Kommentar til Miranovas analyse af aktivt forvaltede fonde

Formueplejeselskabet Miranova har analyseret 163 aktivt forvaltede fondes resultater over de seneste 20 år. Formålet med analysen er at konkludere, om man som investor kan lokalisere de bedste fonde ud fra et historisk afkast. Miranova konkluderer, at det ud fra empiriske data er umuligt at forudse, hvilke fonde der kommer til at give det bedste afkast fremadrettet.

I Jyllandsposten den 24/6 citeres Jesper Dall, partner i Miranova, for følgende udtalelse: ”Dem, som scorede gode afkast sidste år, scorer ikke gode afkast i år”. Og senere: ”Det er held og ikke forstand. Du kan også købe en lottokupon og være heldig at vinde. Men du kan ikke forudsige vindertallene, ligesom du ikke kan forudsige de fonde, som til næste år eller de næste år giver det bedste afkast”.

Der er mange andre analyser gennem tiderne, som har nået samme konklusion, herunder fra de banker og investeringsforeninger, som Miranova kritiserer. Her hos os på investeringsmyter.dk er der heller ikke tale om en nyhed, men om et forretningsvilkår, som vi har arbejdet ud fra siden vores grundlæggelse. I øvrigt mener vi hos investeringsmyter.dk, at fondes afkast ikke skal vurderes fra år til år, men i stedet på deres langsigtede afkast.

Miranova – der alene rådgiver sine kunder til at investere i passive fonde – foreslår ikke overraskende, at man som investor kaster sig over de passive fonde. Det finder vi noget hyklerisk, fordi der for passive fonde eksisterer præcis de samme markedsvilkår som for aktive fonde. Heller ikke for passive fonde er det muligt ud fra empiriske data at forudse, hvilke fonde der kommer til at give det bedste afkast fremadrettet. På det område er aktive og passive fonde helt ens.

Både aktive og passive fonde påvirkes dynamisk over tid og i varierende grad – afhængig af deres valgte investeringsunivers – af mange forskellige forhold i deres nære og fjerne omverden. Det drejer sig bl.a. om, at de påvirkes af forskellige interessenters adfærd, fx nationalbanker, politikere, den finansielle sektor, forbrugere, medier, interesseorganisationer samt professionelle og private investorer. Interessenternes adfærd influeres individuelt og i varierende grad af en række ydre faktorer, fx inflation, renteniveau, pengepolitik, geopolitik, specifikke virksomhedsforhold, teknologi, økonomiske konjunkturer, finanspolitik og alternative investeringsmuligheder.

Investorer, der igennem 2021 var investeret i en vækstfond (aktiv eller passiv), opnåede et fantastisk afkast. Udviklingen på aktiemarkederne igennem 2022 er modsat med til at sikre, at det med høj sandsynlighed vil være investoren, der er investeret i en value-, højt udbytte eller defensiv fond (aktiv eller passiv), som vil opnå det bedste afkast. Det skyldes, at mange forhold i den nære og fjerne omverden har ændret sig siden 2021, bl.a. stigende inflation og rente, stram pengepolitik, brudte forsyningskæder for vore virksomheder og en begyndende økonomisk recession med deraf følgende ændret adfærd hos fx nationalbanker, virksomheder og investorer.  Disse ændringer i fondenes omverden understøtter et bedre afkast i value-, højt udbytte og defensive fonde end i vækstfonde i 2022.

Vores mission hos investeringsmyter.dk er derfor at formidle de data og analyser, som hjælper private investorer med selv at sammensætte en portefølje af flere forskellige fonde for at opnå en optimal spredning med henblik på at sikre et godt og stabilt afkast over tid under hensyntagen til deres risiko.  Det er således ikke den enkelte fonds variation eller afvigelse fra år til år, som vi finder interessant, men den samlede porteføljes variation eller afvigelse over tid. Nogle fonde i porteføljen vil performe godt under visse omstændigheder i et givent år, mens andre fonde performer godt under modsatte omstændigheder i et givent år. Porteføljen af forskellige fonde under ét skulle derimod gerne give et godt og stabilt afkast over tid under hensyntagen til investors risiko.

Hos investeringsmyter.dk er vi enige med Miranova så langt, at bankerne har det med at anbefale deres egne fonde, fordi de har en økonomisk interesse heri. Derfor er vi også enige med Forbrugerrådet Tænks kradse kritik af bankernes pensionspuljer, hvilket vi skrev om på LinkedIn og vores webside forleden.

Miranovas hovedbudskab med deres analyse synes nærmere at være noget i retning af, at det kan være ligegyldigt, hvad du investerer i, fordi afkast alligevel ikke kan forudses, og så kan du lige så godt investere i de billigste passive fonde, og det kan Miranova gøre for dig.  

Men leverer Miranova så den billigste og bedste formueforvaltning?  Lad os kigge på fakta. På Miranovas webside kan man finde afkast på deres 80/20 portefølje (80% aktier og 20% obligationer, primært mere risikofyldte højrente- og virksomhedsobligationer).  Denne portefølje viser et afkast over 10 år fra 2012 til 2021 (begge år inklusive) på 10,3% pr. år efter alle omkostninger. 

De aktive og passive fonde, som er de hyppigst valgte, når vores kunder hos investeringsmyter.dk selv sammensætter deres portefølje, er følgende: Sparinvest Index USA Growth (passiv) 16,0%, BLS Invest Globale Aktier (aktiv) 13,4%, Sparinvest Index USA Value (passiv) 11,6%, Sparinvest Index Globale Aktier Minimum Risk (passiv) 10,3% og ValueInvest Global (aktiv) 9,3%. Her er tale om en amerikansk vækstfond, en amerikansk valuefond, en global fond med fokus på investering i solide kvalitetsvirksomheder samt to globale value/defensivt fokuserede fonde. De viste afkast er opgjort over de seneste 10 år frem til 30/6 fratrukket alle omkostninger og inkluderer  – modsat Miranova – dermed det negative afkast, som har været på aktiemarkederne igennem første halvår 2022.  

Så konklusionen er, at Miranova har ret, når de siger, at man ikke kan forudse den enkelte aktive fonds afkast. Men det er ikke en nyhed. Vi har alle som investorer lært, at historiske afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Og det gælder i lige så høj grad for passive fonde. Enighed om,  hvorvidt passive eller aktive fonde er de bedste, opnås nok aldrig, da det for mange investorer er som religion. Men hos investeringsmyter.dk mener vi, at en succesfuld fond indeholder både aktive og passive fonde i den rette kombination. Derudover mener vi, at man som privatinvestor, hverken behøver sin bank eller et formueplejeselskab – som Miranova eller andre – til at ”gøre hele arbejdet” for sig. 

Følg investeringsmyter.dk på vores webside eller her på LinkedIn, når vi analyserer danske investeringsforeninger, og hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing. Du kan også gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” på vores webside.

Investeringsmyter 05/07/22

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *