Godt nytår og tak for 2023 – Årets mest efterspurgte aktiefonde

Vi ønsker alle vores kunder, partnere og følgere et rigtig godt nytår. Tak for den tillid, som I alle har vist os igennem året og for de mange positive tilbagemeldinger, som vi har fået fra jer.

Vi har leveret et rekord antal investeringsanalyser i 2023 og er glade for det afkast, som vores kunder har opnået ved at bruge vores analyser. De fleste kunder har oplevet både højere afkast og lavere omkostninger ved selv at tage kontrol over deres opsparing i stedet for at lægge ansvaret i hænderne på deres bank eller pensionsselskab. Som vi plejer at sige: ”I kan godt selv!”.

I anledning af årets afslutning har vi udarbejdet en top-12 liste over de fonde, som oftest har fundet vej til de individuelt tilpassede og objektive investeringsanalyser, som vi har udarbejdet for vores kunder igennem året.

Top-12 listen har otte globale aktiefonde, to amerikanske aktiefonde, en enkelt aktiefond med danske aktier, samt en enkelt aktiefond med amerikanske IT aktier. 10 af aktiefondene er blendede og kombinerer derfor strategierne vækst og value, mens de to sidste aktiefonde er vækstfonde. Syv aktiefonde er passivt forvaltede og de gennemsnitlige løbende omkostninger i de 12 aktiefonde er 0,7%. Det gennemsnitlige afkast år-til-dato i de 12 aktiefonde er 24,5% og over fem år er det gennemsnitlige årlige afkast 15,9% pr. år (alle afkast er efter omkostninger). Den gennemsnitlige risiko i de 12 aktiefonde målt som standardafvigelse er 15,7%, mens den gennemsnitlige sharpe ratio er 0,67. Sharpe ratio udtrykker merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko over 3 år og et nøgletal over 0,5 er som regel udtryk for den gode investering.

Du kan se top-12 listen over de mest efterspurgte aktiefonde i vores investeringsanalyser nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset objektiv investeringsanalyse af de bedste aktiefonde, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *