Ydelser

Hjælp til at investere

Vi udarbejder en investeringsanalyse af fonde og ETF’er til dig, som danner grundlag for, at du kan tage kontrol over din egen opsparing og træffe dine egne investeringsbeslutninger.

Vores analyse vil med udgangspunkt i din investeringsprofil hjælpe dig med at etablere den rigtige investeringsstrategi og risikoprofil og opbygge en langsigtet investeringsportefølje med god spredning baseret på de bedste fonde og ETF’er.

Baseret på data fra amerikanske Morningstar leverer vi altid en aktuel investeringsanalyse af de bedste fonde og ETF’er på kort og lang sigt. Alle fonde og ETF’er bedømmes overordnet (de såkaldte Morningstar “ratings”) og måles på indhold, afkast, risiko, omkostninger og andre relevante nøgletal og data. Det er modsat din bank, som kun præsenterer dig for deres egne fonde eller fonde fra deres samarbejdspartnere, og sjældent eller aldrig for ETF’er. Hos investeringsmyter.dk er vi uvildige og uden økonomiske interesser i de enkelte fonde og EFT’er, og vil derfor altid i vores analyser præsentere dig for de bedste fonde og ETF’er i markedet.

Analysen kan afhængig af din investeringsprofil og ønsker indeholde aktiefonde, balancerede fonde (der kombinerer investeringer i aktier og obligationer), obligationsfonde og ETF’er, der alle er børsnoterede, og som derfor kan købes igennem danske pengeinstitutter og børsmæglere som Nordnet eller Saxobank.

Vi hjælper dig med at sikre, at du kan opnå de laveste mulige løbende omkostninger, bl.a. ved at investere i de billigste passivt forvaltede fonde og ETF’er. Alene her kan du spare mange tusinde kroner om året i forhold til hvad du betaler for at investere i de fonde, som din bank anbefaler. Men vi inkluderer også de dyrere aktivt forvaltede fonde i vores analyser, hvor de har leveret de bedste langsigtede investeringsresultater efter omkostninger.

Vi introducerer Morningstar’s porteføljeværktøj, som du kan anvende til at styre og overvåge din investeringsportefølje

Vi hjælper dig med løbende opfølgning, analyse og evaluering af dine resultater som grundlag for din egen geninvestering af dine udbytter til rebalancering af din investeringsportefølje i forhold til din valgte strategi.

Vores analyser er baseret på data fra amerikanske Morningstar. Morningstar tilbyder grundige analyser og evalueringer af investeringer, aktier, fonde, ETF’er og andre finansielle produkter. I dag dækker Morningstar mere end 620.000 investeringer med analyser på tværs af 32 lande. I Danmark dækker Morningstar mere end 1.500 fonde fra over 60 danske investeringsforeninger, hvoraf 700 er aktiefonde fra knap 40 danske investeringsforeninger.

Morningstar, der er en global leder indenfor investeringsanalyser, indsamler og analyserer fonds-, aktie- og generelle markedsdata. Morningstar leverer bedømmelser og uafhængige analyser med det formål at hjælpe individuelle investorer, finansielle rådgivere og institutionelle kunder med at evaluere fonde og deres potentiale i en investeringsportefølje.

Du kan læse mere om Morningstar på morningstar.dk.

Du skal være opmærksom på, at hjælpen fra investeringsmyter.dk alene er en generel indsatsforpligtelse (investeringsanalysen) og ikke en resultatforpligtelse.

Vores leverancer og priser

•Første skridt i dialogen med dig er en telefonisk forventningsafstemning pr. telefon. Derudover modtager du gratis investeringsguide, der beskriver mere om vores ydelser og priser. Tidsforbrug 15-30 minutter.

•I det første personlige møde fastlægger vi sammen din baggrund og investeringsprofil samt dine ønsker og forventninger til analysens indhold. Tidsforbrug 1-2 timer.

•Efter det første møde sendes et referat af mødet til din godkendelse. Referatet inkluderer også de aftalte betingelser og forudsætninger for den aftalte analyse (1-2 siders dokument)

•Vi udarbejder derefter den aftalte investeringsanalysen med de bedste fonde og ETF’er. Der er typisk tale om en 30-40 siders præsentation i ppt og pdf format + et Excel regneark med et to-cifret antal fonde.

•I det andet personlige møde præsenteres og forklares investeringsanalysen og Morningstar’s investeringsværktøj. Mødet giver også mulighed for at besvare dine spørgsmål. Tidsforbrug 3-4 timer.

•Det tredje personlige møde er et opfølgningsmøde, som sker på din foranledning, typisk i løbet af det første år. Mødet kan have flere formål baseret på dine behov og ønsker, fx vurdering af porteføljens udvikling, reinvestering af udbytter eller justering af investeringsprofilen. Tidsforbrug 1-2 timer.

•I hele processen er der løbende mulighed for ad hoc telefonkontakt. Vi tager altid telefonen eller ringer tilbage inden for 24 timer.

•Det er vores erfaring, at den personlige tilgang og høje tilgængelighed i vores forretningsmodel giver en meget høj kundetilfredshed

Vores pris for de nævnte leverancer er 4.900 kroner, som faktureres efter præsentationen af analysens resultater.

Har du behov for yderligere ad hoc-support, så tilbydes den til en fast pris på 275 kroner pr. forbrugt time, fx til følgende ydelser:

  1. Hjælp med at skabe et overblik over dine eksisterende investeringer i forskellige aktier og fonde på tværs af banker og pensionsselskaber, og på tværs af dine investeringsordninger og depoter. Overblikket vil give dig en bedre forståelse af potentiale, indhold, afkast, risiko, omkostninger og andre relevante nøgletal og informationer for din investeringsportefølje og dine enkelte investeringer. Til det formål anvender vi Morningstar’s investeringsværktøj.
  2. Hjælp med at oprette dine valgte fonde fra investeringsanalysen i Morningstar’s investeringsværktøj, hvilket giver dig et samlet overblik over din ny portefølje af fonde. Denne ydelse vil, sammen med overblikket over dine eksisterende investeringer, kunne give dig et totalbillede af dine samlede investeringer.

Er du interesseret i en uddybende samtale om mulighederne, så kontakt Kim Brink på investeringsmyter@gmail.com eller telefon 2880 4075.

Business-to-business

Hos investeringsmyter.dk kan vi tilbyde investerings- og kapitalforeninger, øvrige kapitalforvaltere, banker, børsmæglere, fonde og andre offentlige og private virksomheder at udarbejde analyser af danske investeringsforeninger og deres aktiefonde for eksempel med henblik på at etablere grundlaget for at foretage investeringer, for at indhente seneste status på markedet for investeringsforeninger og aktiefonde eller for bedre at forstå de seneste ændringer i konkurrencesituationen.

Vi analyserer både investeringsforeninger og aktiefonde i indland og udland. I vores analyser har vi for eksempel fokus på afkast, risiko, øvrige finansielle og investeringsmæssige nøgletal, benchmark/indeks, ratings, indhold/positioner, bæredygtighed og investeringsforeningernes eller aktiefondenes management.

Vores styrke hos investeringsmyter.dk er foruden kvalitetet i vores analyser både fleksibilitet og pris. Vi leverer som regel analyser dag til dag eller uge til uge afhængig af kompleksitet, og prisen for vores analyser starter ved 9.900 kroner.

Du får fuld ejerskab og rettigheder til de udarbejdede analyser. Alle henvendelser behandles diskret, og alle opgaver udarbejdes i fortrolighed.

Er du interesseret i en uddybende samtale om mulighederne, så kontakt Kim Brink på investeringsmyter@gmail.com eller telefon 2880 4075.