Maj Invests største aktiefonde fejler i urolige tider  

I næste uge afholder Investeringsforeningen Maj Invest deres normalt meget interessante og velbesøgte informationsmøder under overskriften ”The Big Picture”. Forskellige steder i landet vil adm. direktør Jeppe Christiansen fortælle, hvordan man kan investere i urolige tider præget af klimakrise, energikrise og begyndende recession. Derudover vil de enkelte Maj Invest porteføljemanagere, som udvælger de enkelte investeringer, gå i dybden med strategi og resultater for Maj Invests fonde.

Hos investeringsmyter.dk har vi sat os for at se nærmere på Maj Invests tre største globale aktiefonde, der alle har markedsværdier, som skal måles i milliarder. Det drejer sig om aktiefondene Maj Invest Value Aktier (6.5 mia.), Maj Invest Globale Aktier non-fossil (1,8 mia.) og Maj Invest Vækstaktier (1,3 mia.).

De to første fonde, Maj Invest Value Aktier og Maj Invest Globale Aktier non-fossil, som Morningstar kategoriserer som Globale Large Cap Blend fonde (MSCI ACWI NR USD indeks), har vi sammenlignet med de 20 fonde i Danmark i samme kategori, som har leveret de bedste år-til-dato afkast.

Den tredje fond, Maj Invest Vækstaktier, som Morningstar kategoriserer som en Global Large Cap Growth fond (MSCI ACWI Growth NR USD indeks), har vi sammenlignet med de 10 fonde i Danmark i samme kategori, som har leveret de bedste år-til-dato afkast. Vi har anvendt Morningstars kategorisering, fordi de er verdens største leverandør af uafhængig investorinformation.

For fondene Maj Invest Value Aktier og Maj Invest Globale Aktier non-fossil gælder det, at de begge slås på afkast af alle de sammenlignelige aktiefonde målt både på år-til-dato afkast og på afkast over tre år og fem år.  

Målt på sharpe ratio (der udtrykker merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko over 3 år) er det kun en enkelt fond i kategorien, der har en lavere score end de to Maj Invest fonde, og det er ValueInvest Global.

For fonden Maj Invest Vækstaktier gælder det ligeledes, at den slås på afkast af alle de sammenlignelige aktiefonde på år-til-dato afkast. Målt på afkast over tre og fem år er Maj Invest Vækstaktier en noget bedre investering, da fonden slår alle de sammenlignelige aktiefonde på nær en enkelt fond, og det er Handelsinvest Verden (over tre år) og BLS Invest Globale Aktier (over fem år).

Målt på sharpe ratio (der udtrykker merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko over 3 år) ligger Maj Invest Vækstaktier på en delt anden plads sammen med Formuepleje Better World Global Opportunity men efter Handelsinvest Verden.

Se tabellerne for flere informationer om de analyserede aktiefonde. Følg investeringsmyter.dk på LinkedIn, på Facebook, eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du også gratis rekvirere guiden ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik for at forstørre billedet
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *