De 20 aktiefonde med højeste afkast september år-til-dato  

I september leverede de fleste aktiemarkeder igen en ”mørkerød” måned. De største og vigtigste aktieindeks i USA, Europa, Japan og Asien/Emerging Markets faldt mellem 5% og 12%.  September måned er ofte et varsel om svage aktiemarkeder, hvilket blev bekræftet i år. Den fortsatte nedtur på aktiemarkederne må primært tilskrives de stadigt stigende renter; en inflation, der har bidt sig fast på et højt niveau; tiltagende recessionsbekymringer og deraf følgende bekymringer om virksomhedernes fremtidige indtjening; samt stigende geopolitiske udfordringer, ikke mindst foranlediget af den eskalerende konflikt mellem Ukraine/Vesten og Rusland.   

Det er fortsat aktiefonde med fokus på defensive, value-, højt udbytte, indiske, japanske og sundheds-/biotekaktier som klarer sig bedst. I vores september analyse finder du 15 gengangere fra august og fem nye fonde. Kun en af de 20 fonde har leveret et positivt afkast år-til-dato, mens alle de øvrige fonde har tabt mindre end 10% år-til-dato.

Top 20 analysen viser, at år-til-dato har Maj Invest Global Sundhed (+11,2%), C-Worldwide Indien (-1,3%) og C-Worldwide Stabile Aktier (-1,9%) klaret sig bedst målt på afkast år-til-dato. Maj Invest Global Sundhed har været i Top 3 i vores månedsanalyser syv gange siden årsskiftet, mens begge fonde fra C-WorldWide er i Top 3 for første gang.

På længere sigt (tre år) har Maj Invest Global Sundhed (23,0%), Jyske Invest Indiske Aktier (14,3%) og Great Dane Globale Aktier (9,8%) leveret de højeste afkast i gennemsnit pr. år. De tre fonde lå også i Top 3 i august og har optrådt i Top 3 på vores månedlige liste henholdsvis seks, to og fem gange i år.

Målt på sharpe ratio (der udtrykker merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko over 3 år, og hvor en score på omkring 1 normalt anses som den gode investering) er vinderne Maj Invest Global Sundhed (0,93), Great Dane Globale Aktier (0,83) og Wealth Invest L&P Dividende Fond (0,70).  Maj Invest Global Sundhed og Great Dane Globale Aktier har optrådt på sharpe ratio Top 3 listen henholdsvis seks og fem gange i år, mens Wealth Invest er i Top 3 for første gang.

Se tabellen for flere informationer om de 20 analyserede fonde. Følg investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du gratis rekvirere guiden ”Hjælp til at investere” på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *