Bedste danske aktiefond med amerikanske aktier

Den børsnoterede aktiefond USA Growth KL fra Sparinvest Index (ISIN DK0010298272) er den højest ratede danske aktiefond med investeringer i amerikanske aktier. Aktiefonden opnår de maksimale 5 Morningstar stjerner for historisk performance over 10 år. Over de seneste 3 år har fonden opnået 4 Morningstar stjerner. Desuden har fonden den mest positive fremadrettede Morningstar medalist ”Gold” rating. Denne rating er et udtryk for analytikernes vurdering af aktiefondens evne til at overgå andre aktiefonde indenfor samme kategori og aktiefondens benchmark/indeks på et risikojusteret grundlag på lang sigt.

Fonden er også den største danske aktiefond med investeringer i amerikanske aktier og dens aktiver udgør 2,7 mia. kroner. Fonden er tre gange større end den næststørste danske aktiefond med investeringer i amerikanske aktier.

Fonden blev etableret i 2001 og er passivt forvaltet og udbyttebetalende. Fondens investeringsstrategi er at være neutralt placeret i forhold til fondens benchmark (så at opnå så lav tracking error som muligt). Fonden fokuserer udelukkende på amerikanske vækstaktier og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i MSCI USA Growth indekset.

Screeningen, som ligger til grund for MSCI USA Growth indekset, foretages på baggrund af fem nøgletal: 1) Langsigtet forward indtjening per aktie, 2) kortsigtet indtjening per aktie, 3) nuværende intern vækstrate, 4) langsigtet historisk indtjening per aktie og 5) langsigtet historisk salg per aktie. I fonden foretages der ikke valutaafdækning.

Fonden er placeret i Morningstars kategori “Morningstar US LM Brd Growth NR USD”, der definerer den som en amerikansk investeringsfond med primær eksponering mod store vækstaktier på tværs af forskellige sektorer og med angivelse af den samlede afkast efter omkostninger i amerikanske dollars. Fonden har 3 af de maksimale 5 Morningstar globusser for bæredygtighed. Et investeringsbevis koster 157,70 kroner og for investor er fondens årlige løbende omkostninger 0,50%.

Knap 60% af fondens aktiver er investeret i de 10 største positioner, som er selskaberne Apple, Microsoft, Amazon, NVIDIA, Alphabet Class A, Meta, Alphabet Class C, Tesla, Eli Lilly og Visa. Fonden har i alt 226 aktiepositioner.

Fonden er kommet stærkt fra start i 2024 og har leveret et afkast på 12% år til dato. Det gennemsnitlige årlige afkast for 1, 3, 5 og 10 år er henholdsvis 43,2%, 14,3%, 19,7% og 17,8%. Fondens seneste 12 måneders udbytteprocent var 2,5% og seneste udlodning var på 3,60 kroner den 6/2-24.

Fonden har en sharpe ratio på 0,62, en beta-værdi på 1,03, en alpha-værdi på 0,99, samt en standardafvigelse på 20,80% (alle nøgletal er beregnet over 3 år). Disse tal indikerer, at fonden har et højt absolut og relativt afkast men også en høj risiko. Derudover er fonden en smule mere kursfølsom end dens benchmark.      

Risikoen i en fond kan også udtrykkes ved antallet af negative kvartaler. Sparinvest Index USA Growth har haft et negativt afkast i 5 af de sidste 20 kvartaler. I de fem negative kvartaler var det gennemsnitlige negative afkast -9,1%. Oftest har de mere risikofyldte vækstfonde ikke flere negative kvartaler end de mindre risikofyldte defensive aktiefonde, men det gennemsnitlige negative afkast i de negative kvartaler er højere.  Det kompenseres der så til gengæld for med højere gennemsnitlige afkast i de positive kvartaler. Så de mere risikofyldte fonde kendetegnes ved større udsving i afkast over tid.    

Målt på nøgletal har selskaberne, som fonden har investeret i en gennemsnitlig kurs/indtjening (P/E) på 28,71, en kurs/pengestrøm (P/CF) på 8,61 og en kurs/indre værdi (P/B) på 4,39. Disse tal indikerer, at selskaberne i fonden er relativt dyre kvalitetsselskaber med en høj prissætning i forhold til indtjening og genererede frie cash flows.  

Data i denne analyse er baseret på Morningstar 26/2-24. Du kan læse mere om Morningstar og vores samarbejde med Morningstar her på vores webside.

Nedenfor finder du den analyse, som vi lavede midt på måneden, hvor vi sammenlignede fonden med de 9 andre fonde fra danske investeringsforeninger med investeringer i amerikanske aktier. 

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset objektiv investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske investeringsresultater er ingen garanti for fremtidige investeringsresultater. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *