Aktiefonde med solide selskaber af høj kvalitet

Hvordan afgør man som investor, om en aktiefond investerer i solide selskaber af høj kvalitet?  Der er som minimum tre kriterier eller nøgletal, som man bør forholde sig til.

Det vigtigste kriterie er porteføljeselskabernes evne til effektivt at forrente deres investerede kapital. Her måles forholdet mellem selskabernes årlige driftsindtjening efter skat og den kapital, som er investeret i driften. Det finansielle nøgletal, som kaldes for ROIC (Return On Invested Capital) viser altså hvor dygtige selskaberne er til at bruge deres kapital til at generere profit.

Selskaber, der leverer en høj ROIC over en længere årrække, har typisk en betydelig konkurrencemæssig fordel. Disse selskaber kan genere et afkast til aktionærerne over gennemsnittet igennem en længere periode og er derfor mere værd, end selskaber der ikke kan. Har selskaberne en høj ROIC opererer de typisk i et marked med et mindre antal dominerende virksomheder, der har stor prisindflydelse og derfor gode muligheder for at opnå høj profitabilitet.

Det andet vigtige kriterie er porteføljeselskabernes gældsniveau. Her måles forholdet mellem selskabernes totale gæld og summen af selskabernes totale gæld og aktiekapital. Det finansielle nøgletal, som kaldes D/C Ratio (Debt / Capital Ratio), viser altså hvor solide og modstandsdygtige selskabernes balance er. Selskaber som både har en høj ROIC og en lav gæld er naturligvis meget robuste overfor ugunstige påvirkninger og ændringer i deres omverden.

Det tredje vigtige kriterie er porteføljeselskabernes evne til at generere frie pengestrømme. De frie pengestrømme er det beløb, der er til rådighed fx til at sende retur til aktionærerne i form af udbytte eller tilbagekøb af aktier. De frie pengestrømme beregnes som pengestrømmene fra driften minus pengestrømme til driftskapital og anlægsaktiver. Det frie cash flow er således et finansielt solvensnøgletal, som viser selskabernes virkelige evne til at tjene penge til deres ejere. Store frie cash flows er derfor et tegn på meget succesfulde selskaber. Det er typisk modne virksomheder med succesfulde forretningsmodeller og stærke markedspositioner, der genererer de største frie cash flows.

Nedenfor finder du vores analyse af 44 aktivt forvaltede globale aktiefonde med en Morningstar rating på minimum 3 stjerner, som vi har målt på ROIC, D/C Ratio, Frie Pengestrømme og andre kvalitetskriterier.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” også her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *