Har passivt forvaltede aktiefonde en større koncentrationsrisiko?

I en kommentar på Euroinvestor i dag giver Maj Bank udtryk for, at enkeltaktiekoncentrationen i de globale passivt forvaltede aktiefonde er steget igennem de seneste år. Ifølge banken er de ti største selskabers andel steget fra 8% i 2008 til omkring 15% i dag. På lignende vis er lande-/regionskoncentrationen forøget. Specifikt er USA/Nordamerikas andel steget fra 45% i 2009 til lige under 60% i dag.  Både den stigende koncentration og en stigende samvariation mellem de største aktier forøger ifølge Maj Bank risikoen for større udsving i de passivt forvaltede investeringer, når aktiemarkedet flytter sig. Maj Bank foreslår derfor, at man som investor kombinerer passivt og aktivt forvaltede investeringer. Som en sidebemærkning skal nævnes, at Maj Bank er en del af samme koncern som Maj Invest, som kun tilbyder aktivt forvaltede aktiefonde.  

Det er en interessant problemstilling og analyse som Maj Bank tager op i deres kommentar, og som vi hos investeringsmyter.dk har valgt at kigge lidt nærmere på fra et rent dansk perspektiv. Vi har derfor analyseret 11 globale passivt forvaltede aktiefonde fra de danske investeringsforeninger. Disse fonde har vi sammenlignet med 16 aktivt forvaltede globale aktiefonde indenfor samme Morningstar kategori og som alle har minimum 3 års historik og en performancerating på minimum tre stjerner. Formålet med analysen er at konkludere, om en portefølje af passivt forvaltede aktiefonde har en større koncentrationsrisiko end en portefølje af aktivt forvaltede aktiefonde.

Vores analyse viser, at passivt forvaltede aktiefonde har en større spredning og lavere risiko i deres totale portefølje af selskaber med gennemsnitligt 808 selskaber versus 117 selskaber i gennemsnit i porteføljen hos de aktivt forvaltede aktiefonde.

Ser vi på top-10 selskaberne i de analyserede aktiefonde, så har de passivt forvaltede aktiefonde i gennemsnit 19,2% af deres investeringer her, mens tallet for de aktivt forvaltede aktiefonde er 32,2%. De aktivt forvaltede aktiefonde, er altså mere koncentrerede og har højere risiko i deres top-10 positioner.

Når vi kigger på selskabsniveau, så investerer de 11 passivt forvaltede fonde i deres top-10 positioner i 20 forskellige selskaber, mens de 16 aktivt forvaltede fonde i deres top-10 positioner investerer i 41 forskellige selskaber. Både passivt og aktivt forvaltede aktiefonde har dog mange af de samme selskaber i deres top-10, fx Microsoft i 73% og 81%, Apple i 55% og 38%, Alphabet Class A i 36% og 33% af de passivt og aktivt forvaltede aktiefonde. 2/3 af top-10 selskaberne i de passivt forvaltede aktiefonde findes således også i de aktivt forvaltede aktiefonde. De passivt forvaltede aktiefonde har altså mindre spredning i de største positioner. Men den øgede risiko begrænses af, at top-10 andelen, som sagt, udgør en væsentlig mindre del af investeringerne i en passivt versus en aktivt forvaltet aktiefond, samt af det forhold, at de passivt forvaltede aktiefonde investerer i langt flere selskaber.

Den geografiske koncentration i USA/Nordamerika er for de 11 passivt forvaltede aktiefonde 65,4%, mens koncentrationen i de 16 aktivt forvaltede aktiefonde er 60,1%, så koncentrationen mod USA/Nordamerika er steget betydeligt for både passivt og aktivt forvaltede aktiefonde.  

Du kan læse den samlede analyse nedenfor. Analysen viser også, at målt på afkast har de passivt forvaltede aktiefonde under ét givet et bedre langsigtet afkast (over 3 år) end de aktivt forvaltede aktiefonde og med en gennemsnitlig ÅOP på omkring 1/3 af de aktivt forvaltede aktiefondes gennemsnitlige ÅOP.

Klik på billede for at forstørre
Klik på billedet for at forstørre
Klik på billede for at forstørre

Følg investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du også gratis rekvirere vores opdaterede guide ”Hjælp til at investere” her på vores webside.

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *