Kommentar til Børsen: Netto inflow i de bedste aktiefonde

Under overskriften ”Danske forvaltere lider: 60 mia. kr. fosset ud” skriver Børsen onsdag at pengene fosser ud af danske aktiefonde. Analysen understøttes med data fra Finans Danmark, der beskriver et outflow på 17,7 mia. kr. i 2023 alene og et samlet outflow på 60,3 mia. kr. de seneste to år. Børsen har i forbindelse med analysen talt med Formuepleje, Maj Invest, Investering & Tryghed og en professor fra CBS, der alle nikker genkendende til problemstillingen og de underliggende årsager, som lavere risikoappetit, mere sikre afkast i obligationer og på bankkontoen, og mange privatøkonomier ramt af den stigende rente.

Hos investeringsmyter.dk er vi enige i de overordnede konklusioner og de underliggende årsager. Vi mener dog, at der er et andet interessant perspektiv på sagen. Vores analyser viser nemlig, at der fortsat er et betydeligt inflow i de aktiefonde, som leverer de bedste investeringsresultater til de mest konkurrencedygtige priser.  Desværre hører hverken Formueplejes eller Maj Invests aktiefonde igennem de senere år til denne gruppe. Vi har tidligere analyseret aktiefonde fra de to investeringsforeninger og for Formueplejes vedkommende så sent som for en uge siden. For Investering & Trygheds investeringsresultater findes desværre ikke den nødvendige neutrale transparens fx Morningstar analyser af deres aktiefonde.

Vi oplever i vores samtaler med kunder, at private investorer er blevet dygtigere. Der er flere gratis informationer og værktøjer tilgængelige, og investorerne flytter til investeringsforeninger og aktiefonde, der giver bedre afkast til lavere omkostninger.  Det er ikke alene tale om flytning til passivt forvaltede aktiefonde, men også til enkelte aktivt forvaltede aktiefonde, der oplever et stigende inflow baseret på flotte investeringsresultater. Et godt eksempel på sidstnævnte er de to aktivt forvaltede aktiefonde fra MW Compounders, der i løbet af få år har opnået en størrelse på mere end 1 mia. kroner, og som samtidig har opnået den højeste Morning star rating på 5 stjerner.

Vi oplever derfor i forbindelse med vores analyser, at der sker en betydelig markedsændring fra dyrere og dårligere performende aktivt forvaltede aktiefonde til billigere og bedre performende passivt forvaltede aktiefonde. Det rammer især de forvaltere, der har primær fokus på aktivt forvaltede fonde, og som samtidig leverer utilstrækkelige investeringsresultater. Desværre hører både Formuepleje og Maj Invest til denne kategori.

Nedenfor finder du en analyse af syv aktiefonde, hvis inflow i gennemsnit er steget 33% de seneste godt otte måneder. Det er aktiefonde, som ofte indgår i vores analyser til kunder. De syv fonde har alle opnået flotte investeringsresultater til lave omkostninger og har derfor også opnået de højeste Morningstar ratings på henholdsvis 5 og 4 stjerner.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset objektiv investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *