Om investeringsmyter.dk

Hos investeringsmyter.dk er vi specialister i investeringsforeninger, aktiefonde og aktiebaserede ETF’er. Vi laver uafhængige investeringsanalyser og sammenligner investeringsresultater for at sikre, at du som investor får det bedste beslutningsgrundlag for at træffe dine egne investeringsbeslutninger. Vi forholder os også kritisk til investeringsforeningernes markedsføring og kommunikation for at sikre, at du får det fulde billede af deres evner og formåen. Vi forsøger samtidig at gøre op med nogle af de udbredte investeringsmyter, som betyder, at mange danskere holder sig fra selv at investere deres penge. Vi rådgiver altså ikke direkte om investeringer, men hjælper dig med de investeringsanalyser, som gør det lettere for dig selv at tage kontrol over din egen opsparing og dine egne investeringer.

Hvorfor investere i fonde?

I de seneste år er det strømmet til med nye investorer i Danmark. Tal fra Danmarks Statistik viser ifølge Finans Danmark, at stigningen især er stor blandt danskere, der investerer i fonde. Fra 2019 til 2022 er antallet af fondsinvestorer steget med 44% til over 750.000.

Siden de første coronanedlukninger i 2020 er det strømmet til med nye investorer i Danmark, og investorkulturen er blevet styrket i et hidtil uset tempo. De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at der især er gang i væksten i antallet af danskere, der investerer i investeringsfonde.

”Historisk har flertallet af de danske investorer især haft deres fokus på aktier, men der er sket et drastisk skifte de seneste år, hvor stadig flere danskere placerer hele eller dele af deres investerede formue i fonde. Udviklingen bliver tydelig, når man ser på, at der i 2014 var 105 procent flere aktieinvestorer end fondsinvestorer, mens forskellen i 2022 var faldet til kun 38 procent. Det kan skyldes en stigende risikobevidsthed blandt investorerne og en stigning i antallet af investorer, der har relativt store investeringer i forhold til deres indkomst”, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering & Opsparing i Finans Danmark, og fortsætter:

”Analyser har tidligere vist, at der blandt fondsinvestorerne er en markant større andel, som har relativt store investeringer i forhold til deres indkomst, end der er blandt aktieinvestorerne. Det er ikke overraskende, da investeringer i fonde er en nem måde at sikre spredning i sine investeringer, og jo flere penge man investerer for, desto vigtigere er det at sprede risikoen. Og en genvej til at opnå det er at placere hele eller dele af sin investerede formue i fonde.”

Hos investeringsmyter.dk baserer vi vores investeringsanalyser af fonde og ETF’er på mere end 30 års erfaring som investorer og alene på offentligt tilgængelige objektive investeringsdata fra amerikanske Morningstar. Vi er 100% uafhængige og modtager ikke betalinger eller andre ydelser fra investeringsforeninger eller aktiefonde, som vi analyserer, ligesom vi ikke annoncerer for disse.

Investeringsforeninger, fonde og ETF’er er ingen smutvej til hurtig økonomisk frihed. Men med gode historiske afkast og udbytter, stor kritisk mængde i deres investeringer, stort udvalg af fonde, spredning af risiko og fair omkostninger er de et vigtigt element i enhver investors strategi om at sikre sig økonomisk frihed.

Du kan følge os på LinkedIn her

Vi kan kontaktes på e-mail kontakt@investeringsmyter.dk, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag til analyser.

Seneste indlæg!