Ydelser

Hjælp til at investere

Vi udarbejder en investeringsanalyse til dig, som danner grundlag for, at du kan tage kontrol over din egen opsparing og træffe dine egne investeringsbeslutninger.

Vores analyse vil med udgangspunkt i din valgte risikoprofil hjælpe dig med at etablere den rigtige investeringsstrategi og opbygge en langsigtet investeringsportefølje med god spredning baseret på solide aktiefonde med veldokumenterede resultater.

Vi leverer altid en aktuel investeringsanalyse af de langsigtet bedste aktiefonde målt på afkast, risiko, øvrige relevante nøgletal samt dine specifikke krav og ønsker. Modsat din bank, som kun præsenterer dig for deres egne aktiefonde eller aktiefonde fra deres samarbejdspartnere, så er vi hos investeringsmyter.dk uvildige og vil altid i vores analyser præsentere dig for de bedste aktiefonde i markedet.

Afhængig af din risikoprofil samt eventuelle ønsker og præferencer kan vi også inkludere de bedste balancerede fonde, der kombinerer aktier og obligationer og/eller markedets billigste ETF’er (Exchange Traded Funds) i vores analyser.

Vi hjælper dig med at sikre, at du kan holde omkostningsniveauet på et lavt niveau bl.a. ved investering i de billigste passivt forvaltede indeksfonde. Alene her kan du spare mange tusinde kroner om året, i forhold til hvad du betaler for at investere i de aktiefonde, som din bank anbefaler.

Vi introducerer Morningstars porteføljeværktøj, som du kan anvende til at styre og overvåge din investeringsportefølje.

Vi hjælper dig med løbende opfølgning, analyse og evaluering af dine resultater som grundlag for din egen geninvestering af dine udbytter til rebalancering af din investeringsportefølje i forhold til din valgte strategi.

Du skal være opmærksom på, at hjælpen fra investeringsmyter.dk alene er en generel indsatsforpligtelse (investeringsanalysen) og ikke en resultatforpligtelse.

Vores leverancer og priser

I den første dialog hjælper vi dig med at fastlægge og dokumentere din investeringsstrategi, herunder dine ønsker til afkast, din valgte risikoprofil, dine forudsætninger for at investere, samt dine krav og ønsker.

På baggrund af den første dialog udarbejder vi efterfølgende en investeringsanalyse til dig, der dækker de langsigtet bedste aktiefonde målt på afkast, risiko, omkostninger samt øvrige relevante nøgletal. Vores investeringsanalyse dokumenteres i en cirka 20 siders rapport.

Vi præsenterer og diskuterer analysens resultater og svarer på de spørgsmål, som må opstå i forbindelse med din gennemlæsning og vores præsentation af analysen.

Vi indgår i en fælles dialog omkring dine konkrete valg af fonde fra vores analyse til din investeringsportefølje, som matcher din investeringsstrategi, men det er dig, som vælger dine fonde og foretager de aktuelle investeringer. Vi guider dig i processen undervejs.

Vi introducerer dig til Morningstars porteføljeværktøj, som du gratis kan anvende til at styre din portefølje. Vi hjælper dig også med at lægge dine valgte aktiefonde ind i værktøjet.

Efter 6-12 måneder laver vi sammen en opfølgning, herunder evaluering af dine resultater og diskussion af geninvestering af dine udbytter med henblik på, at du fx kan rebalancere din portefølje i forhold til din investeringsstrategi.

Vores pris for de nævnte leverancer er 4.900 kroner, som faktureres efter præsentationen af analysens resultater.

I hele processen bruger vi tidsmæssigt efter behov cirka 3-5 timer sammen i dialog. Derudover bruger vi hos investeringsmyter.dk cirka 4-6 timer på at udarbejde din investeringsanalyse afhængigt af kompleksiteten.

Har du behov for yderligere ad hoc-support, fx hvordan du handler dine afonde hos din bank eller etablerer en handelskonto hos en mægler som fx Nordnet, så er vi også til rådighed.

Er du interesseret i en uddybende samtale om mulighederne, så kontakt Kim Brink på investeringsmyter@gmail.com eller telefon 2880 4075.

Business-to-business

Hos investeringsmyter.dk kan vi tilbyde investerings- og kapitalforeninger, øvrige kapitalforvaltere, banker, børsmæglere, fonde og andre offentlige og private virksomheder at udarbejde analyser af danske investeringsforeninger og deres aktiefonde for eksempel med henblik på at etablere grundlaget for at foretage investeringer, for at indhente seneste status på markedet for investeringsforeninger og aktiefonde eller for bedre at forstå de seneste ændringer i konkurrencesituationen.

Vi analyserer både investeringsforeninger og aktiefonde i indland og udland. I vores analyser har vi for eksempel fokus på afkast, risiko, øvrige finansielle og investeringsmæssige nøgletal, benchmark/indeks, ratings, indhold/positioner, bæredygtighed og investeringsforeningernes eller aktiefondenes management.

Vores styrke hos investeringsmyter.dk er foruden kvalitetet i vores analyser både fleksibilitet og pris. Vi leverer som regel analyser dag til dag eller uge til uge afhængig af kompleksitet, og prisen for vores analyser starter ved 9.900 kroner.

Du får fuld ejerskab og rettigheder til de udarbejdede analyser. Alle henvendelser behandles diskret, og alle opgaver udarbejdes i fortrolighed.

Er du interesseret i en uddybende samtale om mulighederne, så kontakt Kim Brink på investeringsmyter@gmail.com eller telefon 2880 4075.