Er fonden Maj Invest Value Aktier fortsat en god investering?  

Her i foråret afholder de danske investeringsforeninger deres årlige generalforsamlinger. Efter Corona-pandemien bliver det således igen muligt for os investorer at ”se ledelse og bestyrelse i øjnene”. En af de mere interessante generalforsamlinger bliver den hos Maj Invest (21/4).  

Maj Invest Value Aktier, som er foreningens største fond med en markedsværdi på 8,6 mia. kr., leverede et meget flot afkast i 2021. Fonden slog både det sammenlignelige indeks og den sammenlignelige kategori af fonde med henholdsvis 3,4 %-point og 1,7 %-point.  Succesen var fortjent, men også tiltrængt, og kom på ryggen af flere år med dårlige afkast – en udvikling, som desværre er fortsat her i årets tre første måneder.

Maj Invest Value Aktier leverede meget flotte resultater i perioden 2013 til 2016, hvor fonden igennem lange perioder opnåede de maksimale fem stjerner i Morningstar rating (top 10 % blandt alle verdens fonde i samme kategori). Men siden 2017 (altså med undtagelse af 2021) har fonden næsten konsekvent performet under deres sammenlignelige indeks og kategori af fonde. I dag har fonden således kun en Morningstar rating på to stjerner, der betyder, at fonden er blandt den laveste tredjedel af fondene i kategorien.

På trods af hvad fondens navn tilsiger, så har Maj Invest Value Aktier ikke en ren valuestrategi, men orienterer sig mod at finde kvalitetsaktier til rimelige priser. Fonden befinder sig i kategorien ”Globale Large Cap Blend”, som kombinerer vækst og value. 

Fonden har i dag godt 30 aktiebeholdninger, hvor de 10 største beholdninger udgør knap halvdelen af fondens aktiver og de 20 største beholdninger omkring tre fjerdedele af fondens aktiver.  Et hurtigt kig på fondens såvel 10 som 20 største beholdninger viser, at knap halvdelen har givet et negativt eller et lavt enkeltcifret afkast igennem det seneste år.

Et eksempel er fondens investering i Meta (Facebook) i marts sidste år, hvor fondens seniorporteføljemanager i sit nyhedsbrev i april gav udtryk for, at ”aktien efter nogle måneder med lidt svagere kursudvikling nu har ramt et attraktivt kursniveau”.  Siden er Metas (Facebooks) aktiekurs faldet fra 264 $ (5/3-2021) til 234 $ (4/4-2022) efter at have været oppe i 379 $ på sit højeste niveau sidste efterår (15/9-2021).

Her hos os på investeringsmyter.dk analyserede vi for nylig (28/3) 20 bæredygtige fonde, inkl. Maj Invest Value Aktier.  Analysen viste, at Maj Invest Value Aktier blandt de 20 sammenlignelige fonde har det næstlaveste afkast på både 1 års og 3 års horisont samt den laveste Sharpe Ratio (der udtrykker merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko over 3 år). Du kan læse analysen her på vores webside eller på LinkedIn.

Følg investeringsmyter.dk, når vi fortsat analyserer danske investeringsforeninger.

Data fra 04/04-2022. Forbehold for fejl. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Invester aldrig uden professionel rådgivning.

Se indlægget på LinkedIn

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *