Høje afkast i amerikanske udbytteaktier

I to artikler skrev Berlingske for nogle dage siden (4/11) om amerikanske udbytteaktier. Udbytter betyder mere i forhold til det samlede afkast på amerikanske aktier end på danske aktier, som fortsat udgør langt den største del af danske investorers aktieporteføljer.

I artiklen fremhæves med støtte fra tre investeringseksperter en række fordele ved at investere i amerikanske udbytteaktier, men også forhold man som investor skal være opmærksom på, bl.a. omkring dobbeltbeskatning af udbytter, højere omkostninger og valutarisici ved investeringen, samt den mere generelle usikkerheden omkring det enkelte udbytteselskabs evne og vilje til løbende at udbetale fornuftige udbytter.

Avisen viser afkast i det amerikanske S&P 500 Dividend Aristocrats udbytteindeks, der igennem de seneste 20 år har givet et gennemsnitligt årligt afkast på 11,3% målt op i mod 10,1% for det almindelige S&P 500 aktieindeks.  

For investorer, som ikke selv ønsker at investere i amerikanske udbytteaktier og sammensætte sin egen portefølje, men som alligevel gerne vil have en eksponering mod amerikanske selskaber og høje udbyttebetalinger, kan man med fordel kigge på amerikanske aktiefonde fra danske investeringsforeninger.

Udbyttet fra en udloddende aktiefond beregnes som modtagne udbytter fra selskaber i porteføljen plus realiserede kursgevinster minus realiserede kurstab (inklusive en eventuel ubrugt tabssaldo fra tidligere år) minus udbytteskat.

Man skal være opmærksom på, at da urealiserede gevinster ikke indgår i beregningen, fortæller et stort udbytte faktisk intet om, hvor godt aktiefonden har gjort det i det forløbne år, men kun at aktiefonden har eller ikke har realiseret store gevinster.

Alligevel viser historiske data, at fx passivt forvaltede amerikanske aktiefonde fra SEBinvest og Sparinvest generelt har udbetalt flotte udbytter.

Du kan se vores analyse nedenfor.

Tak fordi du følger investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du ønsker at tage kontrol over din egen opsparing og ønsker en individuel tilpasset investeringsanalyse, kan du også læse mere og gratis rekvirere vores guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast og udbytter er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *