Top 100 udbyttebetalende aktiefonde  

Alle danske investeringsforeninger har nu udbetalt udbytter for 2021. Sidste år var et fantastisk år for danske investeringsforeninger og aldrig før er der blevet udbetalt så høje udbytter. Udbyttet fra en udloddende aktiefond beregnes som modtagne udbytter fra selskaber i fondens portefølje plus realiserede kursgevinster minus realiserede kurstab (inklusive en eventuel ubrugt tabssaldo fra tidligere år) minus udbytteskat.  Når et underliggende selskab i en aktiefond betaler udbytte, kunne man logisk set forvente et kursfald i selskabets aktie på 100 procent af udbyttets størrelse. Det er dog ikke det, der sker. I stedet falder aktiekursen i gennemsnit med 80 procent af udbyttets størrelse, når udbyttet fragår aktien. Det viser en gennemgang af udbyttebetalinger fra 2018 til 2020, som Finanstilsynet har lavet for Dansk Aktionærforening. Da urealiserede gevinster omvendt ikke indgår i beregningen fortæller et stort udbytte ikke hele historien om, hvor godt en aktiefond har gjort det i det forløbne år, men kun at den har realiseret store gevinster. De der har fulgt danske aktiefonde igennem flere år vil dog kunne konkludere, at en række aktiefonde er meget stabile i deres årlige udbyttebetalinger. Se tabellen for de 100 analyserede fonde sorteret efter udbyttestørrelse i % og efter geografi / sektor.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *