Large Cap Valuefonde – Europa, Globale, Japan, USA

Siden efteråret har investorer generelt overvægtet valueinvesteringer. Valuefonde giver traditionelt bedre afkast end vækstfonde i perioder med stigende renter og inflation.  Siden Ruslands invasion i Ukraine har aktiemarkederne været præget af yderligere usikkerhed. Spørgsmålet er, hvordan valuefondenes afkast er påvirket heraf. Vores analyse viser, at nogle valuefonde fortsat viser positivt afkast år-til-dato, mens andre er ramt af encifrede negative afkast. Det er blandt de globale, japanske og amerikanske large cap valuefonde, at man som investor skal finde de højeste afkast. De tre bedst performende valuefonde år-til-dato er Sparinvest Index Japan Value (1,2%), Nordea Invest Stabile Aktier (0,4%) og Sparinvest Value Aktier (0,1%). Over det seneste år har Sparinvest Index USA Value (18,4%), Sydinvest USA Ligevægt & Value (17,6%) og Nordea Invest Stabile Aktier (16,3%) leveret det bedste afkast. På længere sigt (3 år) har MMI Globale Value Aktier (12,3%), Sparinvest Value Aktier (11,7%), Sparinvest Index USA Value (11,0%) leveret det bedste afkast i gennemsnit pr. år. Målt på sharpe ratio (der udtrykker merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko over 3 år og hvor en score på 1 normalt anses som den gode investering) er vinderne Nordea Invest Stabile Aktier (0,73), Sparinvest Index USA Value (0,72) og Sparinvest Value Aktier (0,71). Se tabellen for flere informationer om de 15 analyserede valuefonde. Følg investeringsmyter.dk på vores webside eller her på LinkedIn, når vi analyserer danske investeringsforeninger.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Balancerede fonde som alternativ til aktiefonde (3 af 3)?  

I dette indlæg bringer vi tredje og sidste del af vores analyse af balancerede fonde, der kombinerer investeringer i flere aktivklasser, bl.a. aktier og obligationer, og som kan være et godt alternativ til rene aktiefonde i en tid med større usikkerhed på aktiemarkederne. De seneste to uger har vi analyseret fonde med høj og moderat risiko, mens vi i dag kigger nærmere på 16 fonde med lav risiko, der alle har en Morningstar rating på minimum tre stjerner. Vores analyse viser, at over det seneste år har Wealth Invest Strategi Stabil (2,5%), SparKron Invest Moderat (1,0%) og Sydinvest Balanceret A (0,0%) leveret det bedste afkast. På længere sigt (3 år) har Sydinvest Balanceret A (4,3%), Nykredit Invest Balanceret Defensiv (3,0%) og Bankinvest Optima 30 (2,9%) leveret det bedste afkast i gennemsnit pr. år. Målt på sharpe ratio (der udtrykker merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko over 3 år og hvor en score på 1 normalt anses som den gode investering) er vinderne Sydinvest Balanceret A (0,77), Nordea Invest Basis 1 (0,66) og PFA Balance A (0,62). Se tabellen for flere informationer om de 16 analyserede fonde. Her fremgår også den relativt høje obligationsandel for hver enkel af disse lavrisiko fonde. Følg investeringsmyter.dk på vores webside eller her på LinkedIn, når vi analyserer danske investeringsforeninger.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Top 100 udbyttebetalende aktiefonde  

Alle danske investeringsforeninger har nu udbetalt udbytter for 2021. Sidste år var et fantastisk år for danske investeringsforeninger og aldrig før er der blevet udbetalt så høje udbytter. Udbyttet fra en udloddende aktiefond beregnes som modtagne udbytter fra selskaber i fondens portefølje plus realiserede kursgevinster minus realiserede kurstab (inklusive en eventuel ubrugt tabssaldo fra tidligere år) minus udbytteskat.  Når et underliggende selskab i en aktiefond betaler udbytte, kunne man logisk set forvente et kursfald i selskabets aktie på 100 procent af udbyttets størrelse. Det er dog ikke det, der sker. I stedet falder aktiekursen i gennemsnit med 80 procent af udbyttets størrelse, når udbyttet fragår aktien. Det viser en gennemgang af udbyttebetalinger fra 2018 til 2020, som Finanstilsynet har lavet for Dansk Aktionærforening. Da urealiserede gevinster omvendt ikke indgår i beregningen fortæller et stort udbytte ikke hele historien om, hvor godt en aktiefond har gjort det i det forløbne år, men kun at den har realiseret store gevinster. De der har fulgt danske aktiefonde igennem flere år vil dog kunne konkludere, at en række aktiefonde er meget stabile i deres årlige udbyttebetalinger. Se tabellen for de 100 analyserede fonde sorteret efter udbyttestørrelse i % og efter geografi / sektor.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Balancerede fonde som alternativ til aktiefonde (2 af 3)?  

I dette indlæg fortsætter vi vores analyse af balancerede fonde, der kombinerer investeringer i flere aktivklasser, bl.a. aktier og obligationer, og som kan være et godt alternativ til rene aktiefonde i en tid med større usikkerhed på aktiemarkederne. For to uger siden analyserede vi fonde med høj risiko, mens vi i dag kigger nærmere på 23 fonde med moderate risiko, der alle har en Morningstar rating på minimum fire stjerner. Resultaterne for fondene med lav risiko vil blive præsenteret i et separate indlæg i løbet af de næste par uger. Vores analyse viser, at over det seneste år har Nordea Invest Stabil Balanceret (8,7%), Jyske Invest Obligationer & Aktier (7,7%) og PFA Invest Balance (7,3%) leveret det højeste afkast. På længere sigt (3 år) har Nordea Invest Basis 3 (8,5%), Sydinvest Vækstorienteret (8,4%) og Lån & Spar Mix Invest Balance 60 (7,6%) leveret det højeste afkast i gennemsnit pr. år. Målt på sharpe ratio (der udtrykker merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko over 3 år) er vinderne Nordea Invest Basis 3, Sydinvest Vækstorienteret og Lån & Spar Mix Invest Balance 60, alle med en score omkring 0,9 og hvor 1 anses for den gode investering. Se tabellen for flere informationer om de 23 analyserede fonde. Her fremgår også obligationsandelen i de enkelte fonde.

Tryk på billedet for at forstørre
Tryk på billedet for at forstørre

Se indlægget på LinkedIn

De 20 aktiefonde med højeste afkast februar år-til-dato

Usikkerheden på de internationale aktiemarkeder er blevet forstærket i februar som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Årets afkast er fortsat negativt på de fleste aktiemarkeder, men der kan findes kategorier med positivt afkast fx indenfor investeringer i energi, guld/metaller, råvarer samt i udvalgte primært value-baserede fonde i Japan, Latinamerika og Emerging Markets. Netop disse kategorier af fonde har haft sværest ved at levere fornuftige afkast igennem de seneste år, hvorfor de har været undervægtet hos mange investorer.  Hos investeringsmyter.dk har vi analyseret aktiefonde i Danmark med henblik på at identificere de 20 fonde, der har leveret det højeste afkast i årets to første måneder. Vores analyse viser, at år-til-dato har Maj Invest Global Sundhed (4.8%), Sparinvest Index Japan Value (4,5%) og Danske Invest Japan (2,8%) klaret sig bedst med positive afkast. På længere sigt (3 år) har Maj Invest Global Sundhed (17,8%), Skagen Focus A (13,2%) og MMI Globale Value Aktier (12,7%) leveret det højeste afkast i gennemsnit pr. år. Målt på sharpe ratio (der udtrykker merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko over 3 år) er vinderne Nordea Invest Stabile Aktier, Wealth Invest Globale Aktier og Great Dane Globale Aktier. Se tabellen for flere informationer om de 20 analyserede fonde. 

Tryk på billedet for at forstørre det
Tryk på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Hvilke bæredygtige aktiefonde har højeste afkast?  

I den forløbne uge præsenterede BankInvest resultaterne af deres afkastanalyse af bæredygtige fonde på LinkedIn.  Samtidig omtaler de deres egen fond Globale Aktier Bæredygtig Udvikling, der ifølge BankInvest har vist sig at være robust under januar måneds store aktiekorrektion, og år-til-dato slået 12 sammenlignelige større fonde med ESG fokus med cirka 3,5 procentpoint. Vi har hos investeringsmyter.dk analyseret 27 bæredygtige aktiefonde, der alle har samme karakteristika, som  BankInvests fond, det vil sige fonde i Global Large Cap Blend kategorien, og fonde med en Morningstar bæredygtighedsrating på minimum fire globusser.  Modsat BankInvests fond, der er ny på markedet med kun et års historik, og som naturligt nok derfor analyserer de kortsigtede afkast, har vi medtaget en række fonde med længere historik, for også at kunne vurdere de langsigtede resultater. Vores analyse viser, at år-til-dato har Nykredit Invest Globale Aktier SRI (-4,3%), Jyske Invest Lav Volatilitet (-4,6%) og endelig Formuepleje LimiTTellus (-5,8%) klaret sig bedst, dog alle med negative afkast. På 1 års sigt har Nykredit Globale Aktier SRI igen (21,6%), Jyske Invest Bæredygtige Aktier (17,7%) og Skagen Global (17,5%) klarest sig bedst.  På længere sigt (3 år) har Nykredit Bæredygtige Aktier (17,8%), Nykredit Globale Fokusaktier (16,4%) og Sydinvest MS Sustainable Leaders Index (16,3%) leveret det højeste afkast i gennemsnit pr. år. Målt på sharpe ratio (der udtrykker merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko over 3 år) er vinderne Nykredit Invest Bæredygtige Aktier, Sparinvest Index DJSI World og Nykredit Invest Globale Fokusaktier, alle med en score solidt over 1. Se tabellen for flere informationer om de 27 analyserede fonde.

Klik på billedet for at forstørre det
Tryk på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Balancerede fonde som alternativ til aktiefonde (1 af 3)?

Med stigende renter er der mange investorer, der spørger sig selv, om det er tid til at fokusere på balancerede fonde, der kombinerer investeringer i flere aktivklasser, især aktier og obligationer.  Flere investeringsforeninger begynder også at reklamere for deres balancerede fonde, fx Sydinvest i Berlingske og Børsen, samt hos Euroinvestor.  Vi har hos investeringsmyter.dk analyseret de balancerede fonde, som har opnået en Morningstar rating på minimum tre stjerner.  I dette indlæg præsenterer vi resultatet for de balancerede fonde med høj risiko.  Resultaterne for fondene med moderat og lav risiko vil blive præsenteret i to separate indlæg over de næste to uger.  

Vores analyse viser, at over det seneste år har PFA Invest (10,4%), Sydinvest (10,2%) og Formuepleje (9,6%) leveret det højeste afkast. På længere sigt (3 år) har Coop Opsparing (11,9%), Handelsinvest (11,4%) og Nordea Invest (11,1%) leveret det højeste afkast i gennemsnit pr. år. Målt på sharpe ratio (der udtrykker merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko over 3 år) er vinderne Coop Opsparing, Nordea Invest og PFA Invest, alle med en score solidt over 1. Se tabellen for flere informationer om de 13 analyserede fonde. Her fremgår også obligationsandelen i de enkelte fonde.

Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Hvilke fonde med investeringer i danske aktier klarer sig bedst?

De spørgsmål, som vi hos investeringsmyter.dk oftest har fået de seneste uger, er, hvilken fond med investeringer i danske aktier der klarer sig bedst, samt hvilken fond der har været dygtigst til at beskytte sig mod de fald på de danske aktiemarkeder, som vi har set siden årsskiftet. Vi har derfor  analyseret 18 fonde, der alle investerer i danske aktier, og som alle har en Morningstar-rating på mindst tre stjerner.  ÅTD har fondene fra BLS Invest (Danske Aktier), PFA Invest (Danske Aktier) og Bankinvest (Select Fokus Danske Aktier) klaret sig bedst, dog alle tre med negativt afkast. På 3-årig sigt er de tre højdespringere Bankinvest (Select Small Cap Danske Aktier), Nordea Invest (Danske Aktier Fokus) og igen Bankinvest (Select Fokus Danske Aktier), alle med afkast på den rigtige side af 20% om året. Målt på sharpe ratio (der udtrykker merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko over 3 år) er vinderne fondene fra BLS Invest (Danske Aktier), Nordea Invest (Danske Aktier Fokus), Nordea Invest (Danmark) og IR Invest (Danske Aktier), alle med en score solidt over 1. Kun tre af de 18 fonde er passive, og de bliver slået på de fleste parametre af de fleste aktive fonde. Se tabellen for flere informationer om de 18 analyserede fonde.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

De 20 danske aktiefonde med højeste afkast i januar  

De globale aktiemarkeder har haft en hård start i 2022. De fleste fondes afkast har været negativt påvirket af bl.a. høj inflation, pengepolitiske stramninger, problemer i de globale forsyningskæder, samt fortsat høje prisfastsættelser på mange aktier. Hos investeringsmyter.dk har vi analyseret danske aktiefonde med henblik på at identificere de 20 fonde, der har leveret det højeste afkast i januar. I januar måned er det specielt fonde med globale, europæiske og japanske valueaktier, samt fonde med fokus på Fjernøsten og emerging markets, der har leveret det højeste afkast. Netop disse kategorier af fonde har haft sværest ved at levere fornuftige afkast igennem de seneste år, hvorfor de har været undervægtet hos mange investorer. Som investor må man nu vurdere, om man skal ændre vægtningen af valueaktier, Fjernøsten og emerging markets, fordi man tror på, at disse kategorier også vil levere det højeste afkast igennem resten af 2022. Se tabellen for flere informationer om de 20 analyserede fonde.

Klik på billedet for at forstørre det
Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn

Er det tid til at investere i Emerging Markets og Fjernøsten?

Emerging Markets (EM) og Fjernøsten har været undervægtet hos mange investorer de seneste år. 2022 er imidlertid startet med relativ flot performance på børserne i bl.a. Brasilien, Hong Kong, Indien, Mexico, Singapore og Taiwan. Derfor begynder flere investorer at overveje mulighederne i disse markeder. Vi har  analyseret seks danske fonde med fokus på Globale Emerging Markets og seks fonde med fokus på Fjernøsten ex. Japan for at se, hvem der er kommet bedst fra start i 2022.  Analysen viser, at i Globale Emerging Markets kategorien har Maj Invest (2,38%), Nordnet (0,42%) og Nordea Invest (0,17%) leveret positivt afkast i 2022, mens  Handelsinvest (1,56%) alene har leveret positivt afkast i kategorien Fjernøsten ex. Japan. Målt på sharpe ratio (der udtrykker merafkast efter omkostninger målt i forhold til risiko over 3 år) er vinderne i Emerging Markets kategorien fondene fra Nordea Invest, Nykredit Invest og C WorldWide, mens Sydinvest, C WorldWide og Danske Invest står som vindere i kategorien Fjernøsten ex. Japan. Alle seks leverer en flot sharpe ratio omkring eller over 1.  Se tabellen for flere informationer om de 12 analyserede fonde.  

Klik på billedet for at forstørre det

Se indlægget på LinkedIn