Hvilke aktiefonde slår deres indeks? 

Skal man som investor sætte sine penge i aktive eller passive aktiefonde? Tallene viser med al tydelighed, at investeringerne igennem de seneste år er flyttet til passiv forvaltning. Når vi i dag kigger på, hvor væksten er, og hvor størstedelen af vores opsparing i dag placeret, så er det i de passive indeksbaserede aktiefonde. 

Mange investorer vælger de passive aktiefonde, fordi flertallet af aktive aktiefonde ikke formår at slå deres valgte indeks. Derfor ønsker investorerne ikke at betale mere for den aktive forvaltning.  Alligevel er der investorer, som holder fast i aktive aktiefonde som en del af deres portefølje med det formål at kunne udvælge de aktivt forvaltede aktiefonde, som giver dem mulighed for at opnå et bedre afkast end markedet.

Vi har analyseret alle aktiefonde fra danske investeringsforeninger, og vi har bl.a. identificeret 18 globale aktiefonde, som alle har slået markedet målt på 3 års alpha, og som samtidig har opnået fire eller fem Morningstar stjerner, og således er blandt den bedste tredjedel i deres kategori målt på afkast.

Alpha beskriver afkastet af en aktiefond sammenlignet med afkastet af aktiefondens indeks/benchmark, og hvor en alpha på fx 1% fortæller, at aktiefonden har givet et afkast 1% højere end det tilsvarende benchmark- eller indeksafkast. Alpha er forskellen mellem det faktiske afkast og det forventede afkast som funktion af følsomheden over for markedsrisikoen (kaldet beta), så alpha er med andre ord det merafkast, der er tilbage, når markedsrisikoen er fjernet.

Helt grundlæggende giver det kun mening at benytte et nøgletal som alpha, hvis der er en god overensstemmelse mellem fondsforvalterens valg af indeks og investeringsstrategien. Derfor har vi analyseret den enkelte aktiefonds alpha både i forhold til aktiefondens standard indeks og et mere præcist ’best fit’ indeks.

Du kan se analysen af de 18 globale aktiefonde her. Du finder også en mere komplet analyse af i alt 48 aktiefonde, der alle har slået markedet målt på 3 års alpha.

Følg investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du gratis rekvirere vores opdaterede guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *