De 20 aktiefonde med højeste afkast november år-til-dato

I november fortsatte oktober måneds fremgang på mange aktiemarkeder. De tre store amerikanske indeks steg 5-6%. Euro Stoxx var oppe næsten 10%, mens de to store indeks i Asien i henholdsvis Hong Kong og Shanghai steg med knap 20% og godt 5%. Det japanske indeks viste moderat fremgang på omkring 2%. Fremgangen skyldes ikke mindst, at inflationen har toppet i både USA og Europa. Derudover spiller det ind, at den amerikanske centrabankchef vurderes at ville reducere tempoet i rentestigningerne for at tøjle inflationen yderligere allerede på rentemødet i december. 

Det er fortsat aktiefonde med fokus på defensive, value-, højt udbytte, indiske, japanske og sundheds-/biotekaktier som klarer sig bedst. I vores november analyse finder du 17 gengangere fra oktober og tre nye fonde, der imidlertid alle har været på listen tidligere i år. Otte af de 20 fonde har leveret et positivt afkast år-til-dato, mens de øvrige 12 aktiefonde har leveret et marginalt negativt afkast (alle bedre end -2% år-til-dato).

Top 20 analysen viser, at år-til-dato har Maj Invest Global Sundhed (18,3%), Danske Invest Bioteknologi Indeks (3,6%) og Sparinvest Value Aktier (3,4%) klaret sig bedst målt på afkast år-til-dato. Maj Invest Global Sundhed har været i Top 3 i vores månedsanalyser ni gange siden årsskiftet, mens Danske Invest Bioteknologi Indeks og Sparinvest Value Aktier optræder i Top-3 for henholdsvis anden og tredje gang i år.

På længere sigt (tre år) har Maj Invest Global Sundhed (21,9%), Jyske Invest Indiske Aktier (13,4%) og Great Dane Globale Aktier (11,9%) leveret de højeste afkast i gennemsnit pr. år. De tre fonde lå også alle i Top 3 de seneste tre måneder, og har nu optrådt i Top 3 i vores månedlige analyser henholdsvis otte, fire og syv gange i år.

Målt på sharpe ratio (der udtrykker merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko over 3 år, og hvor en score på omkring 1 normalt anses som den gode investering) er vinderne Maj Invest Global Sundhed (0,91), Great Dane Globale Aktier (0,73) og Jyske Invest Indiske Aktier (0,70). Maj Invest Global Sundhed og Great Dane Globale Aktier har optrådt på sharpe ratio Top 3 listen henholdsvis otte og syv gange i år, mens Jyske Invest Indiske Aktier er i Top 3 for anden måned i træk.

Se tabellen for flere informationer om de 20 analyserede fonde. Følg investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du gratis rekvirere vores opdaterede guide ”Hjælp til at investere” også her på vores webside.

Tryk på billedet for at forstørre det
Tryk på billedet for at forstørre det

Se dette indlæg på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *