Udbyttebetalende aktiefonde eller udbytteaktier?

Dansk Aktionærforening bringer jævnligt indlæg om udbytteaktier i deres nyhedsbrev. I den seneste uge bragte de et indlæg fra en af deres faste skribenter udbytteinvestor Morten Sørensen, der skriver om den seneste udskiftning i sin udbytteaktieportefølje.

Der er tale om en aktieportefølje, som indeholder 10 udbytteaktier, heraf ni fra USA og en enkelt fra Canada, og som siden januar har givet et samlet afkast på 0,7% (inkl. udbytte). Porteføljen har i samme periode udbetalt 3,8% i udbytte. Udbytteresultatet sammenholdes med S&P500 indekset og ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF’en, der har leveret henholdsvis 1,5% og 1,9% i udbytte i samme periode.

Flere analytikere har igennem tiderne skrevet om udbytteaktier og -porteføljer, der med udbytteprocenter på typisk 5-7% om året kan være en god investering for investorer, som netop prioriterer udbyttebetalinger som en del af deres afkast i stedet for rene kursstigninger.

Hos investeringsmyter.dk har vi med jævne mellemrum skrevet om aktiefonde og deres udbyttebetalinger. Som udbytteinvestor i aktiefonde skal man imidlertid være opmærksom på, at udbytter fra aktiefonde ikke alene inkluderer udbytter fra selskaberne i porteføljen men også realiserede kursgevinster fratrukket realiserede kurstab (inklusive en eventuel ubrugt tabssaldo fra tidligere år) og udbytteskat.

I alt 66 aktiefonde fra danske investeringsforeninger udloddede i starten af 2023 mere end 5% i udbytte for det vanskelige investeringsår 2022. De 66 aktiefonde udloddede i gennemsnit 17,08 kroner pr. investeringsbevis eller 9,01% af slutkursen den 31/12-22. For det langt mere positive investeringsår 2021 var udlodningen for de samme 66 danske aktiefonde 27,09 kroner, altså 59% højere.

Når et selskab betaler udbytte, kunne man logisk set forvente et kursfald i aktien på 100 procent af udbyttets størrelse. Det er dog ikke det, der sker. I stedet falder aktiekursen i gennemsnit med 80 procent af udbyttets størrelse, når udbyttet fragår aktien. Det viser en gennemgang af udbyttebetalinger fra 2018 til 2020, som Finanstilsynet tidligere har lavet for Dansk Aktionærforening.

Hos investeringsmyter vil vi i den kommende udbyttesæson naturligvis holde dig opdateret om udbyttebetalinger fra aktiefonde fra danske investeringsforeninger for investeringsåret 2023. Vi starter med at kigge på de foreløbige udbytter, der typisk annonceres i december, og analyserer derefter de faktiske udbytter, som udbetales i slutningen af januar og hele februar.

Kan du ikke vente til slutningen af året med at se på mulighederne for udbyttebetalinger fra aktiefonde, kan du nedenfor læse vores analyse af en udbytteportefølje med 12 aktiefonde.

Porteføljen består af 12 aktiefonde med stor spredning, høje Morningstar ratings og en stærk historik for årlige udbyttebetalinger.

Porteføljen består af fire globale, tre amerikanske, to europæiske, to danske og en japansk aktiefond. Syv fonde er aktivt forvaltet, mens fem fonde er passive indeksfonde. Spredningen sikres også ved at kombinere aktiefonde med investeringer i selskaber af forskellig størrelse. Aktiefondene har også forskellige aktiestile for at undgå for stor samvariation og koncentration i porteføljen.

De 12 aktiefonde udbetalte i gennemsnit 25,73 kroner i udbytte pr. investeringsbevis for investeringsåret 2022, hvilket svarer til 10,9% af den gennemsnitlige lukkekurs for de 12 aktiefonde den 31/12-22. Den gennemsnitlige årlige udbyttebetaling har varieret mellem 15,64 kroner og 44,90 kroner i perioden 2017 til 2022. Porteføljen udbetaler pæne udbytter, både når aktiemarkederne er “i modvind”, som i 2022, hvor den samlede portefølje havde et afkast på -9,1%, og når aktiemarkederne er “i medvind”, som i 2021, hvor den samlede portefølje havde et afkast på 27%.

År-til-dato i 2023 har de 12 aktiefonde givet 9,20% i afkast og den gennemsnitlige lukkekurs den 4/8-23 var 293,65 kroner, altså blot 5,50 kroner fra lukkekursen den 31/12-22.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk her på vores webside eller på LinkedIn, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du starte med gratis at rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” også her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *