Beskrivelse af de top-5 ratede danske aktiefonde

Hos investeringsmyter.dk har vi for nylig bragt en analyse af de af Morningstar højest ratede 20 danske aktiefonde. Du finder analysen på LinkedIn og her på vores webside. Vi har nu færdiggjort en mere detaljeret individuel analyse af de fem højst ratede aktiefonde. Det drejer sig om følgende aktiefonde:

  1. Nykredit Invest Bæredygtige Aktier
  2. BLS Invest Globale Aktier
  3. Nordea Invest Klima & Miljø
  4. Nordea Invest Global Enhanced
  5. Nykredit Invest Globale Fokusaktier

Du kan læse de individuelle analyser af de fem aktiefonde her:

#1 – Nykredit Invest Bæredygtige Aktier KL (ISIN DK0060361046)

Aktiefonden Nykredit Invest Bæredygtige Aktier er den højest ratede danske aktiefond. Den opnår de maksimale 5 Morningstar stjerner for historisk performance. Desuden har fonden den mest positive fremadrettede Morningstar ”Gold” rating. Denne rating er et udtryk for analytikernes vurdering af aktiefondens evne til at overgå andre aktiefonde indenfor samme kategori og aktiefondens benchmark/indeks på et risikojusteret grundlag på lang sigt.

Fonden blev etableret i 2011 og investerer i 40-70 aktier, hvor hver enkelt aktie udvælges efter nøje vurdering af selskabets potentiale, risiko og bæredygtighed. Selskaber med mere end 5% af deres omsætning fra produktion eller distribution af fossile brændsler, atomkraft, våben, alkohol, tobak, pornografi og hasardspil udelukkes. Fonden er drevet af selskabsspecifikke forhold med en målsætning om at skabe attraktive absolutte og relative afkast gennem investering i selskaber med robuste og langsigtede bæredygtige forretningsmodeller.

Fonden er i dag en af de største danske aktiefonde med aktiver på mere end 4 mia. DKK.

Knap 35% af fondens investeringer findes i de 10 største positioner, som er selskaberne Schneider Electric, Visa, Microsoft, AXA, S&P Global, Danaher, AIA Group, Fiserv, Nasdaq og Novo Nordisk. Mere end halvdelen af aktiefondens nuværende 40 selskaber er amerikanske selskaber. Aktiefonden er karakteriseret som en ”blend” fond, som investerer i både værdi- og vækstaktier/selskaber.

Fonden er en aktivt forvaltet og udbyttebetalende fond. Fonden er placeret i Morningstars kategori ”Aktier – Globale Large Cap Blend” og dens indeks er MSCI ACWI NR USD. Fonden har de maksimale 5 Morningstar globusser for bæredygtighed. Et investeringsbevis koster 165 kroner og for investor er fondens årlige omkostning i procent (ÅOP) 1,38%.

Fonden er kommet positivt fra start i 2023 og har leveret et afkast på 1,38%. Det annualiserede afkast for 1 år, 3 år og 5 år er henholdsvis -2,96%, 21,02% og 12,46%. Fondens seneste 12 måneders udbytte-% var relativ lav på 2,56% og seneste udlodning var på 4,30 kroner den 10/2-23. Fonden har en sharpe ratio på 0,78, en beta-værdi på 1,02, en alpha-værdi på 2,88, samt en standardafvigelse på 17,82% (alle nøgletal er beregnet over 3 år). Disse tal indikerer, at fonden har et højt relativt afkast og med en moderat risiko. Derudover er fonden en smule mere kursfølsom end markedet som helhed.      

Målt på nøgletal har selskaberne, som fonden har investeret i en gennemsnitlig kurs/indtjening (P/E) på 18,80, en kurs/pengestrøm (P/CF) på 14,70 og en kurs/indre værdi (P/B) på 2,57. Disse tal indikerer, at selskaberne i fonden er relativt lidt dyrere kvalitetsselskaber med en lidt høj prissætning i forhold til indtjening og genererede frie cash flows.                                           

Data i denne analyse er baseret på Morningstar 24/3-23. Du kan læse mere om Morningstar og vores samarbejde med Morningstar på vores webside på investeringsmyter.dk

#2 – BLS Invest Globale Aktier KL (ISIN DK0060189041)

Aktiefonden BLS Invest Globale Aktier er den næsthøjest ratede danske aktiefond. Den opnår de maksimale 5 Morningstar stjerner for historisk performance. Desuden har fonden den næstmest positive fremadrettede Morningstar ”Silver” rating. Denne rating er et udtryk for analytikernes vurdering af aktiefondens evne til at overgå andre aktiefonde indenfor samme kategori og aktiefondens benchmark/indeks på et risikojusteret grundlag på lang sigt.

Fonden blev etableret i 2008 og den investerer i en koncentreret global portefølje på typisk 25 til 30 børsnoterede selskaber. Udvælgelsen af hvert selskab følger foreningens rådgiver BLS Capitals konsistente investeringsproces, hvor hvert enkelt selskab alene udvælges på baggrund af det langsigtede risikojusterede afkastpotentiale. Centralt i BLS Capitals vurdering er forudsigeligheden og vækstpotentialet i selskabernes forretningsmodel, ledelsens kompetencer og evne til at skabe værdi for aktionærerne og afkastet på selskabernes investerede kapital. Efterfølgende indgår værdisætningen af selskaberne i udvælgelsen. Udvælgelsen af selskaberne tager ikke hensyn til selskabernes vægte i diverse aktieindeks, og afdelingen har derfor ikke et kortsigtet benchmark.

Fonden er i dag en af de største danske aktiefonde med aktiver på mere end 4,7 mia. DKK.

Godt 60% af fondens investeringer findes i de 10 største positioner, som er selskaberne Novo Nordisk, Otis Worldwide, Anheuser-Busch InBev, Tryg, Galaxy Entertainment, InterContinental Hotels Group, Adidas, Yum China Holdings, Mastercard og St. James’ Place. Fondens nuværende 28 selskaber ligger primært i Europa (39%) og Nordamerika (32%). Aktiefonden er kategoriseret som en vækstfond af Morningstar, men har også investeringer i valueaktier/selskaber.

Fonden er en aktivt forvaltet og udbyttebetalende fond. Fonden er placeret i Morningstars kategori ”Aktier – Globale Large Cap Growth” og dens indeks er MSCI ACWI Growth NR USD. Fonden har 4 af 5 Morningstar globusser for bæredygtighed. Et investeringsbevis koster 2,094 kroner og for investor er fondens årlige omkostning i procent (ÅOP) 1,98%.

Fonden er kommet flot fra start i 2023 og har leveret et afkast på 4,52%. Det annualiserede afkast for 1 år, 3 år og 5 år er henholdsvis 6,88%, 24,68% og 12,53%. Fondens seneste 12 måneders udbytte-% var 7,03% og seneste udlodning var på 149 kroner den 27/1-23. Fonden har en sharpe ratio på 0,76, en beta-værdi på 0,87, en alpha-værdi på 5,11, samt en standardafvigelse på 19,20% (alle nøgletal er beregnet over 3 år). Disse tal indikerer, at fonden har et flot afkast og med en moderat risiko. Derudover er fonden mindre kursfølsom end markedet som helhed.      

Målt på nøgletal har selskaberne, som fonden har investeret i en gennemsnitlig kurs/indtjening (P/E) på 25,70, en kurs/pengestrøm (P/CF) på 17,44 og en kurs/indre værdi (P/B) på 3,81. Disse tal indikerer, at selskaberne i fonden er relativt lidt dyrere kvalitetsselskaber med en lidt høj prissætning i forhold til indtjening og genererede frie cash flows.                                           

Data i denne analyse er baseret på Morningstar 24/3-23. Du kan læse mere om Morningstar og vores samarbejde med Morningstar på vores webside på investeringsmyter.dk

#3 – Nordea Invest Klima & Miljø KL 1 (ISIN DK0060192185)

Aktiefonden Nordea Invest Klima & Miljø er den tredjehøjest ratede danske aktiefond. Den opnår de maksimale 5 Morningstar stjerner for historisk performance. Desuden har fonden den næstmest positive fremadrettede Morningstar ”Silver” rating. Denne rating er et udtryk for analytikernes vurdering af aktiefondens evne til at overgå andre aktiefonde indenfor samme kategori og aktiefondens benchmark/indeks på et risikojusteret grundlag på lang sigt.

Fonden blev etableret i 2009 og den investerer globalt i selskaber, der direkte eller indirekte er beskæftiget med aktiviteter til forbedring af klima og miljø. Der investeres især i selskaber indenfor alternativ energi, ressourceoptimering og miljøbeskyttelse. Porteføljen består af aktier, som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse, og dermed opnås der en stor tiltro til disse aktiers udvikling.

Fonden er i dag en af de store danske aktiefonde med aktiver på mere end 1,8 mia. DKK.

Godt 30% af fondens investeringer findes i de 10 største positioner, som er selskaberne Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft, Linde, Air Liquide, Republic Services, Waste Management, Synopsys, Emerson Electric, International Flavors & Fragrances, National Grid og Fortis. Knap 60% af fondens selskaber ligger i Nordamerika. Aktiefonden er karakteriseret som en ”blend” fond, som investerer i både store og mellemstore værdi- og vækstaktier/selskaber.

Fonden er en aktivt forvaltet og udbyttebetalende fond. Fonden er placeret i Morningstars kategori ”Sektor – Miljø & Klima, Aktier” og dens indeks er MSCI ACWI NR USD. Fonden har 4 af 5 Morningstar globusser for bæredygtighed. Et investeringsbevis koster 151 kroner og for investor er fondens årlige omkostning i procent (ÅOP) 1,56%.

Fonden er kommet positivt fra start i 2023 og har leveret et afkast på 1,79%. Det annualiserede afkast for 1 år, 3 år og 5 år er henholdsvis -5,30%, 24,93% og 12,35%. Fondens seneste 12 måneders udbytte-% var 7,30% og seneste udlodning var på 11,30 kroner den 9/2-23. Fonden har en sharpe ratio på 0,82, en beta-værdi på 1,08, en alpha-værdi på 4,66, samt en standardafvigelse på 19,70% (alle nøgletal er beregnet over 3 år). Disse tal indikerer, at fonden har et flot afkast og med en moderat risiko. Fonden er mere kursfølsom end markedet som helhed.      

Målt på nøgletal har selskaberne, som fonden har investeret i en gennemsnitlig kurs/indtjening (P/E) på 19,52, en kurs/pengestrøm (P/CF) på 12,36 og en kurs/indre værdi (P/B) på 2,64. Disse tal indikerer, at selskaberne i fonden er relativt lidt dyrere kvalitetsselskaber med en lidt høj prissætning i forhold til indtjening og genererede frie cash flows.                                           

Data i denne analyse er baseret på Morningstar 24/3-23. Du kan læse mere om Morningstar og vores samarbejde med Morningstar på vores webside på investeringsmyter.dk

#4 – Nordea Invest Global Enhanced KL 1 (ISIN DK0060949881)

Aktiefonden Nordea Invest Global Enhanced er den fjerdehøjest ratede danske aktiefond. Den opnår de maksimale 5 Morningstar stjerner for historisk performance. Desuden har fonden den næstmest positive fremadrettede Morningstar ”Silver” rating. Denne rating er et udtryk for analytikernes vurdering af aktiefondens evne til at overgå andre aktiefonde indenfor samme kategori og aktiefondens benchmark/indeks på et risikojusteret grundlag på lang sigt.

Fonden er relativ ny og blev etableret i 2018 og investerer på de globale aktiemarkeder og anvender Nordeas Enhanced Index Strategy. Fonden investerer i vid udstrækning i de virksomheder, der indgår i benchmarket, men forvalterne kan udelukke virksomheder på baggrund af deres egen analyse. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige (Responsible Investment Policy).

Fonden er i dag en af de store danske aktiefonde med aktiver på mere end 2,7 mia. DKK.

Godt 18% af fondens investeringer findes i de 10 største positioner, som er selskaberne Apple, Microsoft, Alphabet C, Amazon, The Home Depot, NVIDIA, Berkshire Hathaway, UnitedHealth Group og NextEra Energy. Mere end 70% af fondens selskaber ligger i Nordamerika. Aktiefonden er karakteriseret som en ”blend” fond, som investerer i både store værdi- og vækstaktier/selskaber.

Fonden er en aktivt (enhanced passivt) forvaltet og udbyttebetalende fond. Fonden er placeret i Morningstars kategori ”Sektor – Miljø & Klima, Aktier” og dens indeks er MSCI ACWI NR USD. Fonden har 3 af 5 Morningstar globusser for bæredygtighed. Et investeringsbevis koster 140 kroner og for investor er fondens årlige omkostning i procent (ÅOP) 0,62%.

Fonden er kommet flot fra start i 2023 og har leveret et afkast på 4,31%. Det annualiserede afkast for 1 år og 3 år er henholdsvis -6,89% og 22,39%. Fondens seneste 12 måneders udbytte-% var 5,07% og seneste udlodning var på 7,20 kroner den 9/2-23. Fonden har en sharpe ratio på 0,74, en beta-værdi på 1,03, en alpha-værdi på 2,24, samt en standardafvigelse på 18,33% (alle nøgletal er beregnet over 3 år). Disse tal indikerer, at fonden har et pænt afkast og med en moderat risiko. Fonden er lidt mere kursfølsom end markedet som helhed.      

Målt på nøgletal har selskaberne, som fonden har investeret i en gennemsnitlig kurs/indtjening (P/E) på 15,53, en kurs/pengestrøm (P/CF) på 8,90 og en kurs/indre værdi (P/B) på 2,48. Disse tal indikerer, at selskaberne i fonden er relativt lidt dyrere kvalitetsselskaber med en lidt høj prissætning i forhold til indtjening og genererede frie cash flows.                                           

Data i denne analyse er baseret på Morningstar 24/3-23. Du kan læse mere om Morningstar og vores samarbejde med Morningstar på vores webside på investeringsmyter.dk

#5 – Nykredit Invest Globale Fokusaktier KL (ISIN DK0060360824)

Aktiefonden Nykredit Invest Globale Fokusaktier er den femtehøjest ratede danske aktiefond. Den opnår de maksimale 5 Morningstar stjerner for historisk performance. Desuden har fonden den næstmest positive fremadrettede Morningstar ”Silver” rating. Denne rating er et udtryk for analytikernes vurdering af aktiefondens evne til at overgå andre aktiefonde indenfor samme kategori og aktiefondens benchmark/indeks på et risikojusteret grundlag på lang sigt.

Fonden blev etableret i 2011 og er en fokuseret global aktiefond. Fonden investerer typisk i 25-50 aktier, og vurderer nøje afkastpotentialet og risikoen i de enkelte selskaber ud fra en model, som Nykredit Invest selv har udviklet. Modellen gør det muligt at se ”DNA profilen” for selskaberne baseret på udvalgte parametre, og modellen gør forvalterne i stand til at have en systematisk tilgang til hver aktie-case. Forvalter har ligeledes stort fokus på at have en løbende dialog med de selskaber, som der investeres i.

Fonden er i dag en af de store danske aktiefonde med aktiver på mere end 2,6 mia. DKK.

Godt 35% af fondens investeringer findes i de 10 største positioner, som er selskaberne Visa, Microsoft, Fiserv, Schneider Electric, S&P Global, AXA, AIA Group, Nasdaq, Danaher og Novo Nordisk. Knap 55% af fondens selskaber ligger i Nordamerika. Aktiefonden er karakteriseret som en ”blend” fond, som investerer i både store værdi- og vækstaktier/selskaber. For så vidt angår fondens 10 største positioner og den geografiske spredning, så er den meget lig den ovenfor analyserede aktiefond Nykredit Invest Bæredygtige Aktier.  

Fonden er en aktivt forvaltet og udbyttebetalende fond. Fonden er placeret i Morningstars kategori ”Aktier – Globale Large Cap Blend” og dens indeks er MSCI ACWI NR USD. Fonden har de maksimale 5 Morningstar globusser for bæredygtighed. Et investeringsbevis koster 109 kroner og for investor er fondens årlige omkostning i procent (ÅOP) 1,40%.

Fonden er kommet positivt fra start i 2023 og har leveret et afkast på 1,95%. Det annualiserede afkast for 1, 3 og 5 år er henholdsvis -2,94%, 20,13% og 11,49%. Fondens seneste 12 måneders udbytte-% var relativ lav på 2,35% og seneste udlodning var på 2,60 kroner den 10/2-23. Fonden har en sharpe ratio på 0,74, en beta-værdi på 1,00, en alpha-værdi på 2,03, samt en standardafvigelse på 17,61% (alle nøgletal er beregnet over 3 år). Disse tal indikerer, at fonden har et pænt afkast og med en moderat risiko. Fonden har samme kursfølsomhed som markedet som helhed.      

Målt på nøgletal har selskaberne, som fonden har investeret i en gennemsnitlig kurs/indtjening (P/E) på 17,71, en kurs/pengestrøm (P/CF) på 11,84 og en kurs/indre værdi (P/B) på 2,51. Disse tal indikerer, at selskaberne i fonden er relativt lidt dyrere kvalitetsselskaber med en lidt høj prissætning i forhold til indtjening og genererede frie cash flows.                                           

Data i denne analyse er baseret på Morningstar 24/3-23. Du kan læse mere om Morningstar og vores samarbejde med Morningstar på vores webside på investeringsmyter.dk

Se indlægget på LinkedIn

Følg investeringsmyter.dk her på vores webside eller på LinkedIn, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du gratis rekvirere vores opdaterede guide ”Hjælp til at investere” på vores webside.

Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *