Morningstar

Hos investeringsmyter.dk har vi samarbejdet med Morningstar siden 2020. Vi er meget stolte af vores samarbejde med Morningstar, der giver os mulighed for at anvende deres investeringsdata i vores investeringsanalyser i overensstemmelse med de mellem Morningstar og investeringsmyter.dk specifikt aftalte rettigheder og copyrightbetingelser.

Hvem er Morningstar™?

•Morningstar er en anerkendt global markedsleder inden for investeringsanalyser og firmaet bygger på en solid mangeårig historie. Firmaet blev grundlagt i Chicago i 1984 og har i dag mere end 12.000 ansatte.

•Morningstar tilbyder grundige analyser og evalueringer af investeringer, aktier, fonde, ETF’er og andre finansielle produkter. I dag dækker Morningstar mere end 620.000 investeringer med analyser på tværs af 32 lande.

•Morningstar leverer uafhængige og objektive vurderinger af investeringsmuligheder, og deres analyser er baseret på omfattende data og forskning.

•Morningstar udarbejder grundige rapporter om en række investeringsfonde, ETF’er og aktier, herunder historiske resultater, risikovurderinger og potentiale for vækst.

•Morningstar præsenterer detaljerede analyser af risikojusterede afkast for at hjælpe investorer med at forstå afkast i forhold til risikoen.

•Morningstar tilbyder porteføljemonitorering og anbefalinger for at hjælpe investorer med at opbygge og optimere deres investeringsporteføljer.

•Morningstar tilbyder en omfattende ressourcebase med artikler, videoer og webinarer til at uddanne investorer og hjælpe dem med at træffe informerede beslutninger.

•Morningstar har brugervenlige platforme og værktøjer, der gør det nemt for investorer at få adgang til analyser og data.

•Morningstar tilbyder abonnementstjenester, der giver adgang til mere detaljerede analyser og eksklusivt indhold for professionelle investorer og finansielle rådgivere. Du kan tegne et gratis basic eller et betalbart premium medlemskab her: Tilmeld dig Morningstar

•Morningstar giver kundesupport og vejledning for at hjælpe investorer med at tolke og drage fordel af analyseresultaterne. 

Du kan læse mere om Morningstar her: Morningstar company

Morningstar Rating™

Morningstar har udviklet et system til rating af fonde, der dækker fra en til fem stjerner, og som måler en fonds historiske afkast i forhold til andre fonde i samme kategori i slutningen af hver måned.

En Morningstar rating beregnes for tre, fem og ti år. Hvis en fond har eksisteret i ti år, vil den altså få tre forskellige ratings. Den samlede rating af en fond er et vægtet gennemsnit af de tre. Ratingen for ti år udgør 50 procent af den samlede rating, mens ratingen for fem og tre år udgør henholdsvis 30 og 20 procent.

Klik på billedet for at forstørre det

For at en fond kan få en rating skal den opfylde flere forskellige betingelser. Det betyder også, at der er fonde, der ikke rates af Morningstar. Det er fonde hvor:

  • Fonden er yngre end tre år
  • Der er for få oplysninger til rådighed
  • Der er for få sammenlignelige fonde
  • Der er sket så store og varige ændringer i fondens investeringsstrategi eller porteføljefordeling, at tidligere resultater/afkast ikke længere er relevante.

Morningstars ratings opdateres for de enkelte fonde hver måned.

Du kan læse mere om Morningstar ratings på deres webside på: https://www.morningstar.com/articles/824319/the-morningstar-rating-for-funds-a-good-starting-point-for-investors

Morningstar Analytiker Rating – (Medalist Rating)™

I modsætning til den bagud skuende Morningstar rating (ofte omtalt som “stjerne rating”), som tildeler en til fem stjerner baseret på en fonds tidligere risikojusterede afkast versus andre fonde i samme kategori, er analytiker ratingen (Medalist Rating) det sammenfattende udtryk for Morningstars fremadrettede analyse af en fond. Morningstars analytikere tildeler vurderingerne på en femtrinsskala med tre positive vurderinger som er guld, sølv og bronze, derudover en neutral vurdering og en negativ vurdering. Analytikerne tildeler neutrale eller negative vurderinger, hvis de har ringe overbevisning om fondens evne til at klare sig bedre end andre fonde indenfor samme kategori.

Analytiker ratingen er baseret på analytikerens overbevisning om fondens evne til at overgå andre fonde indenfor kategorien og/eller relevante benchmark på et risikojusteret grundlag på lang sigt. Hvis en fond modtager en positiv vurdering på guld, sølv eller bronze, betyder det, at Morningstar-analytikere tænker positivt om fonden og forventer, at den klarer sig bedre over en fuld markedscyklus på mindst fem år.

Morningstars analytiker rating er baseret på tre søjler: Process, People og Parent. Fonde får en score på Høj, Over middel, Gennemsnit, Under gennemsnit eller Lav afhængig af deres præstation for hver søjle.

Proces refererer til, hvordan ledere udfører deres investeringsstrategi. Den undersøger også deres investeringsanalyser, beslutningstagning og loyalitet over for deres strategi – især når den er i ugunst. Personer refererer til de personer, der administrerer aktiefonden. Ledere med lange ansættelsesforhold, kvalificerede analytikere, relevant investeringserfaring og flittig successionsplanlægning får en høj vurdering. Parent henviser til den formueforvalter, der tilbyder aktiefonden. Kapitalforvaltere med en vindende investeringskultur, detaljeret forberedelse og fondsholdervenlige processer får en høj vurdering.

Morningstars analytiker rating bygger på analytikerens egen indsigt samt resultatet af en række automatiserede processer bygget op omkring skalerbare AI-, maskinlærings- og matematiske modeller. De dele af Morningstars analytiker ratings der direkte tildeles af Morningstars analytikere bliver typisk revurderet på årsbasis, mens de automatiserede dele af Morninstars analytiker ratings opdateres fast hver måned.

Morningstars analytiker rating er ikke en markedsopfordring, og den er ikke beregnet til at erstatte investorernes egen due-diligence-proces. Den kan ikke vurdere, om en fond passer til en bestemt portefølje og risikotolerance. Den er beregnet til at supplere investorers og rådgiveres eget arbejde med fonde og sammen med skriftlige analyser give et fremadskuende perspektiv på en fonds evner.

Du kan læse mere om Morningstars analytiker ratings af fonde her: https://www.morningstar.com/investing-definitions/morningstar-analyst-rating-for-funds