Defensive aktiefonde har mindre risiko end balancerede fonde

I vores dialog med kunder omkring risiko ved investeringer i fonde og ETF’er bruger vi i tillæg til de traditionelle nøgletal som standardafvigelse, sharpe ratio og alpha- og betaværdier også en mere pragmatisk tilgang i form af en analyse af de enkelte fondes kvartaler med negative afkast. Fx. viser vi hvor mange kvartaler den enkelte fond har haft med negative afkast igennem de seneste fem år (tallet ligger oftest mellem 20% og 25% af kvartalerne), hvad det gennemsnitlige negative afkast er i de negative kvartaler (her ligger tallet igennem de seneste fem år mellem -5% og -9% afhængig af kategori), samt hvad det største og mindste tab er, som fonden har leveret i et kvartal i den analyserede periode.

I kundernes møde med deres banker eller pensionsselskaber kommer diskussionen omkring risiko sjældent længere end om, hvorvidt kunden ønsker lav, moderat eller høj risiko. Oftest ender kunden med en kombination af aktier og obligationer, hvor obligationsindholdet bruges som et værn mod risiko og derfor øges i talk med kundens risikoaversion.

Det kommer ofte som en overraskelse for vores kunder, når vi med vores analyse af fondes negative kvartaler demonstrerer, at defensive aktiefonde ofte er et bedre værn mod risiko i porteføljen end balancerede fonde, der kombinerer aktier og obligationer.

I vores analyse af negative afkast for seks defensive aktiefonde, hvor vi sammenligner med balancerede fonde, der kombinerer aktier og obligationer, har de defensive aktiefonde både færre negative kvartaler og lavere negativt afkast end de balancerede fonde med høj risiko (der indeholder +/-25% obligationer). En sammenligning med balancerede fonde med moderat risiko (der indeholder +/- 50% obligationer) viser igen færre negative kvartaler, mens det negative afkast kun er marginalt højere i de defensive aktiefonde. Analysen skal ikke ses som komplet, da den kun dækker et begrænset udvalg af de højeste ratede fonde ifølge Morningstar.

Du kan se analysen i præsentationen på vores webside på investeringsmyter.dk.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk her på vores webside eller på LinkedIn, når vi analyserer investeringsforeninger, aktiefonde og ETF’er. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Alle data i analysen er baseret på Morningstar. Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Investeringer er forbundet med risiko for tab. Analysen er ikke en investeringsanbefaling og investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser. Investeringsmyter.dk respekterer alle Morningstars rettigheder og copyrights. Du kan finde mere information om vores samarbejde med Morningstar på vores webside og mere information om Morningstar på https://www.morningstar.dk/dk/

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *