fremtidige investeringsresultater. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Endelige udbytter fra danske investeringsforeninger (3)

I den forløbne uge udbetalte yderligere seks danske investeringsforeninger udbytter for indkomståret 2023. Det drejer sig om BankInvest, Danske Invest, Nordea Invest, SEBinvest, Sparinvest og ValueInvest.

De seks investeringsforeninger udbetalte bl.a. udbytter for 75 aktiefonde. I forhold til de 75 aktiefondes foreløbige udbytter, som vi skrev om tilbage i december, så ligger de endelige udbytter for 52 af aktiefondene lidt højere, mens 13 af aktiefondene udbetaler lidt mindre.

Nedenfor kan du se de aktuelle udbytter for de aktiefonde, som indtil nu har udbetalt udbytter for indkomståret 2023.

Vi vil i de kommende uger fortsætte med at opdatere vores liste med aktuelle udbytter fra aktiefonde efterhånden som de enkelte investeringsforeninger foretager udbyttebetalinger.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset objektiv investeringsanalyse, kan du læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske udbytter er ingen garanti for fremtidige udbytter. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Endelige udbytter fra danske investeringsforeninger (2)

I den forløbne uge udbetalte yderligere fem danske investeringsforeninger udbytter for indkomståret 2023. Det drejer sig om Jyske Invest, Maj Invest, Multi Manager Invest, Nykredit Invest og Sydinvest.

De fem investeringsforeninger udbetalte bl.a. udbytter for 29 aktiefonde. I forhold til de 29 aktiefondes foreløbige udbytter, som vi skrev om tilbage i december, så ligger de endelige udbytter for 13 af aktiefondene lidt højere, mens fire af aktiefondene udbetaler lidt mindre.

Nedenfor kan du se de aktuelle udbytter for de aktiefonde, som indtil nu har udbetalt udbytter for indkomståret 2023.

Vi vil i de kommende uger fortsætte med at opdatere vores liste med aktuelle udbytter fra aktiefonde efterhånden som de enkelte investeringsforeninger foretager udbyttebetalinger.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset objektiv investeringsanalyse, kan du læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Hvilke aktiefonde havde de højeste afkast i januar?

Opturen på aktiemarkederne som startede i november er fortsat igennem januar. Stærke regnskaber fra danske og udenlandske selskaber er i klart overtal og de fleste makroøkonomiske indikatorer som bl.a. inflation, renter, beskæftigelse, økonomisk vækst og privatforbrug viser fortsat gode takter.

Vores januar top-20 liste over aktiefonde fra danske investeringsforeninger inkluderer bl.a. aktiefonde med danske aktier, vækst- og teknologiaktier, japanske aktier og indiske aktier. De 20 aktiefonde har leveret mellem knap 4,5% og knap 10% på en måned.

For den langsigtede investor har vi i analysen også inkluderet en liste over 51 aktiefonde fra danske investeringsforeninger, som har leveret over 10% (og op til knap 16%) afkast i gennemsnit pr. år de seneste tre år.

På listen finder du følgende aktiefonde med Morningstars højeste ratings (4 eller 5 stjerne for historiske investeringsresultater og Bronze, Silver eller Gold for fremadrettet potentiale) :

 • BankInvest – BIX Globale Aktier ESG Universal KL **** / Bronze
 • BankInvest – Select Fokus Danske Aktier ***** / Bronze
 • BankInvest – Højt Udbytte Aktier A **** / Silver
 • Danske Invest – Europa Indeks KL DKK d **** / Bronze
 • Danske Invest – Global Indeks KL **** / Bronze
 • Danske Invest – Japan KL DKK d ***** / Silver
 • Danske Invest – Teknologi Indeks KL **** / Silver
 • Formuepleje – Better World Global Opportunities **** / Bronze
 • Independent – Generations ESG **** / Silver
 • Investin – I&T Globale Aktier ESG Select ***** / Bronze
 • Lån & Spar Invest – Globale Aktier Basis **** / Silver
 • Nordea Invest – Europe Enhanced KL 1 **** / Silver
 • Nordea Invest – Global Enhanced KL 1 ***** / Silver
 • Nordea Invest – Globale Aktier Indeks KL 1 **** / Bronze
 • Nordea Invest – North America Enhanced KL 1 **** / Silver
 • Nordea Invest – Stabile Aktier 1 **** / Bronze
 • Nykredit Invest – Bæredygtige Aktier KL **** / Silver
 • Nykredit Invest – Globale Aktier Basis KL **** / Bronze
 • Nykredit Invest – Globale Fokusaktier KL ***** / Bronze
 • Sparinvest Index – DJSI World KL ***** / Bronze
 • Storebrand – Global ESG Plus A5 **** / Silver
 • Storebrand – Global Multifactor A5 ***** / Silver

Du kan læse analysen nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset objektiv investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Aktiefonde med danske aktier har skuffet de sidste tre år

Aktiefonde med danske aktier har traditionelt leveret flotte investeringsresultater, men er de seneste tre år blevet overgået af aktiefonde med globale eller amerikanske aktier.

De seneste tre år fra 2021 til 2023 er det ledende danske aktieindeks OMX-C25 steget med knap 9% mens det ledende globale indeks MSCI World er steget med 16%. De tre ledende amerikanske indekser S&P 500, Dow Jones og Nasdaq er steget med henholdsvis 27%, 23% og 16%.

Det betyder også, at den såkaldte sharpe ratio i aktiefondene med danske aktier, der måler merafkastet efter omkostninger og i forhold til risikoen (målt som standardafvigelse), har været lavere end de 0,50, der normalt er et udtryk for den gode investering.

Erfarne investorer ved, at dårlige investeringsår efterfølges af gode investeringsår, og spørgsmålet er om de danske aktier, og dermed aktiefondene med danske aktier, står foran et comeback i 2024. År-til-dato er OMX-C25 oppe med 1,3% og flere selskaber som Tryg og Novo har leveret stærke regnskaber.

Følgende børsnoterede aktiefonde med danske aktier har Morningstars højeste ratings:

 • BankInvest Select Fokus Danske Aktier ***** / Bronze
 • PFA Invest Danske Aktier ***** / Bronze
 • BLS Invest Danske Aktier **** / Gold
 • Nykredit Invest Danske Fokusaktier **** / Gold
 • Nykredit Invest Danske Aktier **** / Silver
 • BankInvest Danske Aktier **** / Bronze
 • Nordea Invest Danske Aktier Fokus **** / Bronze

Du kan læse vores analyse af 26 aktiefonde med investeringer i danske aktier nedenfor og du kan også finde flere informationer om Morningstars ratings her på vores webside.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset objektiv investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske udbytter er ingen garanti for fremtidige udbytter. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.