Hvor hårdt er de amerikanske aktiefonde ramt?

De amerikanske aktiemarkeder er hårdt ramt, nu hvor den amerikanske rente efter tre rentestigninger i år på hver 0,75% er oppe på 3,25%. Der forventes yderligere rentestigninger, og det store spørgsmål er stadig, om og i så fald hvornår den amerikanske økonomi går i recession. Den amerikanske centralbankchef, Jerome Powell, har gentagne gange sagt, at centralbanken vil fortsætte med at sætte aggressivt ind for at forsøge at holde priserne under kontrol og få styr på en inflation, som er den højeste i mere end 40 år.

De tre ledende amerikanske aktieindeks Dow, Nasdaq, og S&P 500 er år-til-dato faldet med henholdsvis 20,4%, 15,6% og 24%. Til sammenligning er det ledende europæiske aktieindeks Euro Stoxx 50 og det tyske indeks DAX 30 år-til-dato faldet med henholdsvis 23,2% og 24,2%.

Ni af vores 11 analyserede amerikanske aktiefonde har år-til-dato klaret sig bedre end de tre ledende amerikanske index. Generelt set, er det både i år og historisk set de passive amerikanske aktiefonde, der har leveret de bedste resultater.

Vores analyse viser, at Sparinvest Index USA Value (-1,2%), Sydinvest USA Ligevægt & Value (-6,7%) og Sparinvest Index US Small Cap (-8,5%) har klaret sig bedst målt på afkast år-til-dato.

På længere sigt (tre år) har Sparinvest Index USA Growth (16,6%), Nordea Invest North America Enhanced (13,3%) og SEB Invest AKL Nordamerika Indeks (12,7%) leveret de højeste afkast i gennemsnit pr. år.

Målt på sharpe ratio (der udtrykker merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko over 3 år, og hvor en score på omkring 1 normalt anses som den gode investering) er vinderne Nordea Invest North America Enhanced (0,89), Sparinvest Index USA Growth (0,88) og SEB Invest AKL Nordamerika Indeks (0,86).

Se tabellen for flere informationer om de 11 analyserede fonde. Følg investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du også gratis rekvirere guiden ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Tryk på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *