142 aktiefondes foreløbige udbytter for 2022 viser fald på 50%

På nuværende tidspunkt har langt de fleste investeringsforeninger annonceret deres foreløbige udbytter for 2022. Det drejer sig om i alt 23 investeringsforeninger, der har annonceret foreløbige udbytter for 142 aktiefonde.

Vi har beregnet udbytteprocenten for hver af de 142 aktiefonde baseret på lukkekursen fredag den 23/12.  Vi har igen sammenlignet udbytteprocenten for året med den gennemsnitlige udbytteprocent for perioden 2017-2021. Formålet er fortsat at give dig et førstehåndsindtryk af det niveau af udbytter, du som investor kan forvente for aktieåret 2022.

Som du vil se af analysen så er det knap 35% af aktiefondene (48 af 142 aktiefonde), hvor de foreløbige udbytter for 2022 er højere end gennemsnittet for 2017-2021. Den gennemsnitlige udlodning for de 141 fonde (eksklusive Danske Invest Østeuropa, der er under afvikling) er 5% for 2022 i forhold til et gennemsnit på knap 7,8% for perioden 2017-2021 (baseret på lukkekursen 23/12). Vi vil fortsætte med at følge de sidste investeringsforeninger, når de annoncerer foreløbige udbytter, og dele dem med vores følgere.

Følg investeringsmyter.dk på LinkedIn eller her på vores webside, når vi analyserer danske investeringsforeninger og deres aktiefonde. Hvis du selv ønsker at tage kontrol over din opsparing, kan du gratis på vores webside rekvirere vores opdaterede guide ”Hjælp til at investere”.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Forbehold for fejl. Historiske udbytter og afkast er ingen garanti for fremtidige udbytter og afkast. Analysen er ikke en investeringsanbefaling. Investeringsmyter.dk kan ikke gøres ansvarlige for dispositioner foretaget på baggrund af vores analyser.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *